Aalto-yliopiston avoin yliopisto

Yritysjuridiikka

Yritysjuridiikan sivuaineen tavoitteena on tarjota perustiedot yritystoimintaa sääntelevistä oikeudellisista normeista ja niiden merkityksestä yrityksen toiminnan ja erityisesti sen talouden johtamisessa.
A person signing a document titled agreement. The image is a drawing.

Yritysjuridiikan kandidaattitason sivuaine on laajuudeltaan 24 op  ja siihen kuuluu Yritysjuridiikan peruskurssi (6  op) ja kolme muuta 6 op:n laajuista ainetason kurssia.

Yritysjuridiikan sivuaineen tavoitteena on tarjota perustiedot yritystoimintaa sääntelevistä oikeudellisista normeista ja niiden merkityksestä yrityksen toiminnan ja erityisesti sen talouden johtamisessa.

Huom. tässä on lueteltu ne kurssit, joihin avoimen yliopiston opiskelija voi osallistua joko päivä- tai iltaopetuksena.

Pakollinen kurssi:

  • 32A00130 Yritysjuridiikan perusteet, 6 op (syksy, kevät ja kesä)

Lisäksi kolme seuraavista 6 op:n laajuisista kursseista:

Kurssi                                           Koodi                Todennäköinen toteutuminen
Verotuksen perusteet                  32C060              syksy, kevät ja kesä
Sopimusjuridiikka                        32C25000          syksy
Yhtiöjuridiikka                              32C26000          kevät, kesä
Työsuhdejuridiikka                      32C31000           kevät

  • Julkaistu:
  • Päivitetty: