Aalto-universitetet

Det tillgängliga Aalto-universitetet

Det är en fortlöpande process att upptäcka och avlägsna olika slags hinder. Det är ett arbete som vi alla kan göra tillsammans.
Lumikinos. Opiskelija laskee mäkeä Alvarin aukiolla. Taustalla kandidaattikeskus.

Tillgänglighet tillsammans

Den här sidan innehåller en samling metoder och sätt att öka samarbetet och kommunikationen för att stödja varandra i att lära sig tillgängliga metoder för det dagliga arbetet.

Tidsfrister för tillgänglighet för webbplatser och videor

Nya universitets-webbplatser

  • Nya universitets-webbplatser skapade den 23 september 2018 eller senare, måste uppfylla tillgänglighetsstandarder och måste publicera en tillgänglighetsförklaring senast den 23 september 2019.
  • Granska och uppdatera din tillgänglighetsförklaring regelbundet.

Befintliga webbplatser och videor

  • De flesta befintliga webbplatser som publicerades före 23 september 2018 måste följa tillgänglighets-bestämmelserna senast den 23 september 2020.
  • Observera att intranät och extranät måste följa bestämmelserna när det förekommer väsentliga förändringar i dem.
  • Förinspelat video- eller ljudinnehåll som publiceras den 23 september 2020 eller senare måste vara tillgängligt enligt direktiven.
Aalto-yliopiston liput liehuvat salossa. Kuva: Aino Huovio

Aalto-universitetets implementeringsplan för tillgänglighet 2022–2024

Rektor Ilkka Niemelä har godkänt Aalto-universitetets implementeringsplan för tillgänglighet 2022-2024. Implementeringsplanen grundar sig på Aalto-universitetets strategi och stöder både arbetet för välbefinnande och arbetet inom universitetets jämställdhetskommitté. Implementeringsplanen ingår som bilaga i Aalto-universitetets likabehandlings- och jämställdhetsplan.

Drupal: Aalto.fi website
Aalto University flags. Photo: Aino Huovio

Aalto-universitetets ledning: Vi uppmanar varenda aaltoit att motverka diskriminering och rasism

Rasism hör inte hemma i det vetenskapliga samfundet, säger Aalto-universitetets ledning i sitt ställningstagande. Som universitet jobbar Aalto hårt för att vår gemenskap ska vara öppen och mångfaldig.

Nyheter

Likabehandling, jämställdhet och Aalto-universitetets Sätt att agera

Likabehandling och jämställdhet

All verksamhet vid Aalto-universitetet styrs av etik, ärlighet, jämlikhet, opartiskhet och respekt för andra.

Kuvassa eri-ikäisiä ja erimaalaisia ihmisiä työskentelemässä yhdessä. Kuva: Aleksi Poutanen

Studentguiden

Välkommen till Studentguiden! Här hittar du sidorna för ditt program, anvisningar för att studera vid Aalto-universitetet och mycket mer!

Student guide illustration, front page

Studentguide

Här hittar du sidorna för ditt program, anvisningar för att studera vid Aalto-universitetet och mycket mer.

Accessible Aalto Network (AccANet) och Aalto First Year Experience AFYE

Accessible Aalto Network (AccANet) is for collaboration and knowledge building to improve our main processes and quality at Aalto University.

Accessible Aalto Network (AccaNet) (extern länk)

AccaNet är en gemenskap nätverk av Aalto anställda att genomföra implementeringsplan för tillgänglighet i de olika enheterna vid universitetet.

Workgroup in Aalto goes Accessible symposium

Individuella arrangemang vid urvalsprov

Sökande som deltar i urvalsprov kan anhålla om individuella arrangemang på grund av handikapp, sjukdom eller motsvarande.

Students of Aalto University / Photo by Unto Rautio

Individuella studiearrangemang

Varje studerande vid Aalto har rätt till skäliga individuella studiearrangemang på hälsomässiga grunder.

Aallon uudet opiskelijat luennolla

Servicekartan: Alla tjänster i Otaniemi inom räckhåll

Servicekartan (extern länk)

Alla tjänster i huvudstadsregionen inom räckhåll.

Aalto-yliopiston toimipisteet pääkaupunkiseudun palvelukartalla

Tillgänglighet

Information om lärcentrets tjänster och lokalernas tillgänglighet.

Learning Centre graphics

Campuskartor, adresser och hur du tar dig till Otnäs

Välkommen till Aalto-universitetets campus i Otnäs! Campus bildar en mötesplats för universitetet, dess partner och områdets invånare.

Aalto-yliopisto / Unto Rautio

Läs mer om tillgänglighet

Erasmus-ohjelma

Erasmus on Euroopan laajin vaihto-ohjelma, joka tukee eurooppalaista korkeakouluyhteistyötä ja rahoittaa opiskelija- ja henkilökuntaliikkuvuutta.

Erasmus logo

Erasmus programme

Promoting international teaching and studying is a central element in Aalto University strategy. Through Erasmus you can go on student or teacher exchange. It also enables staff mobility for training and for teaching.

Services

Hållbara Aalto

Hållbarhet ur alla synvinklar – ekologiskt, samhälleligt, ekonomiskt och kulturellt – vi har förbundit oss till att en så hållbar verksamhet som möjligt. Vi är engagerade i att främja FN:s utvecklingsmål för hållbarhet i alla våra aktiviteter.

Unto Rautio Aalto yliopisto

Hållbarhet

Vid Aalto producerar vi information och tar fram lösningar som möjliggör välbefinnande inom gränserna för jordens kapacitet. Hos oss får du lära dig, undersöka och göra betydelsefulla saker i en unik miljö: Vi kombinerar kompetens inom vetenskap, konst, teknologi och ekonomi för att utveckla kreativa lösningar på världens och mänsklighetens största utmaningar, som t.ex. klimatkrisen.

Vi är en gemenskap som består av tusentals studerande, forskare och experter som har den rätta passionen och sakkunskapen både för att hitta de stora lösningarna på systemnivå och för att utveckla nya innovationer som snabbt kan tas i bruk.

Student at laptop. Photo by Aalto University / Aino Huovio

Digital tillgänglighet

Vägledning för digital tillgänglighet för Aaltos webbplatser, e-tjänster, mobila applikationer och dokument för att genomföra den nationella Lag om tillhandahållande av digitala tjänster (306/2019).

Drupal: Aalto.fi website

Tillgänglighet i studier i Finland och utomlands

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat