Aalto-universitetet

Det tillgängliga Aalto-universitetet

Det är en fortlöpande process att upptäcka och avlägsna olika slags hinder. Det är ett arbete som vi alla kan göra tillsammans.
Lumikinos. Opiskelija laskee mäkeä Alvarin aukiolla. Taustalla kandidaattikeskus.

Tillgänglighet tillsammans

Den här sidan innehåller en samling metoder och sätt att öka samarbetet och kommunikationen för att stödja varandra i att lära sig tillgängliga metoder för det dagliga arbetet.

Implementeringsplan för tillgänglighet

De tre avsnitten i genomförandeplanen beskriver konkreta åtgärder för att omsätta planen i praktiken kostnadseffektivt på skolor och enheter för att förverkliga inkludering.

Aalto-yliopiston liput liehuvat salossa. Kuva: Aino Huovio

Aalto-universitetets implementeringsplan för tillgänglighet 2022–2024

Rektor Ilkka Niemelä har godkänt Aalto-universitetets implementeringsplan för tillgänglighet 2022-2024. Implementeringsplanen grundar sig på Aalto-universitetets strategi och stöder både arbetet för välbefinnande och arbetet inom universitetets jämställdhetskommitté. Implementeringsplanen ingår som bilaga i Aalto-universitetets likabehandlings- och jämställdhetsplan.

Drupal: Aalto.fi website

Likabehandling, jämställdhet och Aalto-universitetets Sätt att agera

Aalto-universitetets ledning: Vi uppmanar varenda aaltoit att motverka diskriminering och rasism

Rasism hör inte hemma i det vetenskapliga samfundet, säger Aalto-universitetets ledning i sitt ställningstagande. Som universitet jobbar Aalto hårt för att vår gemenskap ska vara öppen och mångfaldig.

Aalto University flags. Photo: Aino Huovio

Likabehandling och jämställdhet

All verksamhet vid Aalto-universitetet styrs av etik, ärlighet, jämlikhet, opartiskhet och respekt för andra.

Kuvassa eri-ikäisiä ja erimaalaisia ihmisiä työskentelemässä yhdessä. Kuva: Aleksi Poutanen

Etiska principerna - Värden i praktiken

De etiska principerna (Code of Conduct) utgör grunden för Aalto-gemenskapens kultur och hjälper oss att omsätta våra värden och vårt sätt att agera i handling.

Kaksi henkilöä kampuksella.

Möjliggörande i obehindrad verksamhetsmiljö

Learning Centre, Main lobby

Harald Herlin lärcentrets tillgänglighet

Information om lärcentrets tjänster och lokalernas tillgänglighet.

Lärcentret
Pyörätuolilla liikkuva matkustaja siirtymässä metroon

Barrier-free environment (extern länk)

Barrier-free environment takes into account the diversity of people in designing and implementation (in Finnish).

Aalto-yliopiston toimipisteet pääkaupunkiseudun palvelukartalla

Servicekartan (extern länk)

Alla tjänster i huvudstadsregionen inom räckhåll.

Aalto-yliopisto / Unto Rautio

Campuskartor, adresser och hur du tar dig till Otnäs

Välkommen till Aalto-universitetets campus i Otnäs! Campus bildar en mötesplats för universitetet, dess partner och områdets invånare.

Campus
Reittiopas

Reseplaneraren (extern länk)

För att resandet är enkelt för alla har största delen av kollektivtrafikfordon i Helsingforsregionen låggolv.

Kulttuuria kaikille - Kultur för alla - Culture for All

Behöver du ny inspiration för arbetet med mångfald och tillgänglighet? Kolla in vår checklista för museer (extern länk)

Servicen Kultur för alla publicerade Checklista gällande tillgänglighet och mångfald i muséer. Översättning är ett samarbete mellan Kultur för alla och ICOM Finska nationella kommittén rf.

Hjälpmedel och hjälpmedelsteknik är en del av den möjliggörande driftsmiljö

Tillgänglighet och studenter

På Aalto-universitetet kan alla studenter fokusera på sina studier med högsta möjliga jämställdhetsnivå. Av enskilda skäl kan studenter få en förlängning till en tentamen eller till exempel använda hjälpmedel i sina studier. Sådana enskilda lösningar överenskomms, under ett konfidentiellt möte, med skolans planeringsansvarig eller kurslärare, studie- och karriärpsykologer, eller tutor.

Tillgänglighet om studier fastställs i paragraf 24 i Aalto-universitetets allmänna regler för undervisning och studier:

24 § Studiernas tillgänglighet

  • Om en studerande har ett handikapp som begränsar studierna eller ett annat motsvarande hälsomässigt förhinder som gör att han eller hon inte kan utföra sina studier på det sätt som bestämts i undervisningsplanen och för kursen, ska högskolan vidta skäliga åtgärder för att anordna ett alternativt sätt på vilket studierna kan genomföras. Den studerande ska uppvisa samma teoretiska och praktiska kunskaper som övriga studerande.

Aalto-universitetets kommitté för akademiska ärenden lämnar mer detaljerad information om bestämmelserna för tillgänglighetsförfarandet.

Aalto-universitetets guider och anvisningar för studier

Studentguiden har anvisningar för att studera vid Aalto-universitetet. 

Student guide illustration, front page

Studentguide

Här hittar du sidorna för ditt program, anvisningar för att studera vid Aalto-universitetet och mycket mer.

Otakaari 1

Starting Point

Studerandeservice på Otsvängen 1, rum Y199a.

Stöd för studierna
Starting Point of Wellbeing

Starting Point of Wellbeing

Starting Point of Wellbeing erbjuder stöd med låg tröskel i frågor som rör studerandes välbefinnande och studieförmåga. Vi erbjuder stöd och vägledning utan tidsbokning (på nätet eller på plats), kamratgrupper, webbmaterial och individuell vägledning med tidsbokning. Du har tillgång till stöd från Aaltos studie- och karriärpsykologer, studievägledare, Aalto-prästerna, en speciallärare och ett nätverk av etablerade aktörer som främjar studerandes välbefinnande. Välkommen – vi finns här för dig.

Studera vid Aalto

Studie- och karriärpsykologerna erbjuder individuell vägledning

Aaltos studie- och karriärpsykologer erbjuder individuell vägledning på distans och på campus för alla studerande vid Aalto. Du kan boka tid för individuell vägledning eller komma utan tidsbokning till Starting Point of Wellbeing.

Tjänster
A woman working on a computer.

Studie- och karriärpsykologernas tjänster för doktorander

Studie- och karriärpsykologernas tjänster för doktorander.

Studera vid Aalto
Opiskelijoiden tukeminen, ohjaus ja hyvinvointi

Studerandeservicens psykologer

Studerandeservicens psykologgrupp består av Aaltos studiepsykologer och karriärpsykologer. Psykologernas mål är att främja välbefinnandet och sysselsättningen bland grundexamensstuderande och doktorander.

Tjänster
Aallon uudet opiskelijat luennolla

Individuella studiearrangemang

Varje studerande vid Aalto har rätt till skäliga individuella studiearrangemang på hälsomässiga grunder. Den hälsomässiga orsaken kan vara till exempel läs- och skrivsvårigheter, sensorisk funktionsnedsättning, problem med den mentala hälsan eller inlärningssvårigheter. Individuella arrangemang är inte en orsak att göra avkall på lärandemålen, utan syftet med dem är att hjälpa den studerande att nå dessa mål.

Exempel på möjliga individuella studiearrangemang är tilläggstid (vid Aalto 1 h), separat lokal, tillgång till dator eller anpassade tidtabeller.

Tjänster
Student guide illustration, exchange studies

Erasmus+ stipendier

Information om Erasmus+ stipendier

Övriga studier

Stöd till universitetsstudenter som erbjuds av andra operatörer

Personliga och individuella egenskaper som funktionshinder, sjukdom eller inlärningssvårigheter hindrar inte deltagande i Aalto-universitetets olika aktiviteter. Tillgänglighetsstöd kan sökas från olika operatörer för att underlätta deltagandet. På webbplatsen Maailmalle.net hittar du information om studier, arbetspraktik, volontärarbete och ungdomsutbyte utomlands.

Celia logo

Celia (celia.fi) (extern länk)

Ett nationellt kunskapscenter för tillgänglig litteratur. Registrera dig om användare av talböcker på ditt högskolebibliotek.

Kela Fpa logo

Fpa handikappbidrag för studenter (extern länk)

Syftet med handikappbidraget för personer över 16 år är att stödja personer med funktionsnedsättning eller långvarig sjukdom i deras dagliga liv, arbete eller studier. Behovet och beloppet av handikappbidraget avvägs alltid individuellt från fall till fall.

Opetushallituksen logo

Utbildningsstyrelsen (extern länk)

Utbildningsstyrelsen utvecklar utbildningen, småbarnspedagogiken och det livslånga lärandet samt främjar internationalisering.

Opetushallituksen logo

Internationalisering - ja tack! (extern länk)

På webbplatsen Maailmalle.net hittar du information om studier, arbetspraktik, volontärarbete och ungdomsutbyte utomlands.

Opetushallituksen logo

Studier i finska språket och Finlands kultur vid utländska universitet (extern länk)

Utbildningsstyrelsen har i uppgift att förstärka ställningen för finska språket och Finlands kultur vid universitet utanför Finland. Vi erbjuder stöd till såväl universitet, lärare, studerande som forskarstuderande.

Yhdenvertaisuus.fi-logo

Likabehandling.fi (extern länk)

Likabehandling.fi är justitieministeriets databank för personer och organisationer som är intresserade om främjande av likabehandling och icke-diskriminering.

Tillgänglig publicering

Avhandlingar, konferenspublikationer, artiklar och rapporter i Aaltodocs publikationsarkiv. Sök med nyckelorden "tillgänglighet", "handikapp" eller "inkludering", till exempel.

publication platform training

Aaltodoc publication archive

Aaltodoc publication archive consists of full text materials produced in the university, such as theses, journal articles, conference publications and research materials produced by the schools of Aalto University.

Open science and research
A book and a pen with Aalto logo. Photo by Aino Huovio.

ACRIS, open access publishing and manuscript service

Instructions on open access publishing in ACRIS

Services
Keyboard with blue keys for wheelchair, hearing aid and white stick

Kontrollera tillgängligheten för ditt dokument

Innan du skickar ditt Outlook-e-postmeddelande eller delar Word-dokument, Excel-kalkylblad eller PowerPoint-presentationer bör du köra Tillgänglighetskontrollen för att se till att Microsoft 365-materialet är enkelt att läsa och redigera för människor med funktionsvariationer.

Teaching and learning

Accessible Aalto Network (AccANet) och Aalto First Year Experience AFYE

Accessible Aalto Network (AccANet) är till för samarbete och kunskapsuppbyggnad för att förbättra våra huvudprocesser och kvalitet vid Aalto-universitetet.

Accessible Aalto Network (AccaNet) (extern länk)

AccaNet är en gemenskap nätverk av Aalto anställda att genomföra implementeringsplan för tillgänglighet i de olika enheterna vid universitetet.

Workgroup in Aalto goes Accessible symposium

Accessible Aalto i Wiki (extern länk)

The home of the Accessible Aalto space in Aalto Wiki to develop the accessibility implementation based on strategy for Aalto University.

A happy student slides downhill a snowbank

Oasis of Radical Wellbeing startar 17.11. Kom med!

Välkommen till invigningen av Oasis of Radical Wellbeing den 17.11. från 14.00 till 16.00 på A Grid, Otakaari 5!

Oasis of Radical Wellbeing

Aalto goes Accessible symposier (extern länk)

Annual Aalto goes Accessible symposiums are for learning, sharing and innovating best practices to promote equality and diversity at Aalto University.

Accessible parking sign as understood by Pertti Jarla

Handbok om funktionshinderservice (extern länk)

Handboken är ett praktiskt redskap för dig som arbetar inom funktionshinderområdet.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL

Läs mer om tillgänglighet

Hållbara Aalto

Hållbarhet ur alla synvinklar – ekologiskt, samhälleligt, ekonomiskt och kulturellt – vi har förbundit oss till att en så hållbar verksamhet som möjligt. Vi är engagerade i att främja FN:s utvecklingsmål för hållbarhet i alla våra aktiviteter.

Unto Rautio Aalto yliopisto

Hållbarhet

Vid Aalto producerar vi information och tar fram lösningar som möjliggör välbefinnande inom gränserna för jordens kapacitet. Hos oss får du lära dig, undersöka och göra betydelsefulla saker i en unik miljö: Vi kombinerar kompetens inom vetenskap, konst, teknologi och ekonomi för att utveckla kreativa lösningar på världens och mänsklighetens största utmaningar, som t.ex. klimatkrisen.

Vi är en gemenskap som består av tusentals studerande, forskare och experter som har den rätta passionen och sakkunskapen både för att hitta de stora lösningarna på systemnivå och för att utveckla nya innovationer som snabbt kan tas i bruk.

Student at laptop. Photo by Aalto University / Aino Huovio

Digital tillgänglighet

Vägledning för digital tillgänglighet för Aaltos webbplatser, e-tjänster, mobila applikationer och dokument för att genomföra den nationella Lag om tillhandahållande av digitala tjänster (306/2019).

Drupal: Aalto.fi website

Tillgänglighet i studier i Finland och utomlands

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat