Equality, Diversity and Inclusion at Aalto

Equality, diversity and inclusion at Aalto

Det tillgängliga Aalto-universitetet

Det är en fortlöpande process att upptäcka och avlägsna olika slags hinder. Det är ett arbete som vi alla kan göra tillsammans.

Tillgänglighet tillsammans

Den här sidan innehåller en samling metoder och sätt att öka samarbetet och kommunikationen för att stödja varandra i att lära sig tillgängliga metoder för det dagliga arbetet.

Möjliggörande i obehindrad verksamhetsmiljö

Learning Centre, Main lobby

Harald Herlin lärcentrets tillgänglighet

Information om lärcentrets tjänster och lokalernas tillgänglighet.

Lärcentret
Pyörätuolilla liikkuva matkustaja siirtymässä metroon

Barrier-free environment (extern länk)

Barrier-free environment takes into account the diversity of people in designing and implementation (in Finnish).

Aalto-yliopiston toimipisteet pääkaupunkiseudun palvelukartalla

Servicekartan (extern länk)

Alla tjänster i huvudstadsregionen inom räckhåll.

Aalto-yliopisto / Unto Rautio

Campuskartor, adresser och hur du tar dig till Otnäs

Välkommen till Aalto-universitetets campus i Otnäs! Campus bildar en mötesplats för universitetet, dess partner och områdets invånare.

Campus
Reittiopas

Reseplaneraren (extern länk)

För att resandet är enkelt för alla har största delen av kollektivtrafikfordon i Helsingforsregionen låggolv.

Kulttuuria kaikille - Kultur för alla - Culture for All

Behöver du ny inspiration för arbetet med mångfald och tillgänglighet? Kolla in vår checklista för museer (extern länk)

Servicen Kultur för alla publicerade Checklista gällande tillgänglighet och mångfald i muséer. Översättning är ett samarbete mellan Kultur för alla och ICOM Finska nationella kommittén rf.

Tillgänglighet och studenter

På Aalto-universitetet kan alla studenter fokusera på sina studier med högsta möjliga jämställdhetsnivå. Av enskilda skäl kan studenter få en förlängning till en tentamen eller till exempel använda hjälpmedel i sina studier. Sådana enskilda lösningar överenskomms, under ett konfidentiellt möte, med skolans planeringsansvarig eller kurslärare, studie- och karriärpsykologer, eller tutor.

Tillgänglighet om studier fastställs i paragraf 24 i Aalto-universitetets allmänna regler för undervisning och studier:

24 § Studiernas tillgänglighet

  • Om en studerande har ett handikapp som begränsar studierna eller ett annat motsvarande hälsomässigt förhinder som gör att han eller hon inte kan utföra sina studier på det sätt som bestämts i undervisningsplanen och för kursen, ska högskolan vidta skäliga åtgärder för att anordna ett alternativt sätt på vilket studierna kan genomföras. Den studerande ska uppvisa samma teoretiska och praktiska kunskaper som övriga studerande.

Aalto-universitetets kommitté för akademiska ärenden lämnar mer detaljerad information om bestämmelserna för tillgänglighetsförfarandet.

Aalto-universitetets guider och anvisningar för studier

Studentguiden har anvisningar för att studera vid Aalto-universitetet. 

Student guide illustration, front page

Studentguide

Här hittar du sidorna för ditt program, anvisningar för att studera vid Aalto-universitetet och mycket mer.

Otakaari 1

Starting Point

Studerandeservice på Otsvängen 1, rum Y199a.

Stöd för studierna
Logo av Starting Point of Wellbeing

Starting Point of Wellbeing

Starting Point of Wellbeing erbjuder stöd med låg tröskel i frågor som rör studerandes välbefinnande och studieförmåga. Vi erbjuder stöd och vägledning utan tidsbokning (på nätet eller på plats), kamratgrupper, webbmaterial och individuell vägledning med tidsbokning. Du har tillgång till stöd från Aaltos studie- och karriärpsykologer, studievägledare, Aalto-prästerna, en speciallärare och ett nätverk av etablerade aktörer som främjar studerandes välbefinnande. Välkommen – vi finns här för dig.

Studera vid Aalto

Studie- och karriärpsykologerna erbjuder individuell vägledning

Aaltos studie- och karriärpsykologer erbjuder individuell vägledning på distans och på campus för alla studerande vid Aalto. Du kan boka tid för individuell vägledning eller komma utan tidsbokning till Starting Point of Wellbeing.

Tjänster
A woman working on a computer.

Studie- och karriärpsykologernas tjänster för doktorander

Studie- och karriärpsykologernas tjänster för doktorander.

Studera vid Aalto
Opiskelijoiden tukeminen, ohjaus ja hyvinvointi

Studerandeservicens psykologer

Studerandeservicens psykologgrupp består av Aaltos studiepsykologer och karriärpsykologer. Psykologernas mål är att främja välbefinnandet och sysselsättningen bland grundexamensstuderande och doktorander.

Tjänster
Aallon uudet opiskelijat luennolla

Individuella studiearrangemang

Varje studerande vid Aalto har rätt till skäliga individuella studiearrangemang på hälsomässiga grunder. Den hälsomässiga orsaken kan vara till exempel läs- och skrivsvårigheter, sensorisk funktionsnedsättning, problem med den mentala hälsan eller inlärningssvårigheter. Individuella arrangemang är inte en orsak att göra avkall på lärandemålen, utan syftet med dem är att hjälpa den studerande att nå dessa mål.

Exempel på möjliga individuella studiearrangemang är tilläggstid (vid Aalto 1 h), separat lokal, tillgång till dator eller anpassade tidtabeller.

Tjänster
Student guide illustration, exchange studies

Erasmus+ stipendier

Information om Erasmus+ stipendier

Övriga studier

Stöd till universitetsstudenter som erbjuds av andra operatörer

Personliga och individuella egenskaper som funktionshinder, sjukdom eller inlärningssvårigheter hindrar inte deltagande i Aalto-universitetets olika aktiviteter. Tillgänglighetsstöd kan sökas från olika operatörer för att underlätta deltagandet. På webbplatsen Maailmalle.net hittar du information om studier, arbetspraktik, volontärarbete och ungdomsutbyte utomlands.

Celia logo

Celia (celia.fi) (extern länk)

Ett nationellt kunskapscenter för tillgänglig litteratur. Registrera dig om användare av talböcker på ditt högskolebibliotek.

Kela Fpa logo

Fpa handikappbidrag för studenter (extern länk)

Syftet med handikappbidraget för personer över 16 år är att stödja personer med funktionsnedsättning eller långvarig sjukdom i deras dagliga liv, arbete eller studier. Behovet och beloppet av handikappbidraget avvägs alltid individuellt från fall till fall.

Opetushallituksen logo

Utbildningsstyrelsen (extern länk)

Utbildningsstyrelsen utvecklar utbildningen, småbarnspedagogiken och det livslånga lärandet samt främjar internationalisering.

Opetushallituksen logo

Internationalisering - ja tack! (extern länk)

På webbplatsen Maailmalle.net hittar du information om studier, arbetspraktik, volontärarbete och ungdomsutbyte utomlands.

Opetushallituksen logo

Studier i finska språket och Finlands kultur vid utländska universitet (extern länk)

Utbildningsstyrelsen har i uppgift att förstärka ställningen för finska språket och Finlands kultur vid universitet utanför Finland. Vi erbjuder stöd till såväl universitet, lärare, studerande som forskarstuderande.

Yhdenvertaisuus.fi-logo

Likabehandling.fi (extern länk)

Likabehandling.fi är justitieministeriets databank för personer och organisationer som är intresserade om främjande av likabehandling och icke-diskriminering.

Digital Accessibility

Digital accessibility is taken into account in the implementation of Aalto University's systems, websites, e-services, mobile applications and files in an equal manner and as required by the Finnish Act on the Provision of Digital Services. The Teacher Services team within the Learning Services develops digital services for teaching and learning and provides related support.

Student at laptop. Photo by Aalto University / Aino Huovio

Digital Accessibility

Digital accessibility guidance for Aalto web sites, e-services, mobile applications and documents to implement the national Act on the Provision of Digital Services (306/2019).

Equality, diversity and inclusion at Aalto
Looking at course information on MyCourses

Digital services for teaching

The Teacher Services team develops digital services for teaching and learning and provides support for their use. The team is part of the Learning Services.

Services

Tillgänglig publicering

Avhandlingar, konferenspublikationer, artiklar och rapporter i Aaltodocs publikationsarkiv. Sök med nyckelorden "tillgänglighet", "handikapp" eller "inkludering", till exempel.

publication platform training

Aaltodoc publication archive

Aaltodoc publication archive consists of full text materials produced in the university, such as theses, journal articles, conference publications and research materials produced by the schools of Aalto University.

Open science and research
A book and a pen with Aalto logo. Photo by Aino Huovio.

ACRIS, open access publishing and manuscript service

Instructions on open access publishing in ACRIS

Services
Keyboard with blue keys for wheelchair, hearing aid and white stick

Kontrollera tillgängligheten för ditt dokument

Innan du skickar ditt Outlook-e-postmeddelande eller delar Word-dokument, Excel-kalkylblad eller PowerPoint-presentationer bör du köra Tillgänglighetskontrollen för att se till att Microsoft 365-materialet är enkelt att läsa och redigera för människor med funktionsvariationer.

Teaching and learning

Accessible communications

Saavutettavuus otetaan huomioon verkkoviestinnän yleisessä kehittämisessä. Viestintäpalvelut tukevat yliopiston toimijoita saavutettavuuteen liittyvässä sisäisessä viestinnässä, ja viestintäkanavissa tietoa julkaisevia ja päivittäviä henkilöitä saavutettavan julkaisemisen toteuttamisessa. 

Computer_Science_photo_Matti_Ahlgren_Aalto_University-24

Accessible communication

Learn about accessible digital communication at aalto.fi

Drupal: Aalto.fi website

Implementeringsplan för tillgänglighet

De tre avsnitten i genomförandeplanen beskriver konkreta åtgärder för att omsätta planen i praktiken kostnadseffektivt på skolor och enheter för att förverkliga inkludering.

Aalto-yliopiston liput liehuvat salossa. Kuva: Aino Huovio

Aalto-universitetets implementeringsplan för tillgänglighet 2022–2024

Rektor Ilkka Niemelä har godkänt Aalto-universitetets implementeringsplan för tillgänglighet 2022-2024. Implementeringsplanen grundar sig på Aalto-universitetets strategi och stöder både arbetet för välbefinnande och arbetet inom universitetets jämställdhetskommitté. Implementeringsplanen ingår som bilaga i Aalto-universitetets likabehandlings- och jämställdhetsplan.

Equality, diversity and inclusion at Aalto
  • Publicerat:
  • Uppdaterad: