Övriga studier

Erasmus+ stipendier

Utbyte inom Erasmus+ finansieras helt eller delvis med stipendier från Erasmus+. Aalto-universitetet kompletterar stipendiet från Erasmus+ om det är mindre än den summa som Aalto-universitetet har fastställt för utbytesstipendier. Den studerande behöver inte själv ansöka om stipendium från Erasmus+, utan den som får en utbytesplats via Erasmus+ är också berättigad till ett stipendium.
Erasmus+ programländer är alla EU-medlemsländer samt Island, Liechtenstein, Nordmakedonien, Norge, Serbien och Turkiet.

Erasmus+ stipendier

Gå tillbaka

Student guide illustration, exchange studies

Stipendier för utbytesstudier

Information om utbytesstudier och stipendium

Övriga studier
Utbytesstudier

Ge respons på sidan

  • Publicerat:
  • Uppdaterad: