Lärcentret

Harald Herlin lärcentrets tillgänglighet

Information om lärcentrets tjänster och lokalernas tillgänglighet.
Learning Centre, Main lobby
Läcentrets nedre lobby

Huvudverksamhetsstället för Aalto-universitetets lärcenter är Harald Herlin-lärcentret (Otnäsvägen 9).

Harald Herlin-lärcentrets huvudingång är obehindrad. En parkeringsplats för personer med nedsatt rörelseförmåga finns närmare än 10 meter från huvudingången. Passagen är markerad, välbelyst, jämn och tillräckligt bred. Parkeringsplatsen för angöringstrafik finns i huvudingångens omedelbara närhet (avstånd högst 5 meter).

Huvudingången är lätt att upptäcka. Dörrarna syns tydligt och glasdörrarna är försedda med kontrastmarkeringar. Utanför dörren finns tillräckligt mycket ledigt utrymme för att röra sig med t.ex. rullstol. Dörren öppnas automatiskt med en avbrytare.

Kundservicen nås med rullstol. Hissarna har röststyrning och knappar på lämplig höjd för rullstolsburna. Tillgängliga WC-utrymmen finns nära entréhallens kundservice och på första våningen.

Våning 1, karta

Induktionsslingor

Kundservicen har en induktionsslinga.

Induktionsslingor finns även i två av seminarierummen (Juho 126 och Vilho 233a). Rummen är märkta med T-symbolen.

Kollektivtrafik

Det finns både busshållplatser och en metrostation i närheten av Harald Herlin-lärcentret. Avståndet till dessa är 100–150 meter.

Helsingforsregionens trafik, HRT

HRT:s reseplanerar

Se även

Learning Centre graphics

Tillgängliga kursböcker

Lärcentret erbjuder tillgänglig kurslitteratur för de studerande i samarbete med Tillgänglighetsbiblioteket Celia.

Lärcentret
Lumikinos. Opiskelija laskee mäkeä Alvarin aukiolla. Taustalla kandidaattikeskus.

Det tillgängliga Aalto-universitetet

Aalto-universitetet har ställt som mål att universitetet ska vara tillgängligt, hälsosamt och tryggt. Forskning, undervisning och tjänster ska vara tillgängliga för alla.

Equality, diversity and inclusion at Aalto
Aalto-yliopisto / Unto Rautio

Campuskartor, adresser och hur du tar dig till Otnäs

Välkommen till Aalto-universitetets campus i Otnäs! Campus bildar en mötesplats för universitetet, dess partner och områdets invånare.

Campus
Photo of the Harald Herlin Learning Centre
Platser
  • Publicerat:
  • Uppdaterad: