Studera vid Aalto

Studie- och karriärpsykologernas tjänster för doktorander

Känner du att du skulle vilja prata med någon om utmaningar du stöter på i dina doktorandstudier? Upplever du att din ork inte räcker till eller att arbetet med doktorsavhandlingen känns jobbigt? Har du tappat motivationen? Har du svårt att komma till skott eller svårigheter med tidshanteringen? Känner du dig ensam? Upplever du att samarbetet med din handledare inte fungerar? Funderar du på om du gjort rätt val med din doktorsavhandling? Undrar du vilka karriärmöjligheter doktorandstudierna leder till? Om dessa frågor känns bekanta för dig kan du vända dig till studie- och karriärpsykologerna för att hitta någon att prata med. Se information nedan om när och hur du kan ta kontakt.
A woman working on a computer.

Information om studie- och karriärpsykologernas tjänster

Kurser och workshoppar

  • Publicerat:
  • Uppdaterad: