Koulutustarjonta

Master's Programme in Electronics and Nanotechnology

Electronics and Nanotechnology -maisteriohjelma tarjoaa opiskelijoille mahdollisuuden opiskella tekniikkaa voimakkaasti kehittyvillä aloilla. Mobiililaitteiden lisääntymisen myötä langatonta tekniikkaa käytetään nykyään kaikkialla, avaruustekniikan merkitys kasvaa huimasti pienten satelliittien kehityksen myötä, ja nanotekniikka mahdollistaa merkittäviä läpimurtoja monilla aloilla, kuten aurinkoenergian keräämisessä. Ohjelma keskittyy erityisesti näihin tekniikoihin liittyvien laitteistojen kehittämiseen ja rakentamiseen. Ohjelma antaa valmiudet tulevaisuuden teknologioiden kehittämiseen yrityksissä tai osaamisen syventämiseen akateemisissa jatko-opinnoissa.
Aalto electronics-ICT anechoic chamber for 2-60 GHz and two near-field scanners
Get a Master’s Degree in Electronics and Nanotechnology at Aalto University – the leading international and multidisciplinary university in the Nordics and Europe.

Tutkinto:

Diplomi-insinööri

Hakuaika:

1.12.2021 – 3.1.2022

Opetuskieli:

englanti

Kesto:

2 vuotta, täysipäiväinen

Hakukelpoisuus:

Soveltuva alempi korkeakoulututkinto

Koulutusala:

Tekniikka

Laajuus:

120 opintopistettä

Korkeakoulu:

Sähkötekniikan korkeakoulu

Lukuvuosimaksut:

EU/ETA-alueen ulkopuoliset kansalaiset, €15000/v (maisteriopinnot)

Hakuaika on päättynyt

Haku maisterikoulutuksiin

Webinaari | Electronics and Nanotechnology

Opi lisää Electronics and Nanotechnology -maisteriohjelmasta! Katso webinaaritallenne, jolla ohjelman edustajat kertovat opintojen sisällöstä ja vastaavat osallistujien kysymyksiin.

Katso webinaaritallenne
Microwave engineering student working in an anechoic chamber.

Koulutuksen tavoitteet

Electronics and Nanotechnology -maisteriohjelmasta valmistuneilla on keskeiset tiedot ja taidot, joita tarvitaan asiantuntijuuteen valitulla erikoistumisalueella.

  • Alansa perustiedot. Tutkinnon suorittaneet ymmärtävät valitsemallaan erikoistumisalalla keskeiset tieteelliset teoriat ja työkalut.
  • Teknologian kehittämisen taidot. Tutkinnon suorittaneet osaavat suunnitella ja rakentaa valitsemaansa erikoistumisalaan liittyviä teknisiä laitteita.
  • Tutkijan ajattelutapa. Tutkinnon suorittaneilla on vahva teoreettinen tausta sekä tutkiva, tieteellinen ja akateeminen lähestymistapa ongelmanratkaisuun
  • Vallankumouksellista potentiaalia. Tutkinnon suorittaneet ovat nopeasti kehittyvän teknologian asiantuntijoita.

Koulutuksen sisältö

Opiskelija voi valita opinnoissaan joko teoreettisen tai käytännönläheisemmän ja soveltavan suunnan. Ohjelmassa on siis sekä teoreettisia että käytännön kursseja, jotka koostuvat luennoista, itsenäisistä harjoituksista, tietokonesimulaatioista, laboratoriotöistä ja ryhmätöistä.

Opinnot ovat läheisesti yhteydessä alalla tehtävään tutkimukseen, koska kaikki pääaineet kytkeytyvät Elektroniikan ja Nanotekniikan laitoksen tutkimusryhmien työhön. Ohjelmassa on tarjolla neljä pääainetta:

Micro and Nanoelectronic Circuit Design

Micro and Nanoelectronic Circuit Design -pääaineessa opit suunnittelemaan integroituja digitaalisia ja analogisia piirejä alan kehittyneimpien työkalujen avulla. Integroidut piirit ovat kaiken elektronikaan perusta ja ohjelmassa kehitämme niitä esimerkiksi tulevaisuuden langattomiin laitteisiin (esim. 5G), lääketieteellisiin sovelluksiin ja erittäin vähän virtaa kuluttaviin internetiin kytkettyihin esineisiin ja antureihin.

Microwave Engineering

Microwave Engineering -pääaineessa opit suunnittelemaan mikroaaltokomponentteja ja –laitteita alan uusimpien työkalujen ja menetelmien avulla. Erityisesti opit suunnittelemaan antenneja nykyaikaisia langattomia laitteita ja verkkoja varten sekä ennustamaan aaltojen etenemistä erilaisissa ympäristöissä.

Photonics and Nanotechnology

Photonics and Nanotechnology -pääaineessa perehdyt valon ja aineen ominaisuuksia ja vuorovaikutusta sääteleviin fysiikan lakeihin. Keskeistä on kuitenkin aina näiden teorioiden soveltaminen käytännön laitteiden valmistukseen. Valmistustekniikat on alun perin kehitetty mikroelektroniikan puolijohdeprosessoinnin parissa, mutta niitä voidaan yhdessä nanovalmistusmenetelmien kanssa soveltaa myös monilla muilla alueilla, kuten antureiden, optoelektronisten laitteiden (aurinkokennot, LEDit, laserit), fotonilaitteiden, mikrofluidisten laitteiden ja jopa kvanttifysiikkaan perustuvien nanoelektronisten laitteiden kehittämisessä. Micronova-tutkimuskeskus tarjoaa Pohjois-Euroopan suurimmat puhdastilat, joissa työskennellään näiden sovellusten parissa.

Space Science and Technology

Space Science and Technology -pääaineeseen kuuluu neljä keskeistä alaa, jotka ovat avaruusteknologia, satelliitilla tehtävät tutkamittaukset, avaruusfysiikka ja radioastronomia. Opintojen myötä opit suunnittelemaan ja rakentamaan toimivia avaruusjärjestelmiä, kehittämään tieteellisiä avaruustutkimushankkeita ja käsittelemään tuloksia tieteellisesti.

Lue lisää ohjelman opinto-oppaasta

Opintojen rakenne

Electronics and Nanotechnology -maisteriohjelman järjestää Sähkötekniikan korkeakoulu, ja sen laajuus on 120 opintopistettä. Kaksivuotinen ohjelma muodostuu seuraavista osista:

  • pääaineopinnot (65 op)
  • vapaavalintaiset opinnot (25 op)
  • diplomityö (30 op)

Pääaine valitaan ensimmäisen lukukauden lopussa ohjelman kaikille pääaineille yhteisten opintojen jälkeen.

Opintojen alkuvaiheessa opiskelija laatii henkilökohtaisen opintosuunnitelmansa (HOPS) yhdessä akateemisen ohjaajan kanssa. Opintojen suunnittelu mahdollistaa opiskelijaa kiinnostavien opintojen suorittamisen loogisessa järjestyksessä.

Opetuskielet

Ohjelman opetuskieli on englanti.

Diplomityö

Tutkintoon sisältyy diplomityö, joka on 30 opintopisteen laajuinen itsenäinen tutkimusprojekti. DI-työ tehdään tutkinnon syventäviin opintoihin liittyvästä aiheesta. Diplomityö tehdään tyypillisesti yritysten tai yliopiston tutkimusprojektien tarpeisiin liittyvistä aiheista.

Uramahdollisuudet

Koulutusohjelmasta valmistuvat suuntautuvat pääsääntöisesti globaalille työuralle tutkimus- ja kehitystehtäviin. Tutkimuspainotteisten opintojen ansiosta monet suuntaavat jatko-opintoihin ja tutkijan uralle. Osa tutkinnon suorittaneista perustaa oman yrityksen tai työllistyy startup-yrityksiin. Yleisesti ottaen vastavalmistuneiden työllisyysaste on erittäin hyvä, sillä monet alan yritykset ovat aktiivisesti mukana jo opiskeluvaiheessa.

Aalto-yliopistolla on vakiintuneet urapalvelut, jotka auttavat työllistymään Suomeen ja ulkomaille. Aalto-yliopiston opiskelijat löytävät yleensä helposti hyviä työtehtäviä valmistumisensa jälkeen. Aalto-yliopistossa on myös erittäin aktiivinen yrittäjyyskulttuuri, joka toimii ponnahduslautana uusille yrityksille. Jos olet kiinnostunut tutkijan urasta, elektroniikan ja nanotekniikan maisteriohjelma antaa hyvän pohjan tohtorikoulutukseen hakeutumiseen ja postdoc-tutkijan työhön.

Aalto-yliopisto / Maria Hieta / photo: Maria Hieta
Uutiset
Mathias Fontell/Vuoden nuori fyysikko 2019/Aalto University/School of Electrical Engineering/Image: Laura Hujanen

Aalto-yliopiston alumni Mathias Fontell palkittiin vuoden nuoreksi fyysikoksi

Palkittu avaruustekniikan diplomityö ratkoo radioaaltojen etenemisen ongelmaa ilmakehän ylemmissä kerroksissa.

Uutiset
aalto university master's programme in electronics and nanotechnology photonics student Chen lingyi

Opiskelija Lingyi Chen: Aallossa uusista ideoista voi tehdä todellisuutta

Yhteistyö eri alojen opiskelijoiden kesken auttaa näkemään asioista uusia puolia, sanoo fotoniikan ja nanoteknologian opiskelija Lingyi Chen.

Uutiset

Kansainväliset mahdollisuudet

Opiskeluympäristö on hyvin kansainvälinen ja ohjelmaan liittyvät teknologiat ovat globaalisti merkittäviä. Tarjolla on myös runsaasti mahdollisuuksia vaihto-opiskeluun eri puolilla maailmaa. Osaamistaan voi kehittää myös esimerkiksi suorittamalla harjoittelun tai kesäkurssin ulkomailla tai edustamalla Aalto-yliopistoa silloin tällöin järjestettävissä opiskelijakilpailuissa.

Aalto-yliopisto on kansainvälinen yliopisto, jossa opiskelee tuhansia tutkinto- ja vaihto-opiskelijoita ulkomailta. Opiskelijat pääsevät osaksi monimuotoista Aalto-yhteisöä paitsi opintojensa myös kampuksella järjestettävän vapaa-ajan toiminnan ja tapahtumien kautta.

Jatko-opinnot

Ohjelma antaa kelpoisuuden hakeutua suorittamaan tekniikan tohtorin tutkintoa soveltuvalla alalla.

Lisätietoa ohjelman aloihin liittyvästä tutkimuksesta voi lukea Elektroniikan ja nanotekniikan laitoksen sivuilta.

Hakukohdekohtaiset hakuohjeet

Yhteystiedot

Hakuprosessiin ja yleisiin hakudokumentteihin liittyvissä kysymyksissä ota yhteyttä [email protected].

Ohjelman sisältöön ja opintoihin sekä hakukohdekohtaisiin hakudokumentteihin liittyvissä kysymyksissä ota yhteyttä [email protected].

Juttele Aallon opiskelijoiden kanssa!

Oletko pohtinut, millaista on opiskella Aalto-yliopistossa tai mietitkö, millaista opiskelijaelämä Otaniemen kampuksella tai Mikkelin toimipisteessä mahtaa olla? Tule juttelemaan opiskelijalähettiläidemme kanssa!

Juttele opiskelijoidemme kanssa!
Group of students

Get to know us

Opetussatelliitti voitti paikan Kansainväliseltä avaruusasemalta

Aallon opiskelijat suunnittelivat satelliitin, jonka lapsikin voi koota ja ohjelmoida. Ohjeet voi pian ladata verkosta ja ulkokuoren saa suunnitella itse – vaikka maitopurkista.

KitSat educational satellite

Micronova

Micronova is Finland's national research infrastructure for micro- and nanotechnology, jointly run by VTT Technical Research Centre of Finland and Aalto University.

Micronova cleanroom kuva: Aino Huovio

Huhuu avaruus!

Uudistetulla radioastronomian kurssilla opiskelijat pääsevät havainnoimaan kaukaisia galakseja Suomen ainoalla tähtitieteelliseen tutkimukseen käytettävällä radioteleskoopilla.

Aalto University / Students walking towards Metsähovi radio observatory / photo: Linda Koskinen

Kurkistus nanokoon maailmaan

Oletko miettinyt, mitä tapahtuu Micronovassa, Suomen johtavassa mikro- ja nanoteknologian tutkimuskeskuksessa?

Aalto University / students using a microscope in the Micronova cleanroom / photo: Linda Koskinen

Hakuaika on päättynyt

  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu