Koulutustarjonta

Electronics and Nanotechnology, Master of Science (Technology)

Electronics and Nanotechnology -maisteriohjelma tarjoaa opiskelijoille mahdollisuuden opiskella tekniikkaa voimakkaasti kehittyvillä aloilla. Mobiililaitteiden lisääntymisen myötä langatonta tekniikkaa käytetään nykyään kaikkialla, avaruustekniikan merkitys kasvaa huimasti pienten satelliittien kehityksen myötä, ja nanotekniikka mahdollistaa merkittäviä läpimurtoja monilla aloilla, kuten aurinkoenergian keräämisessä. Ohjelma keskittyy erityisesti näihin tekniikoihin liittyvien laitteistojen kehittämiseen ja rakentamiseen.
Aalto electronics-ICT anechoic chamber for 2-60 GHz and two near-field scanners
Get a Master’s Degree in Electronics and Nanotechnology at Aalto University – the leading international and multidisciplinary university in the Nordics and Europe.

Tutkinto:

Diplomi-insinööri

Hakuaika:

1.12.2022 – 2.1.2023

Opetuskieli:

englanti

Kesto:

2 vuotta, täysipäiväinen

Hakukelpoisuus:

Soveltuva alempi korkeakoulututkinto

Koulutusala:

Tekniikka

Laajuus:

120 opintopistettä

Korkeakoulu:

Sähkötekniikan korkeakoulu

Lukuvuosimaksut:

EU/ETA-alueen ulkopuoliset kansalaiset, €15000/v (maisteriopinnot)

Haku maisterikoulutuksiin

Koulutuksen kuvaus

Electronics and Nanotechnology -maisteriohjelmasta valmistuneilla on keskeiset tiedot ja taidot, joita tarvitaan asiantuntijuuteen valitulla erikoistumisalueella.

  • Alansa perustiedot. Tutkinnon suorittaneet ymmärtävät valitsemallaan erikoistumisalalla keskeiset tieteelliset teoriat ja työkalut.
  • Teknologian kehittämisen taidot. Tutkinnon suorittaneet osaavat suunnitella ja rakentaa valitsemaansa erikoistumisalaan liittyviä teknisiä laitteita.
  • Tutkijan ajattelutapa. Tutkinnon suorittaneilla on vahva teoreettinen tausta sekä tutkiva, tieteellinen ja akateeminen lähestymistapa ongelmanratkaisuun
  • Vallankumouksellista potentiaalia. Tutkinnon suorittaneet ovat nopeasti kehittyvän teknologian asiantuntijoita.

Lukuvuosimaksut ja apurahat

Aalto-yliopiston englanninkielisissä maisteritutkintoon johtavissa ohjelmissa lukuvuosimaksu on 15 000 euroa lukuvuodessa. Lukuvuosimaksut koskevat muita kuin Euroopan unionin (EU) tai Euroopan talousalueen (ETA) jäsenmaiden tai Sveitsin kansalaisia.

Aalto-yliopistolla on apurahaohjelma maksuvelvollisten opiskelijoiden tukemiseksi. Apuraha voi kattaa 100 % tai 50 % lukuvuosimaksusta.

Lisätietoa lukuvuosimaksusta ja apurahoista Aalto-yliopistossa löytyy Lukuvuosimaksut ja apurahat -sivulta.

Opintojen rakenne

Electronics and Nanotechnology -maisteriohjelman järjestää Sähkötekniikan korkeakoulu, ja sen laajuus on 120 opintopistettä. Kaksivuotinen ohjelma muodostuu seuraavista osista:

  • pääaineopinnot (65 op)
  • vapaavalintaiset opinnot (25 op)
  • diplomityö (30 op)

Pääaine valitaan ensimmäisen lukukauden lopussa ohjelman kaikille pääaineille yhteisten opintojen jälkeen.

Opintojen alkuvaiheessa opiskelija laatii henkilökohtaisen opintosuunnitelmansa (HOPS) yhdessä akateemisen ohjaajan kanssa. Opintojen suunnittelu mahdollistaa opiskelijaa kiinnostavien opintojen suorittamisen loogisessa järjestyksessä. Lisätietoa koulutuksen sisällöstä ja opetussuunnitelmasta löydät Opiskelijan oppaasta.

Opiskelija voi valita opinnoissaan joko teoreettisen tai käytännönläheisemmän ja soveltavan suunnan. Ohjelmassa on siis sekä teoreettisia että käytännön kursseja, jotka koostuvat luennoista, itsenäisistä harjoituksista, tietokonesimulaatioista, laboratoriotöistä ja ryhmätöistä.

Tutustu opiskelijoiden kokemuksiin

Pranava Pakala

Opiskelija Pranava Pakala: Aallossa koko maailma on avoinna!

Pranava opiskelee elektroniikkaa ja nanoteknologiaa ja uskoo, että ala pystyy ratkaisemaan suurimman osan maailman nykyisistä ongelmista.

Uutiset
Eturivissä opiskelijat Otto Simola, Verneri Hirvonen ja Julius Helander. Takarivissä professori Jussi Ryynänen ja vanhempi yliopistonlehtori Marko Kosunen. Kuva: Niina Norjamäki

Opiskelijat koodasivat avoimen mikroprosessorin, jolla yritykset voivat tehdä mitä haluavat

Uusi prosessori soveltuu esimerkiksi 6G-lähetinvastaanottimiin ja salausteknologiaan.

Uutiset
Aallon opiskelijoita ICT-Electronics laboratoriossa.

Aalto-yliopiston opiskelijat yhdistivät avoimen mikroprosessorin ja tekoälykiihdyttimen

Aallon opiskelijat ovat aiemmin toteuttaneet yksinkertaisen prosessorin, jonka rakennetta on edelleen kehitetty ja prosessoriin on yhdistetty tekoälykiihdytin.

Uutiset

Suuntautumisvaihtoehdot

Opinnot ovat läheisesti yhteydessä alalla tehtävään tutkimukseen, koska kaikki pääaineet kytkeytyvät Elektroniikan ja Nanotekniikan laitoksen tutkimusryhmien työhön. Ohjelmassa on tarjolla neljä pääainetta:

1. Micro and Nanoelectronic Circuit Design

Micro and Nanoelectronic Circuit Design -pääaineessa opit suunnittelemaan integroituja digitaalisia ja analogisia piirejä alan kehittyneimpien työkalujen avulla. Integroidut piirit ovat kaiken elektronikaan perusta ja ohjelmassa kehitämme niitä esimerkiksi tulevaisuuden langattomiin laitteisiin (esim. 5G), lääketieteellisiin sovelluksiin ja erittäin vähän virtaa kuluttaviin internetiin kytkettyihin esineisiin ja antureihin.

2. Microwave Engineering

Microwave Engineering -pääaineessa opit suunnittelemaan mikroaaltokomponentteja ja –laitteita alan uusimpien työkalujen ja menetelmien avulla. Erityisesti opit suunnittelemaan antenneja nykyaikaisia langattomia laitteita ja verkkoja varten sekä ennustamaan aaltojen etenemistä erilaisissa ympäristöissä.

3. Photonics and Nanotechnology

Photonics and Nanotechnology -pääaineessa perehdyt valon ja aineen ominaisuuksia ja vuorovaikutusta sääteleviin fysiikan lakeihin. Keskeistä on kuitenkin aina näiden teorioiden soveltaminen käytännön laitteiden valmistukseen. Valmistustekniikat on alun perin kehitetty mikroelektroniikan puolijohdeprosessoinnin parissa, mutta niitä voidaan yhdessä nanovalmistusmenetelmien kanssa soveltaa myös monilla muilla alueilla, kuten antureiden, optoelektronisten laitteiden (aurinkokennot, LEDit, laserit), fotonilaitteiden, mikrofluidisten laitteiden ja jopa kvanttifysiikkaan perustuvien nanoelektronisten laitteiden kehittämisessä. Micronova-tutkimuskeskus tarjoaa Pohjois-Euroopan suurimmat puhdastilat, joissa työskennellään näiden sovellusten parissa.

4. Space Science and Technology

Space Science and Technology -pääaineeseen kuuluu neljä keskeistä alaa, jotka ovat avaruusteknologia, satelliitilla tehtävät tutkamittaukset, avaruusfysiikka ja radioastronomia. Opintojen myötä opit suunnittelemaan ja rakentamaan toimivia avaruusjärjestelmiä, kehittämään tieteellisiä avaruustutkimushankkeita ja käsittelemään tuloksia tieteellisesti.

Kansainvälistyminen

Opiskeluympäristö on hyvin kansainvälinen ja ohjelmaan liittyvät teknologiat ovat globaalisti merkittäviä. Tarjolla on myös runsaasti mahdollisuuksia vaihto-opiskeluun eri puolilla maailmaa. Osaamistaan voi kehittää myös esimerkiksi suorittamalla harjoittelun tai kesäkurssin ulkomailla tai edustamalla Aalto-yliopistoa silloin tällöin järjestettävissä opiskelijakilpailuissa.

Aalto-yliopisto on kansainvälinen yliopisto, jossa opiskelee tuhansia tutkinto- ja vaihto-opiskelijoita ulkomailta. Opiskelijat pääsevät osaksi monimuotoista Aalto-yhteisöä paitsi opintojensa myös kampuksella järjestettävän vapaa-ajan toiminnan ja tapahtumien kautta.

Jatko-opintomahdollisuudet

Ohjelma antaa kelpoisuuden hakeutua suorittamaan tekniikan tohtorin tutkintoa soveltuvalla alalla.

Uramahdollisuudet

Koulutusohjelmasta valmistuvat suuntautuvat pääsääntöisesti globaalille työuralle tutkimus- ja kehitystehtäviin. Tutkimuspainotteisten opintojen ansiosta monet suuntaavat jatko-opintoihin ja tutkijan uralle. Osa tutkinnon suorittaneista perustaa oman yrityksen tai työllistyy startup-yrityksiin. Yleisesti ottaen vastavalmistuneiden työllisyysaste on erittäin hyvä, sillä monet alan yritykset ovat aktiivisesti mukana jo opiskeluvaiheessa.

Aalto-yliopistolla on vakiintuneet urapalvelut, jotka auttavat työllistymään Suomeen ja ulkomaille. Aalto-yliopiston opiskelijat löytävät yleensä helposti hyviä työtehtäviä valmistumisensa jälkeen. Aalto-yliopistossa on myös erittäin aktiivinen yrittäjyyskulttuuri, joka toimii ponnahduslautana uusille yrityksille. Jos olet kiinnostunut tutkijan urasta, elektroniikan ja nanotekniikan maisteriohjelma antaa hyvän pohjan tohtorikoulutukseen hakeutumiseen ja postdoc-tutkijan työhön. Iso osa diplomi-insinööriksi valmistuneista jatkaa tutkijana tohtoriohjelmassa Suomessa tai kansainvälisesti.

Tyypillisiä vastavalmistuneiden ja teollisuuteen työllistyneiden työnimikkeitä ovat esimerkiksi: Antenna/RF/microwave specialist, Technical sales engineer, RF system engineer, Consultant, RF/antenna/microwave engineer, Test engineer, Business developer, design engineer, ASIC developer, SoC architect, electronics designer, FPGA programmer, VHDL software engineer, CEO, CTO, Head of Mission Management, Spacecraft System Engineer, Spacecraft System Analyst, Software Design Lead, Spacecraft Designer, Head of Communications Network, Research Team Leader, Quality Assurance Engineer etc.

Joitakin esimerkkejä vastavalmistuneita viime aikoina työllistäneistä yrityksistä ovat: Nokia, Nokia Bell Labs, Qualcomm, Huawei, Optenni, Cojot, Radientum, Airbus, VTT, CoreHW, SAAB, Huawei, Murata, Vaisala, Microsoft, Nordic Semiconductors, ICEYE, Kuva Space, Aurora Propulsion,  HULD, Arctic Astronautics, DA-Group, Airbus Defense and Space, Leaf Space.

Aalto-yliopisto / Maria Hieta / photo: Maria Hieta
Uutiset
Mathias Fontell/Vuoden nuori fyysikko 2019/Aalto University/School of Electrical Engineering/Image: Laura Hujanen

Aalto-yliopiston alumni Mathias Fontell palkittiin vuoden nuoreksi fyysikoksi

Palkittu avaruustekniikan diplomityö ratkoo radioaaltojen etenemisen ongelmaa ilmakehän ylemmissä kerroksissa.

Uutiset
Unto Rautio

Sähkötekniikan korkeakoulusta valmistuneet työelämässä

Aalto-yliopiston sähkötekniikan korkeakoulusta valmistuneet työllistyvät hyvin koulutustaan vastaaviin tehtäviin. Tältä sivulta löydät tietoa valmistuneidemme työllistymisestä sekä urakehityksestä.

Sähkötekniikan korkeakoulu

Tutkimuksen painopisteet

Elektroniikan ja nanotekniikan laitoksella tehdään tutkimusta ja se järjestää sähkömagneetiikan, mikro- ja nanoteknologian, radiotekniikan ja avaruustekniikan aloihin liittyviä kursseja. Laitoksen tutkimusryhmillä on aktiivista kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä useiden instituutioiden ja yritysten kanssa. Tutkimusryhmät työskentelevät maailmanluokan tutkimuslaitosten kanssa huipputason tutkimusvälineillä; Pohjoismaiden suurimmat puhdastilat sijaitsevat mikro- ja nanoteknologiakeskus Micronovassa.Lue lisää ohjelman englanninkieliseltä sivulta.

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Mitä tulee alan yhteistyöhön, Aalto-yliopisto on maailman huipputasoa. Aalto-yliopistosta valmistuneena voit hyödyntää yhteyksiämme. Aalto Industrial Internet Campus tarjoaa sinulle mahdollisuuden verkostoitua muiden tekniikan alojen opiskelijoiden ja arvostettujen teollisuuskumppaneiden kanssa.

Webinaari | Electronics and Nanotechnology

Opi lisää Electronics and Nanotechnology -maisteriohjelmasta! Katso webinaaritallenne, jolla ohjelman edustajat kertovat opintojen sisällöstä ja vastaavat osallistujien kysymyksiin.

Katso webinaaritallenne
Microwave engineering student working in an anechoic chamber.

Get to know us

Opetussatelliitti voitti paikan Kansainväliseltä avaruusasemalta

Aallon opiskelijat suunnittelivat satelliitin, jonka lapsikin voi koota ja ohjelmoida. Ohjeet voi pian ladata verkosta ja ulkokuoren saa suunnitella itse – vaikka maitopurkista.

KitSat educational satellite

Micronova

Micronova is Finland's national research infrastructure for micro- and nanotechnology, jointly run by VTT Technical Research Centre of Finland and Aalto University.

Micronova cleanroom kuva: Aino Huovio

Huhuu avaruus!

Uudistetulla radioastronomian kurssilla opiskelijat pääsevät havainnoimaan kaukaisia galakseja Suomen ainoalla tähtitieteelliseen tutkimukseen käytettävällä radioteleskoopilla.

Aalto University / Students walking towards Metsähovi radio observatory / photo: Linda Koskinen

Kurkistus nanokoon maailmaan

Oletko miettinyt, mitä tapahtuu Micronovassa, Suomen johtavassa mikro- ja nanoteknologian tutkimuskeskuksessa?

Aalto University / students using a microscope in the Micronova cleanroom / photo: Linda Koskinen

Juttele Aallon opiskelijoiden kanssa!

Oletko pohtinut, millaista on opiskella Aalto-yliopistossa tai mietitkö, millaista opiskelijaelämä Otaniemen kampuksella tai Mikkelin toimipisteessä mahtaa olla? Tule juttelemaan opiskelijalähettiläidemme kanssa!

Aalto students walking at campus during summer

Hakukohdekohtaiset hakuohjeet

Yhteystiedot

Sähkötekniikan korkeakoulu

Hakuprosessiin ja yleisiin hakudokumentteihin liittyvissä kysymyksissä ota yhteyttä [email protected] Ohjelman sisältöön ja opintoihin sekä hakukohdekohtaisiin hakudokumentteihin liittyvissä kysymyksissä ota yhteyttä [email protected]

[email protected]

 

  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu