Sähkötekniikan korkeakoulu

Sähkötekniikan korkeakoulusta valmistuneet työelämässä

Aalto-yliopiston sähkötekniikan korkeakoulusta valmistuneet työllistyvät hyvin koulutustaan vastaaviin tehtäviin. Tältä sivulta löydät tietoa valmistuneidemme työllistymisestä sekä urakehityksestä.
Unto Rautio

Uraseurantakysely

5 v uraseurantakysely toteutetaan osana valtakunnallista akateemisten uraseurantaa yhteistyössä Aarresaaren kanssa. Aarresaari on yliopistojen työelämä- ja urapalveluiden verkosto, johon kuuluu 13 suomalaista yliopistoa. Kyselyt toteutetaan yhtenäisellä kyselyllä ja samanaikaisesti. Kyselyjen toteuttamisesta vastaa yliopistojen työelämä- ja urapalveluiden Aarresaari-verkoston uraseurantaryhmä. Tällä sivulla esitetyt tulokset perustuvat tästä kyselystä saatuun dataan.

Valmistuneiden työllistyminen

Sähkötekniikan korkeakoulusta vuonna 2015 valmistuneiden työmarkkinatilanne uraseurantakyselyn tulosten perusteella. Esimerkkejä  työnimikkeistä, työnantajia ja työnantajasektori viisi vuotta valmistumisen jälkeen.  

Työnimikkeitä viisi vuotta valmistumisesta

Valmistuneista yli puolet työllistyy suuriin yrityksiin sekä neljännes pieniin ja keskisuuriin yrityksiin. Yliopistot työllistävät tutkijoita. Valmistuneet työllistävät itsensä myös yrittäjinä tai työskentelvät valtiolla tai järjestössä tms.

Työnantajia viisi vuotta valmistumisesta

95 % valmistuneista on työelämässä tai toimii yrittäjänä viisi vuotta valmistumisesta.

Tärkeimmät nykyisessä työssä tarvittavat taidot ovat kyky oppia ja omaksua uutta, ongelmanratkaisutaidot, analyyttiset, systemaattisen ajattelun taidot, itseohjautuvuus sekä tiedonhankintataidot.

Työllistyminen ja palkka
Tärkeimmät työssä tarvittavat taidot

Lisätietoja:
Riikka Heinonen
Asiantuntija, Ura- ja rekrytointipalvelut sekä Alumnisuhteet, ADCO
[email protected] 

Katso myös

Researcher at School of Electrical Engineering

Sähkötekniikan korkeakoulusta valmistuneet tohtorit työelämässä

Sähkötekniikan korkeakoulusta valmistuneet tohtorit ovat tyytyväisiä tutkintoonsa ja työuraansa. Seuraamme tohtoreiden urakehitystä ja työelämään sijoittumista uraseurantakyselyllä 3 vuotta valmistumisen jälkeen.

Sähkötekniikan korkeakoulu
  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu