Sähkötekniikan korkeakoulu

Sähkötekniikan korkeakoulusta valmistuneet työelämässä

Aalto-yliopiston sähkötekniikan korkeakoulusta valmistuneet työllistyvät hyvin koulutustaan vastaaviin tehtäviin. Tältä sivulta löydät tietoa valmistuneidemme työllistymisestä sekä urakehityksestä.
Unto Rautio

Uraseurantakysely

Uraseurantakysely toteutetaan osana valtakunnallista akateemisten uraseurantaa yhteistyössä Aarresaaren kanssa. Aarresaari on yliopistojen työelämä- ja urapalveluiden verkosto, johon kuuluu 13 suomalaista yliopistoa. Kyselyt toteutetaan yhtenäisellä kyselyllä ja samanaikaisesti viisi vuotta sitten valmistuneille. Kyselyjen toteuttamisesta vastaa yliopistojen työelämä- ja urapalveluiden Aarresaari-verkoston uraseurantaryhmä. Tällä sivulla esitetyt tulokset perustuvat tästä kyselystä saatuun dataan.

Valmistuneiden työllistyminen

Sähkötekniikan korkeakoulusta vuonna 2017 valmistuneiden työmarkkinatilanne uraseurantakyselyn tulosten perusteella.

99 % työnantajista arvostaa vastaajien tutkintoa sekä 97 % vastaajista suosittelisi tutkintoa toisille.

96 % vastaajista oli tyytyväisiä tutkintoonsa suhteessa omaan uraansa.

Työnimikkeitä viisi vuotta valmistumisesta

Valmistuneista yli puolet (60 %) työllistyy suuriin yrityksiin sekä pieniin ja keskisuuriin (23 %) yrityksiin. Yliopistot (9 %) ja valtio (3 %) työllistävät myös. Valmistuneet työllistävät itsensä myös yrittäjinä (3 %).

Työnantajia viisi vuotta valmistumisesta
Työllistyminen ja palkka

96 % valmistuneista on työelämässä tai toimii yrittäjänä viisi vuotta valmistumisesta.

Keskipalkka 2017 valmistuneilla vastaajilla 5000 € (mediaani).

Tärkeimmät työssä tarvittavat taidot

Katso myös

Photo: Unto Rautio

Aalto-yliopistosta valmistuneet työelämässä

Aalto-yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut seuraa alumniensa sijoittumista työelämään ja heidän urakehitystään.

Yhteistyö
  • Julkaistu:
  • Päivitetty: