Koulutustarjonta

Master's Programme in Automation and Electrical Engineering

Automation and Electrical Engineering -ohjelmassa opiskelijat saavat valmiuden toimia laitteistojen ja ohjelmistojen rajapinnassa valitsemallaan alalla: sähkötekniikassa ja energiasektorilla, lääketieteellisessä tekniikassa tai säätötekniikan ja robotiikan aloilla. Vahvan matemaattis-luonnontieteellisen teorian ja perustutkimuksen pohjalta ohjelma keskittyy soveltavaan tekniikkaan kuten autonomisiin järjestelmiin, terveysteknologiaan, älykkäisiin verkkoihin ja uusiutuviin energialähteisiin liittyviin ratkaisuihin.
Students of School of Electrical Engineering around a robot.
Get a Master’s Degree in Automation and Electrical Engineering at Aalto University – the leading international and multidisciplinary university in the Nordics and Europe.

Tutkinto:

Diplomi-insinööri

Hakuaika:

1.12.2021 – 3.1.2022

Opetuskieli:

englanti

Kesto:

2 vuotta, täysipäiväinen

Hakukelpoisuus:

Soveltuva alempi korkeakoulututkinto

Koulutusala:

Tekniikka

Laajuus:

120 opintopistettä

Korkeakoulu:

Sähkötekniikan korkeakoulu

Lukuvuosimaksut:

EU/ETA-alueen ulkopuoliset kansalaiset, €15000/v (maisteriopinnot)

Hakuaika on päättynyt

Haku maisterikoulutuksiin

Webinaari | Automation & Electrical Engineering

Haluatko kuulla lisää maisteriohjelmasta Automation & Electrical Engineering? Katso webinaariallenne, jossa ohjelman edustajat ja opiskelijat kertovat kertovat lisää opintojen sisällöstä sekä uramahdollisuuksista ja vastaavat kysymyksiin opinnoista.

Katso webinaaritallenne
Students playing with a robot

Koulutuksen tavoitteet

Ohjelma antaa opiskelijoille valmiudet soveltaa tieteellisiä menetelmiä ja teorioita uusimpiin, tarpeellisiin käyttötarkoituksiin. Automation and Electrical Engineering- ohjelman suorittaneilla on:

 • Alan huippuosaamista. Tutkinnon suorittaneilla on kattava käsitys valitsemansa erikoistumisalueen perustutkimuksesta ja -teorioista.
 • Ratkaisukeskeinen ajattelutapa. Tutkinnon suorittaneet ovat asiantuntijoita, jotka pystyvät soveltamaan tietojaan todellisten ongelmien ratkaisemiseen ja alan standardien muotoilemiseen erityisesti järjestelmätasolla.
 • Hyvät analyyttiset taidot. Tutkinnon suorittaneet ovat tietokeskeisiä ja soveltuvat erinomaisesti toimimaan analyyttisen ongelmanratkaisun ja edistyneemmän matematiikan parissa.
 • Vahvaa johtamistaitoa. Tutkinnon suorittaneilla on hyvät yhteistyötaidot, he pystyvät selviytymään vaativimmistakin tilanteista ja johtamaan omalla esimerkillään paineenalaisissa tilanteissa.
 • Kansainvälistä osaamista. Tutkinnon suorittaneilla on ammattitaitoa ja kykyä työskennellä globaalissa ja monialaisessa ympäristössä.

Automation and Electrical Engineering -ohjelmasta valmistuttuaan opiskelijoilla on hyvät valmiudet insinööri- ja tutkimustyöhön tai alan tohtoriopintoihin.

Opintojen sisältö

Ohjelmassa on teoreettisia luentoja ja tenttejä sekä käytännön laskuharjoituksia, harjoitustöitä, projekteja, työpajoja ja laboratoriotyötä. Osa projekteista tulee tilauksina suoraan alan yrityksiltä, joten opintojen lähestymistapa oppimiseen perustuu todellisten ongelmien ratkaisuun. Ohjelman keskeisiä aiheita ovat:

 • uusiutuvat energialähteet ja kestävyys, esim. energiatehokkuus ja älykkäät tehonmuuntojärjestelmät
 • hajautetut ja verkottuneet tehojärjestelmät, esim. älykäs verkko, älykäs elinympäristö, turvallisuus ja varmuus hajautetuissa/verkottuneissa järjestelmissä
 • ympäristön mittaaminen ja havainnointi, esim. mikroanturit, konehavainnointi
 • siirtyminen automaatiosta autonomiaan
 • lääketieteelliset ja terveydenhuollon laitteet

Opiskelijat voivat kiinnostuksensa mukaisesti valita yhden kolmesta pääaineesta. Ensimmäisen lukukauden aikana tehtävä valinta määrää suurelta osin, mitä pakollisia ja suositeltavia kursseja on tarjolla. Valittavissa ovat seuraavat pääaineet:

Opintojen rakenne

Automation and Electrical Engineering -ohjelman järjestää sähkötekniikan korkeakoulu, ja sen laajuus on 120 opintopistettä. Kaksivuotinen ohjelma muodostuu seuraavista osista:

 • pääaineopinnot (65 op)
 • vapaavalintaiset opinnot (25 op)
 • diplomityö (30 op)

Opintojen alkuvaiheessa opiskelija laatii henkilökohtaisen opintosuunnitelmansa (HOPS) yhdessä akateemisen ohjaajan kanssa. HOPSin päätarkoitus on varmistaa, että opinnot vastaavat opiskelijan kiinnostuksenkohteita ja että niiden suoritusjärjestys on looginen.

Lue lisää ohjelman opinto-oppaasta

Diplomityö

Tutkintoon sisältyy diplomityö, joka on 30 opintopisteen laajuinen itsenäinen tutkimusprojekti. DI-työ tehdään tutkinnon syventäviin opintoihin liittyvästä aiheesta. Diplomityö tehdään tyypillisesti yritysten tai yliopiston tutkimusprojektien tarpeisiin liittyvistä aiheista.

Uramahdollisuudet

Tutkinnon suorittaneilla on erinomaiset uramahdollisuudet julkisella ja yksityisellä sektorilla, koska tulevaisuus on autonomisten järjestelmien aikaa ja teknologinen kehitys etenee harppauksin. Ohjelmalla on tiiviit yhteydet alan teollisuuteen, ja kurssiprojektien, harjoittelujen, tutkimuksen tai opinnäytetöiden avulla opiskelijat voivat luoda hyviä kontakteja työllistymistä varten. Lisäksi tutkinnon suorittaneilla on kaikki yrittäjyyteen tarvittavat taidot, joten myös oman yrityksen perustaminen ja kehittäminen on hyvä mahdollisuus.

Aalto-yliopistolla on vakiintuneet urapalvelut, jotka auttavat työllistymään Suomeen ja ulkomaille. Aalto-yliopiston opiskelijat löytävät yleensä helposti hyviä työtehtäviä valmistumisensa jälkeen. Aalto-yliopistossa on myös erittäin aktiivinen yrittäjyyskulttuuri, joka toimii ponnahduslautana uusille yrityksille. Jos taas olet kiinnostunut tutkijan urasta, Aalto-yliopiston automaatio- ja sähkötekniikan maisteriohjelma antaa hyvän pohjan tohtorikoulutukseen hakeutumiseen ja postdoc-tutkijan työhön.

Kansainväliset mahdollisuudet

Opiskeluympäristö on hyvin kansainvälinen, koska ohjelmaan liittyvät teknologiat ovat globaalisti merkittäviä. Tarjolla on myös runsaasti mahdollisuuksia vaihto-opiskeluun eri puolilla maailmaa. Osaamistaan voi kehittää myös esimerkiksi suorittamalla harjoittelun tai kesäkurssin ulkomailla tai edustamalla Aalto-yliopistoa silloin tällöin järjestettävissä opiskelijakilpailuissa.

Aalto-yliopisto on kansainvälinen yliopisto, jossa opiskelee tuhansia tutkinto- ja vaihto-opiskelijoita ulkomailta. Opiskelijat pääsevät osaksi monimuotoista Aalto-yhteisöä paitsi opintojensa myös kampuksella järjestettävän vapaa-ajan toiminnan ja tapahtumien kautta.

Jatko-opinnot

Ohjelma antaa kelpoisuuden hakeutua suorittamaan tekniikan tohtorin tutkintoa soveltuvalla alalla.

Lisätietoa ohjelman aloihin liittyvästä tutkimuksesta voi lukea Sähkötekniikan ja automaation laitoksen sivuilta.

 

Hakukohdekohtaiset hakuohjeet

Yhteystiedot

Hakuprosessiin ja hakudokumentteihin liittyvissä kysymyksissä ota yhteyttä [email protected].

Ohjelman sisältöön ja opintoihin sekä hakukohdekohtaisiin hakudokumentteihin liittyvissä kysymyksissä ota yhteyttä [email protected].

Juttele Aallon opiskelijoiden kanssa!

Oletko pohtinut, millaista on opiskella Aalto-yliopistossa tai mietitkö, millaista opiskelijaelämä Otaniemen kampuksella tai Mikkelin toimipisteessä mahtaa olla? Tule juttelemaan opiskelijalähettiläidemme kanssa!

Juttele opiskelijoidemme kanssa!
Aalto students walking at campus during summer

Get to know us

Aalto University students enjoying coffee in the campus restaurant

Opiskelu Aallossa

Aalto-yliopisto on rohkeiden ajattelijoiden yhteisö, jossa tiede ja taide kohtaavat tekniikan ja talouden. Koulutamme muutoksentekijöitä ratkaisemaan yhteiskunnan suuria haasteita ja luomaan hyvinvointia.

Hakuaika on päättynyt

 • Julkaistu:
 • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu