Uutiset

Viisi uutta tekniikan kunniatohtoria Aaltoon 2024

Juhlallinen tohtoripromootio järjestetään kesäkuussa.
Vuoden 2023 kunniatohtorit

Aalto-yliopiston tekniikan korkeakoulut ovat myöntäneet kunniatohtorin arvon viidelle merkittävälle tieteen ja tekniikan vaikuttajalle. Kunniatohtorit promovoidaan 14. kesäkuuta 2024 juhlallisessa tekniikan alan tohtoripromootiossa. 

Aalto-yliopiston tekniikan korkeakoulut voivat myöntää kunniatohtorin arvon sekä siihen liittyvät arvomerkit tohtoripromootion yhteydessä henkilölle, jolla on vahva yhteys Aalto-yliopistoon ja joka tieteen tai tekniikan tai muun yhteiskunnallisen tai kulttuuritoiminnan edistämisessä saavuttamiensa ansioiden perusteella katsotaan tällaisen kunnianosoituksen arvoiseksi. Kunniatohtorin arvo on korkein huomionosoitus, jonka yliopisto voi osoittaa, ja promootio on yliopiston arvokkain juhlatilaisuus.

Järjestämme avoimen Honorary Doctors' Talks -tilaisuuden torstaina 13. kesäkuuta, jolloin laajalla yleisöllä on mahdollisuus kuulla kunniatohtoreiden omia näkemyksiä poikkeuksellisista uristaan. Linkki tapahtumaan löytyy tämän sivun alaosasta.

Aalto-yliopiston 2024 nimitetyt tekniikan kunniatohtorit ovat:
Toimitusjohtaja Tiina Alahuhta-Kasko, Marimekko
Teknologiajohtaja Petteri Alinikula, SAAB Finland
Professori Ashok Kumar, Indian Institute of Technology, Kanpur
Professori Cecilia Tortajada, University of Glasgow
Professori Marjo Yliperttula, Helsingin yliopisto

Tiina Alahuhta-Kasko
Tiina Alahuhta-Kasko, kuva Sergei Pavlov

Tiina Alahuhta-Kasko, toimitusjohtaja, Marimekko

Tiina Alahuhta-Kasko on Marimekko Oyj:n toimitusjohtaja, joka on siivittänyt yhtiön kannattavaan kasvuun sekä kotimaan markkinoilla että kansainvälisesti. Hänet valittiin toimitusjohtajaksi vuonna 2015 vain 33-vuotiaana, ja vuonna 2021 hänet palkittiin Vuoden yritysjohtajana sekä Vuoden muutosjohtajana hänen poikkeuksellisen menestyksensä ansiosta. Marimekossa Alahuhta-Kasko on työskennellyt jo lähes kahden vuosikymmenen ajan.  

Tiina Alahuhta-Kasko on Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun alumni. Hänet on valittu useisiin luottamustehtäviin, joista merkittävimpiä ovat International Institute for Management Development -säätiön (IMD), Finnair Oyj:n sekä Climate Leadership Coalition -yritysverkoston hallitusten jäsenyydet. 

Tiina Alahuhta-Kasko on toiminut Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan eli AYY:n kunniavaltuuskunnan varapuheenjohtajana vuodesta 2016 alkaen, missä hän on edistänyt vuorovaikutusta ylioppilaskunnan ja muun yhteiskunnan välillä sekä tukenut ylioppilaskuntaa yhteiskunnallisten muutosten keskellä. Lisäksi hän on edistänyt Aallon kauppakorkeakoulun sidosryhmäsuhteiden kehittämistä Alumni Advisory Board:n jäsenenä sekä ollut usein vierailevana puhujana yliopiston tilaisuuksissa. 

Petteri Alinikula
Petteri Alinikula, kuva Kuvatapio

Petteri Alinikula, teknologiajohtaja, Saab Finland 

Petteri Alinikula on puolustus- ja turvallisuusyhtiö Saabin Suomen yhtiön teknologiajohtaja, joka on tehnyt merkittävän uran mobiiliteknologian ja innovaatioiden parissa. Ennen Saabia hän toimi kahden vuosikymmenen ajan Nokian tutkimustoimintojen johdossa, missä hänellä oli keskeinen rooli kansainvälisten yhteyksien laajentajana ja yliopistoyhteistyön edistäjänä.  

Alinikula on väitellyt sähkötekniikan tohtoriksi Pennsylvanian osavaltioyliopistosta ja toiminut dosenttina Aalto-yliopistoa edeltävässä Teknillisessä korkeakoulussa, mistä hän myös valmistui diplomi-insinööriksi. Alinikula on kirjoittanut useita tieteellisiä artikkeleita ja konferenssijulkaisuja. Hän on myös ollut mukana perustamassa verkkosivujen saavutettavuuteen keskittyvän Avaava Digital Oy:n, ja hänellä on ollut useita luottamustoimia tekniikan alan organisaatioissa. Alinikula on kysytty konferenssipuhuja mobiiliteknologian, teollisuusinnovaatioiden, kestävän kehityksen ja saavutettavuuden aiheista. 

Alinikula on johtanut Aalto-yliopiston ja Saab-konsernin välistä yhteistyötä ja strategista kumppanuutta sen alusta alkaen vuodesta 2017. Yhteistyö on ollut erittäin laajaa ja sekä tieteellisesti että kaupallisesti vaikuttavaa. Yhteinen tutkimusohjelma on johtanut useisiin diplomitöihin, väitöskirjoihin, tutkimusartikkeleihin ja keksintöihin.  

Ashok Kumar
Ashok Kumar, kuva kotiarkisto

Professori Ashok Kumar, Indian Institute of Technology, Kanpur  

Askhok Kumar on maailmanlaajuisesti palkittu biotekniikan tutkija ja uranuurtaja. Parhaillaan hän toimii biotekniikan professorina IIT Kanpurissa (Indian Institute of Technology Kanpur), missä hän myös johtaa IIT Kanpur-La Trobe University Research Academy -tutkimusyhteistyötä ja toimii ympäristötutkimuksen ja -tekniikan johtajana. Hän on myös toiminut vierailevana professorina monissa yliopistoissa kansainvälisesti, mukaan lukien Aalto-yliopistossa. Kumar toimii useissa tieteellisten ja yhteiskunnallisten tahojen luottamustehtävissä, ja hän on myös perustanut biolääketieteellisiä sovelluksia kehittävän yrityksen. 

Kattavan tutkijauransa aikana Kumar on edistänyt biomateriaalien käyttöä biolääketieteessä innovatiivisilla tavoilla. Kumarin uran kohokohtia ovat mm. uusien lähestymistapojen kehittäminen kriittisten vaurioiden parantamiseksi luissa, maksassa, diabeteshaavoissa ja ääreishermostossa sekä bioteknisen, maksan toimintaa tukevan kehon ulkopuolisen bioreaktorin kehittäminen. Hän on aktiivisesti edistänyt ja laajentanut luonnontieteiden, tekniikan ja lääketieteellisten biomateriaalitieteiden yhteistyötä Intiassa.  

Kumar on tehnyt laaja-alaista yhteistyötä Aallon kanssa vuodesta 2015 lähtien kehittäen uusia biomateriaaleja sekä niiden 3D-tulostamista ja biolääketieteellistä soveltamista. Hän on osoittanut erinomaista johtajuutta luomalla pitkäkestoista akateemista yhteistyötä Intian ja Suomen huippututkimuslaitosten välillä. 

Cecilia Tortajada
Cecilia Tortajada, kuva Millennium Technology Prize

Professori Cecilia Tortajada, vesivarojen hoito, Glasgow’n yliopisto 

Cecilia Tortajada on kansainvälisesti tunnettu tutkija ja politiikkaneuvonantaja, jolla on yli 25 vuoden kokemus vesistöjen, ympäristön ja luonnonvarojen hoidosta. Parhaillaan hän toimii ympäristöinnovaatioiden professorina Glasgow’n yliopiston School of Social and Environmental Sustainability -korkeakoulussa, missä hän tutkii maailmanlaajuisten muutosten vaikutusta vesivaroihin, ympäristöön, ravintoon ja yhteisöihin. 

Poikkeuksellisen työuransa aikana Tortajada on yhdistänyt uraauurtavan tutkimustyön ja korkean tason kansainvälisen neuvonannon. Hän on edistänyt kestävää kehitystä, oikeudenmukaisuutta ja kansainvälistä vesipolitiikkaa työskennellessään eri maiden organisaatioiden, kehitystoimistojen, hallitusten ja kehityspankkien kanssa. 

Tortajada on tehnyt tiivistä yhteistyötä Aalto-yliopiston ja sen edeltäjän kanssa jo yli 20 vuoden ajan. Tortajadan kanssa tehty yhteistyö on ollut avainasemassa luotaessa Aallon vesi- ja kehitystutkimuksen tutkimusagendaa, joka on sekä poliittisesti vaikuttava, että tieteellisesti erittäin korkeatasoinen. 

Marjo Yliperttula
Marjo Yliperttula, kuva Marja-Liisa Puranen

Professori Marjo Yliperttula, biofarmasia, Helsingin yliopisto 

Marjo Yliperttula on kansainvälisesti tunnettu biofarmasian tutkija ja innovaattori. Parhaillaan hän toimii professorina Helsingin yliopistossa, missä hän johtaa biomateriaalien kehittämiseen keskittyvää tutkimusohjelmaa. Ennen sitä hän toimi pitkään tutkimustehtävissä esimerkiksi Nokialla, KSV Instrumentsissa ja Orion Pharmalla sekä Ranskan ydintutkimuskeskuksessa Pariisissa. Hän on myös Suomen Akatemian luonnontieteiden ja tekniikan tutkimuksen toimikunnan ja Suomalaisen Tiedeakatemian jäsen.  

Yliperttula on maailmanlaajuisesti keskeisimpiä tutkijoita biopohjaisten nanomateriaalien kehittämisessä biolääketieteellisiin sovelluksiin. Hän on mukana 14 eri patentissa. Globaalisti menestyneitä tuotteita ovat muun muassa UPM:n kanssa yhteistyössä kehitetty GrowDex-solukasvatusalusta sekä FibDex-haavasidos, joka on käytössä useissa sairaaloissa. Vuonna 2016 Yliperttula palkittiin Suomen kemianteknologian innovaatiopalkinnolla työstään nanoselluloosahydrogeelien parissa. 

Yliperttula on tehnyt laajaa ja monialaista yhteistyötä Aalto-yliopiston kanssa jo yli kahden vuosikymmenen ajan keskittyen nanoselluloosan käyttöön biolääketieteen sovelluksissa. Hänen tukensa, asiantuntemuksensa ja verkostonsa ovat vaikuttanut vahvasti niin projektien onnistumiseen kuin monien tutkijoiden akateemisiin uriin.

Lisätietoja

Tatu Pohjola

Tatu Pohjola

Senior Communications Specialist
U908 Communications Services
Doctoral hats, 2016

Kunniatohtorit Aalto-yliopistossa

Kunniatohtorit kautta aikojen Aalto-yliopiston korkeakouluissa ja niiden edeltäjäkorkeakouluissa.

Akateemiset tapahtumat ja perinteet
SCI dean Jouko Lampinen

Tekniikan alan juhlallinen tohtoripromootio 2024

2024 tekniikan alan tohtoripromootio Aalto-yliopistossa

Akateemiset tapahtumat ja perinteet
Aalto University Graduation Party celebration in 2018. Photo by Aalto University / Heli Sorjonen

Akateemiset tapahtumat ja perinteet

Akateemiset tapahtumat kattavat koko akateemisen vuoden alkaen Aalto Day One:sta ja päättyen seremoniaviikkoon. Vakinaistettujen professorien tervetuliaisluennot sekä väitöstilaisuudet jakautuvat ympäri vuoden.

Vuoden 2023 kunniatohtorit

Kunniatohtoreiden esitykset 13. kesäkuuta 2024

Aalto-yliopiston viisi uutta kunniatohtoria kertovat poikkeuksellisista uristaan ja osaamisalueistaan. Tilaisuus on kaikille avoin, tervetuloa!

Tapahtumat
  • Julkaistu:
  • Päivitetty:

Lue lisää uutisia

Professor Riikka Puurunen, Professor Patrick Rinke and IT Application Owner Lara Ejtehadian holding sunflowers and diplomas
Palkinnot ja tunnustukset, Kampus, Tutkimus ja taide Julkaistu:

Aallon avoimen tieteen palkintojuhla toi aaltolaisia yhteen keskustelemaan avoimesta tieteestä

Viime viikolla kokoonnuimme A Gridiin juhlimaan Aallon avoimen tieteen palkinnon 2023 saajia ja keskustelemaan avoimesta tieteestä aaltolaisten kanssa.
Three female students studying
Tutkimus ja taide Julkaistu:

Hae siemenrahoitusta Aallon, KU Leuvenin ja Helsingin yliopiston yhteisille tutkimusprojekteille

Aalto-yliopisto, KU Leuven (Belgia) ja Helsingin yliopisto avaavat tutkimusyhteistyön käynnistämistä tukevan siemenrahoitushaun. Rahoitushaku on käynnissä 10. syyskuuta 2024 asti.
Kestävä digitaalinen arki Turussa, banneri: Minna Vigren.
Mediatiedotteet Julkaistu:

Aikamatka vuoteen 2050 – kestävän digitaalisen arjen teemaviikko levittäytyy Turkuun toukokuun lopussa

Kestävä digitaalinen arki -teemaviikolla 25.5.–2.6. Turussa pohditaan, minkälaista kestävä digitaalinen arki on, miten sitä voisi edistää ja kuvitellaan myös, miltä tulevaisuuden kestävä digitaalinen arki näyttäisi.
Nainen lukemassa tabletilla
Opinnot Julkaistu:

Aalto EE julkaisee Alex-oppimisalustan: Uusi alusta muuttaa elämänlaajuista oppimista

Aalto University Executive Education (Aalto EE) lanseeraa kesäkuussa ensimmäisen version Alex-oppimisalustasta, joka on suunniteltu elämänlaajuiseen oppimiseen ja jatkuvaan ammatilliseen kehittymiseen. Alex tarjoaa yksilöllisiä oppimispolkuja, pieniä osaamiskokonaisuuksia ja ammatillisen kehittymisen ohjelmia, jotka sovittavat taidot yhteen alan tarpeiden kanssa. Alusta, joka kehittyy jatkuvasti uusilla ominaisuuksilla, kuten mobiilisovelluksella ja tekoälyn integroinnilla, asettaa uuden standardin ammatilliselle kehittymiselle Suomessa.