Insinööritieteiden korkeakoulun johtaminen

Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo insinööritieteiden korkeakoulussa

Insinööritieteiden korkeakoulun suunnitelmia ja toimenpiteitä yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistämiseksi.
People working

Insinööritieteiden korkeakoulun tavoitteena on tarjota kaikille yhdenvertainen työympäristö, jossa opiskelijoita ja työntekijöitä kohdellaan tasapuolisesti sukupuolesta, taustasta tai asemasta riippumatta. Yhteinen tavoitteemme on ylläpitää opintoja ja työntekoa edistävää ilmapiiriä yliopistolla. 

Tukeakseen tätä tavoitetta, korkeakoulun Yhdenvertaisuus-, monimuotoisuus- ja inkluusiotoimikunta laatii kaksivuotisen toimintasuunnitelman, jonka tavoitteet pohjaavat Aalto-yliopiston yhdenvertaisuus-, monimuotoisuus- ja inklusiivisuussuunnitelmaan (EDI-sunnitelma).

Kehityspäällikkö Elina Karvonen toimii yhteyshenkilönä korkeakoulun yhdenvertaisuuden, monimuotoisuuden ja inklusiivisten käytänteiden kehittämisessä sekä korkeakoulun edustajana Aalto-yliopiston EDI-toimikunnassa, joka tukee yhdenvertaisuuden jatkuvaa edistämistä.

Tilastotietoa

Alle on koottu tilastotietoa Insinööritieteiden korkeakoulun akateemisen henkilöstön ja opiskelijoiden monimuotoisuudesta vuosilta 2017 ja 2021.

  Graph depicting gender distribution in the School of Engineering

  Kuvaaja esittää valmistuneiden opiskelijoiden (TkK, DI, TkT) ja eri henkilöstöryhmien tilastollista sukupuolijakaumaa Insinööritieteiden korkeakoulussa.

  Vaikka sukupuolijakauma on kehittynyt vuosien 2017 ja 2021 välillä tasaisemmaksi, miesten osuus on edelleen noin 75 % kaikissa esitetyissä kategorioissa.

  Graph depicting statistical data on nationalities in the School of Engineering (years 2017/2021)

  Kuvaaja esittää DI- ja TkT-tutkintojen suorittaneiden ja akateemisten henkilöstöryhmien kansallisuuksia Insinööritieteiden korkeakoulussa.

  Vuonna 2021 kolme neljäsosaa korkeakoulun englanninkielisistä maisteriohjelmista valmistuneista opiskelijoista oli Suomen kansalaisia. Samana vuonna suomalaisten ja ulkomaalaisten osuudet tohtoriksi väitelleistä ja tutkijatohtoreista olivat suurin piirtein yhtä suuret.

  Huom.: kandidaatintutkinnon suorittaneet on jätetty kuvaajasta pois, sillä valtaosa korkeakoulun kandidaattikoulutuksesta järjestetään vain suomeksi tai ruotsiksi. 

  Graph depicting demographics of School of Engineering professors, 2017/2021

  Professorien keskuudessa vaihtuvuus on matalaa. Yllä oleva kuvaaja vertaa koko professorikuntaa vuosien 2017–2021 aikana korkeakouluun tulleisiin professoreihin. Naiset ja ulkomaalaiset ovat keskimäärin vahvemmin edustettuina uusien professorien piirissä.

  Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotyö korkeakoulussa

  Korkeakoulussa toimii Yhdenvertaisuus-, monimuotoisuus- ja inkluusiotoimikunta, jonka tehtävänä on kehittää yhdenvertaisia toimintatapoja korkeakoulussa. Toimikunta huolehtii korkeakoulun EDI-toimintasuunnitelman päivittämisestä ja seuraa sen pohjalta tehtyjen toimenpiteiden etenemistä.

  Yhdenvertaisuus-, monimuotoisuus- ja inkluusiotoimikunnan jäsenet:

  • Dekaani, professori Kari Tammi, puheenjohtaja
  • Varadekaani, yhteiskunnallinen vaikuttavuus
  • Professori Mashrura Musharraf
  • Yliopistonlehtori Athanassios Markou
  • Akateeminen koordinaattori Maija Taka
  • Opintoasiainpäällikkö Mirka Jalonen
  • HR Partner Merja Seppänen
  • Ylioppilaskunnan edustajat (nimetään vuosittain)
  • Kehityspäällikkö Elina Karvonen, sihteeri

  Korkeakoulun keskustelusarja Aalto-yliopiston eettisistä periaatteista

  Aalto-yliopiston eettiset periaatteet muodostavat yliopistoyhteisömme "reilun pelin säännöt". Vaikka periaatteet ovat selkeät, työarki voi olla ohjeistusta monimutkaisempaa. Keväällä 2023 koulussa käynnistettiin henkilöstölle suunnattu keskustelusarja, jonka tavoitteena on lisätä yhteisön tietoisuutta periaatteista ja luoda valmiuksia toimia tilanteissa, joissa periaatteita rikotaan. Tapahtumien materiaalit löytyvät alta.

  Yhteystiedot

  Lisää aiheesta

  kuva BIZin tilasta jossa opiskelijoita istumassa

  Henkilöstön kokemaan häirintään ja epäasialliseen kohteluun puuttuminen

  Aalto-yliopiston kulttuuri on monimuotoinen ja syrjimätön. Toimimme vastuullisesti ja kunnioitamme muiden yhteisömme jäsenten oikeutta turvalliseen ja miellyttävään yliopistoympäristöön, joka mahdollistaa häiriöttömän työskentelyn ja opiskelun. Emme hyväksy minkäänlaista epäasiallista käytöstä tai häirintää.

  Palvelut
  • Julkaistu:
  • Päivitetty: