Insinööritieteiden korkeakoulun johtaminen

Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo insinööritieteiden korkeakoulussa

Insinööritieteiden korkeakoulun suunnitelmia ja toimenpiteitä yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistämiseksi.
People working

Insinööritieteiden korkeakoulun tavoitteena on tarjota kaikille yhdenvertainen työympäristö, jossa opiskelijoita ja työntekijöitä kohdellaan tasapuolisesti sukupuolesta, taustasta tai asemasta riippumatta. Yhteinen tavoitteemme on ylläpitää opintoja ja työntekoa edistävää ilmapiiriä yliopistolla. 

Tukeakseen tätä tavoitetta, korkeakoulun Yhdenvertaisuus-, monimuotoisuus- ja inkluusiotoimikunta laatii kaksivuotisen toimintasuunnitelman, jonka tavoitteet pohjaavat Aalto-yliopiston yhdenvertaisuus-, monimuotoisuus- ja inklusiivisuussuunnitelmaan (EDI-sunnitelma).

Kehityspäällikkö Elina Karvonen toimii yhteyshenkilönä korkeakoulun yhdenvertaisuuden, monimuotoisuuden ja inklusiivisten käytänteiden kehittämisessä sekä korkeakoulun edustajana Aalto-yliopiston EDI-toimikunnassa, joka tukee yhdenvertaisuuden jatkuvaa edistämistä.

Tilastotietoa

Alle on koottu tilastotietoa Insinööritieteiden korkeakoulun akateemisen henkilöstön ja opiskelijoiden monimuotoisuudesta vuosilta 2017 ja 2021.

  Graph depicting gender distribution in the School of Engineering

  Kuvaaja esittää valmistuneiden opiskelijoiden (TkK, DI, TkT) ja eri henkilöstöryhmien tilastollista sukupuolijakaumaa Insinööritieteiden korkeakoulussa.

  Graph depicting statistical data on nationalities in the School of Engineering (years 2017/2021)

  Kuvaaja esittää DI- ja TkT-tutkintojen suorittaneiden ja akateemisten henkilöstöryhmien kansallisuuksia Insinööritieteiden korkeakoulussa.

  Vuonna 2021 kolme neljäsosaa korkeakoulun englanninkielisistä maisteriohjelmista valmistuneista opiskelijoista oli Suomen kansalaisia. Samana vuonna suomalaisten ja ulkomaalaisten osuudet tohtoriksi väitelleistä ja tutkijatohtoreista olivat suurin piirtein yhtä suuret.

  Huom.: kandidaatintutkinnon suorittaneet on jätetty kuvaajasta pois, sillä valtaosa korkeakoulun kandidaattikoulutuksesta järjestetään vain suomeksi tai ruotsiksi. 

  Graph depicting demographics of School of Engineering professors, 2017/2021

  Professorien keskuudessa vaihtuvuus on matalaa. Yllä oleva kuvaaja vertaa koko professorikuntaa vuosien 2017–2021 aikana korkeakouluun tulleisiin professoreihin. Naiset ja ulkomaalaiset ovat keskimäärin vahvemmin edustettuina uusien professorien piirissä.

  Yhteystiedot

  Lisää aiheesta

  Kuvassa eri-ikäisiä ja erimaalaisia ihmisiä työskentelemässä yhdessä. Kuva: Aleksi Poutanen

  Monimuotoisuus ja inklusiivisuus Aalto-yliopistossa

  Rakennamme inklusiivista yhteisöä, jossa yhteisömme jäsenet tuntevat yhteenkuuluvuutta ja voivat täysipainoisesti elää työn tai opintojen arkea tasavertaisina.

  Aalto-yliopisto
  kuva Dipolin sisätiloista tuolista jossa istuu henkilö

  Henkilöstön kokemaan häirintään ja epäasialliseen kohteluun puuttuminen

  Aalto-yliopiston kulttuuri on monimuotoinen ja syrjimätön. Toimimme vastuullisesti ja kunnioitamme muiden yhteisömme jäsenten oikeutta turvalliseen ja miellyttävään yliopistoympäristöön, joka mahdollistaa häiriöttömän työskentelyn ja opiskelun. Emme hyväksy minkäänlaista epäasiallista käytöstä tai häirintää.

  Palvelut
  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
  Jaa
  URL kopioitu