Aalto-käsikirja

Toimintaperiaatteet

Aalto-yliopiston toimintaperiaatteiden taustalla vaikuttavat yliopiston arvot; vastuullisuus, rohkeus ja yhteistyö.
Yliopiston toimintaperiaatteet, ohjeet, säännöt ja linjaukset ohjaavat kaikkien yksiköiden toimintaa siten, että keskeiset menettelytavat ovat yhteneväisiä koko yliopistossa. Toimimalla arvojen ja yhtenäisten toimintaperiaatteiden mukaisesti Aalto ohjaa toimintaansa kohti tarkoitustaan kestävän tulevaisuuden rakentamista sekä laatupolitiikkaansa erinomaisuuden tavoittelua kaikessa toiminnassaan.

Eettiset periaatteet (Code of Conduct) muodostavat Aalto-yhteisön kulttuurin perustan, ja toteutamme niiden avulla arvojamme ja tapaamme toimia. Periaatteet kertovat eettiset ja lainmukaiset menettelytavat, jotka ohjaavat toimintaamme ja toisiimme kohdistuvia odotuksia yliopistoelämän kaikilla osa-alueilla.

Yhdenvertaisuus, monimuotoisuus ja inklusiivisuus ovat Aalto-yliopiston keskeisiä arvoja, jotka tukevat yhteisömme hyvinvointia, luovuutta ja kykyä edistää maailmanluokan tutkimusta, opetusta ja vaikuttavuutta. Osa strategiaamme on Aallon tapa toimia, joka määrittelee asenteemme yhteistyöhön: ”Yhteisön monimuotoisuus on vahvuutemme, ja yhdessä saamme aikaan enemmän.”

Kaksi henkilöä kampuksella.

Eettiset periaatteet - arvot käytäntöön

Eettiset periaatteet (Code of Conduct) muodostavat Aalto-yhteisön kulttuurin perustan, ja toteutamme niiden avulla arvojamme ja tapaamme toimia.

Aalto-yliopisto
Mies ja nainen juttelevat kahdelle opiskelijalle, joilla teekkarilakit päässä

Yhdenvertainen, monimuotoinen ja inklusiivinen Aalto

Rakennamme inklusiivista yhteisöä, jossa yhteisömme jäsenet voivat tuntea yhteenkuuluvuutta ja elää täysipainoisesti työn ja opintojen arkea tasavertaisina.

Laatujärjestelmämme keskeinen toimintaperiaate on jatkuvan parantamisen periaate PDCA (Plan-Do-Check-Act): suunnittele-toteuta-arvioi-kehitä. PDCA-toimintaperiaate toteutuu jokapäiväisessä toiminnassamme niin korkeakouluissa kuin palveluissa sekä yliopiston johtamisessa. Tätä helpottaa syklin kuhunkin vaiheeseen kuuluvien toimintojen selkeä jäsentäminen. PDCA-sykli tukee myös yliopistossamme toteutettavia ulkoisia ja sisäisiä arviointeja, joiden tavoitteena on tunnistaa vahvuudet, hyvät käytännöt ja kehittämisen tarpeet.

Infografiikka PDCA-syklistä

Jatkuvan kehittämisen periaate PDCA

Aalto-yliopiston laatupolitiikka ja johtaminen perustuvat jatkuvan kehittämisen periaatteeseen.

Aalto-käsikirja

Toimintaamme ohjaavat säännöt, määräykset, linjaukset ja ohjeet sekä toimintaperiaatteet on koottu seuraavalle sivustolle. Lue lisää toimintaperiaatteistamme, jotka ohjaavat toimimaan yhdessä yhteisesti sovittujen periaatteiden mukaisesti.

Logo

Säännöt, politiikat, linjaukset ja ohjeet

Yliopiston toiminnassa noudatettavat säädökset, ohjesäännöt, määräykset, politiikat, linjaukset ja ohjeet.

Aalto-käsikirja
  • Julkaistu:
  • Päivitetty: