Insinööritieteiden korkeakoulun johtaminen

Resurssi- ja investointityöryhmä

Resurssi- ja investointityöryhmä avustaa dekaania korkeakoululle osoitettujen määrärahojen jaossa.

Dekaanin apuna korkeakoulun määrärahojen jaossa toimii resurssi- ja investointityöryhmä. Työryhmän tehtävänä on valmistella dekaanin päätettäväksi korkeakoulun rehtorilta saaman määrärahan jaon periaatteet kohdennettaessa määrärahoja korkeakoulun toimintaan ja jaettaessa määrärahoja edelleen laitoksille.

  • Professori Antti Peltokorpi, puheenjohtaja
  • Konetekniikan laitoksen johtaja, professori Pedro Vilaça
  • Rakennustekniikan laitoksen johtaja, professori Leena Korkiala-Tanttu
  • Rakennetun ympäristön laitoksen johtaja, professori Raine Mäntysalo
  • Talouspäällikkö Pekka Mård
  • Teknologiapäällikkö Panu Sainio
  • Kehityspäällikkö Elina Karvonen, sihteeri
  • Julkaistu:
  • Päivitetty: