Insinööritieteiden korkeakoulun johtaminen

Korkeakoulun strateginen ja operatiivinen johtaminen

Aalto-yliopiston elävä strategia huomioi maailman muutoksen. Yliopiston ja korkeakoulujen toiminnan suunnittelua rytmittää kolmeen vaiheeseen jakautuva vuosikello: toimintaympäristön arviointi syksyllä, alkuvuonna järjestettävä edellisen kalenterivuoden tuloksiin ja palautteisiin keskittyvä yliopiston vuosikatselmus sekä seuraavien vuosien toimintaan ja tavoitteisiin keskittyvä yliopistodialogi. 

Korkeakoulun ja laitosten strateginen ja operatiivinen johtaminen

Kalenterivuoden alussa korkeakoulu arvioi itse strategiansa toteutumista edellisen vuoden tulosten ja palautteen avulla. Rehtorin vetämä johtoryhmä (PMT) kokoaa nämä eri yksiköiden tuottamat itsearvioinnit ja tarkastelee niitä kokonaisuutena yliopiston vuosikatselmuksessa. Korkeakoulu esittelee alkuvuodesta henkilöstölleen myös oman vuosikatsauksensa, jossa tarkastellaan menneen vuoden toimintaa, saavutuksia ja KPI-tavoitteiden toteutumista.

Keväällä järjestetään laitosten strategiatapaamiset, joissa dekaani ja laitoksen johtaja keskustelevat laitosten strategisista suunnitelmista ja joiden perusteella laitosten ja korkeakoulun omat tavoitteet asetetaan. Dekaani kokoaa korkeakoulun strategisen suunnitelman, johon sisältyy laadullisia ja määrällisiä KPI -tavoitteita sekä esitys tenure track -professoripaikoista.

Dekaani sopii rehtorin ja provostin kanssa toiminnan suuntaviivoista yliopistodialogissa, joka järjestetään korkeakoulun ja yliopiston välillä loppukeväästä. Yliopistodialogissa yliopiston johtoryhmä asettaa tulevan vuoden toiminnan tavoitteet ja resurssit sekä sopii sitä seuraavan kolmen vuoden suunnitelmista. Nämä dokumentoidaan yhteiseen yliopiston tavoitesopimukseen

Korkeakoulujen ja yhteisten palveluiden resurssisuunnitelmista kootaan yliopiston budjetti, jonka yliopiston hallitus hyväksyy kesäkuussa.

Yliopiston tavoitesopimukseen perustuen dekaani laatii laitosten johtajien kanssa korkeakoulun tavoitesopimuksen seuraavien vuosien suunnitelmista, KPI-tavoitteista ja kehitystoimenpiteistä. Korkeakoulun tavoitesopimukseen sisältyy korkeakoulun ja laitosten strategisen toimenpidesuunnitelman päivitys. Dekaanin apuna korkeakoulun määrärahojen jaossa toimii resurssi- ja investointityöryhmä.

Yllä kuvatun vuosittaisen strategisen suunnittelun syklin lisäksi Aalto-yliopiston toimintaa arvioidaan säännöllisesti ulkopuolisten arviointiryhmien toimesta. Näiden arviointien tulokset vaikuttavat sekä strategisten tavoitteiden asettamiseen että prosessien kehittämiseen.

A logo. Photo: Mikko Raskinen

Aalto-käsikirja

Tältä sivustolta saat tietoa yliopiston organisaatiosta, eri toimijoista, johtamisprosesseista, toiminnan periaatteista sekä toimintaamme ohjaavista säännöistä ja linjauksista.

Ioncell coat | Design by Anna-Mari Leppisaari | Photo by Eeva Suorlahti

Strategisen suunnittelun vuosiprosessit

Tutustu Aalto-yliopiston vuosittaisiin strategisen suunnittelun prosesseihin sekä strategian dokumentointiin, seurantaan ja raportointiin.

Aalto-käsikirja
  • Julkaistu:
  • Päivitetty: