Aalto-käsikirja

Korkeakoulujen ja eri toimintojen johtaminen

Tämän sivun eri osioista löydät tietoa tutkimuksen, opetuksen, vaikuttavuuden, läpileikkaavien lähestymistapojen, mahdollistajien sekä korkeakoulujen johtamiskäytännöistä.

Ydintoimintojen johtaminen

Aalto-yliopiston ydintoiminnot ovat tutkimus- ja innovaatiotoiminta, opetus ja oppiminen sekä vaikuttavuus. Yhteisten toimintojemme johtaminen on kuvattu jokaisen alueen johtamisen sivustolla, josta löytyy alueen kuvaus, sen strateginen suunnitelma, sekä toimijat, roolit ja vastuut. Alueen pitkän aikavälin arvioinnit on kuvattu myös näillä sivuilla.

Two researchers working in white lab coats.

Tutkimuksen johtaminen

Aalto-yliopistossa tutkimusta ja taiteellista toimintaa tekevät korkeakoulujen laitoksilla työskentelevät tutkijat ja opettajat. Yliopiston johdon ja palveluiden tehtävä on taata pitkäaikaiset edellytykset heidän työnsä laadulle ja vaikuttavuudelle.

Aalto-käsikirja
Five students working on a group project in the business school building.

Oppimisen ja opetuksen johtaminen

Aalto-yliopistossa koulutuspolku kattaa elämänlaajuisen oppimisen tarpeet. Koulutuksen keskeisiä toimijoita ovat yliopiston professorit ja lehtorit sekä koulutusohjelmien johto, joiden työ mahdollistetaan yliopiston johdon sekä opetuksen ja oppimisen palveluiden tuella.

Aalto-käsikirja
Two people having an animated discussion, a third person working with laptop, everyone in space

Vaikuttavuuden johtaminen

Koko yhteisömme – henkilöstö, opiskelijat, alumnit ja kumppanit – rakentaa innovatiivista, luovaa ja yrittäjyyteen kannustavaa ekosysteemiä.

Aalto-käsikirja

Läpileikkaavien teemojen sekä mahdollistajien johtaminen

Aalto-yliopiston strategia sisältää kolme kaikkea toimintaamme läpileikkaavaa lähestymistapaa; kestävän kehityksen ratkaisut, radikaali luovuus ja yrittäjämäinen ajattelutapa. Läpileikkaavien lähestymistapojen johtamisen sivustolla kuvataan lähestymistapojen kuvaukset, strategiset suunnitelmat sekä toimijat, roolit ja vastuut.

Strategiamme mahdollistajat sisältävät yhteisön ja ihmiset, infrastruktuurit ja kampuksen sekä palvelut ja resurssit. Vastaavasti näiden alueiden johtaminen on kuvattu mahdollistajien johtaminen sivustolla.

Silta ilmasta kuvattuna ja vastarannalla kaupunki iltavalaistuksessa

Läpileikkaavien toimintojen johtaminen

Kestävä kehitys, radikaali luovuus ja yrittäjämäinen ajattelutapa näkyvät kaikessa tekemisessämme.

Aalto-käsikirja
Aallon kampus

Menestyksen mahdollistajien johtaminen

Aalto-yliopiston tehtävänä on kestävän tulevaisuuden rakentaminen laadukkaan tutkimuksen, koulutuksen ja vaikuttavuuden keinoin. Mahdollistamme menestyksen panostamalla yhteisöön ja ihmisiin, infrastruktuureihin ja kampukseen sekä palveluihin ja resursseihin.

Aalto-käsikirja

Korkeakoulujen johtaminen

Korkeakoulujen johtamisen sivustoilta löydät kuuden korkeakoulumme johtamisen kokonaisuudet. Korkeakoulujen johtamisen sivut kuvaavat korkeakoulun vuosikellon, organisaation ja hallintomallin, korkeakoulun strategisen suunnitelman sekä laadunhallinnan. Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo ovat strategiamme keskeinen toimintaperiaate ja se on kytketty osaksi laatujärjestelmäämme. Korkeakoulun yhdenvertaisuudesta (EDI) voit myös lukea lisää korkeakoulujen johtamisen sivuilta.

Aalto University School of Business new building in Ekonominaukio 1, Otaniemi

Korkeakoulujen johtaminen

Tietoa Aallon eri korkeakoulujen johtamisesta ja päätöksenteosta.

Aalto-käsikirja
  • Julkaistu:
  • Päivitetty: