Insinööritieteiden korkeakoulun johtaminen

Johtoryhmä - Insinööritieteiden korkeakoulu

Insinööritieteiden korkeakoulun johtoryhmä käsittelee operatiivisia asioita ja toimii päätöksentekoa valmistelevana elimenä.

Insinööritieteiden korkeakoulun johtoryhmään kuuluvat dekaani, varadekaanit sekä korkeakoulun laitosten johtajat ja palveluiden päälliköt. Korkeakoulun johdon assistentti toimii johtoryhmän sihteerinä. Johtoryhmässä keskustellaan operatiivisista asioita ja tehdään päätöksentekoelimiä tukevaa valmistelutyötä. Kokouksien agenda valmistellaan korkeakoulun palvelujen kehitystiimissä (EST).

Korkeakoulun laitoksilla on omat johtoryhmänsä, joiden puheenjohtajina laitosten johtajat toimivat.

Johtoryhmän tapaamiset 2023

 • Kevät:
  • 16. tammikuuta, 13. helmikuuta, 13. maaliskuuta, 17. huhtikuuta, 15. toukokuuta, 12. kesäkuuta
 • Syksy:
  • 21. elokuuta, 11. syyskuuta, 9. lokakuuta, 13. marraskuuta, 11. joulukuuta

Johtoryhmän jäsenet

 • Dekaani Kari Tammi, puheenjohtaja
 • Varadekaani (tutkimus) Seppo Junnila
 • Varadekaani (opetus) Jani Romanoff
 • Varadekaani (vaikuttavuus) Antti Peltokorpi
 • Konetekniikan laitoksen johtaja Pedro Vilaça 
 • Rakennustekniikan laitoksen johtaja Leena Korkiala-Tanttu
 • Rakennetun ympäristön laitoksen johtaja Raine Mäntysalo
 • Henkilöstöpäällikkö Suvi Hormio
 • Yrityssuhdeasiantuntija Heikki Lahtinen
 • Opintoasiainpäällikkö Mirka Jalonen
 • Kehityspäällikkö Elina Karvonen
 • Talouspäällikkö Pekka Mård
 • Vanhempi tutkimusasiamies Terhi Saarinen
 • Teknologiapäällikkö Panu Sainio
 • Johdon assistentti Maarit Vuorio, johtoryhmän sihteeri
 • Kansainvälisten asioiden päällikkö Saara Sokolnicki 
 • Viestintäasiantuntija Riitta Särkisilta
 • Aku Mustalahti, opiskelijaedustaja
 • Dekaanin assistentti Maarit Vuorio, sihteeri
 • Julkaistu:
 • Päivitetty: