Insinööritieteiden korkeakoulun johtaminen

Organisaatio ja johto

Tietoa Insinööritieteiden korkeakoulun organisaatiosta ja johtajien rooleista.

Insinööritieteiden korkeakoulu

Korkeakoulun toimielimet ovat dekaani ja insinööritieteiden akateeminen komitea. Korkeakoululla on kolme varadekaania.

Korkeakoulun akateemista päätöksentekoa tukevia toimijoita ovat tohtorinkoulutusneuvostokoulutusneuvostot sekä tohtoriohjelman johtaja ja koulutusohjelmien johtajat.

Korkeakoulun johtamiseen kuuluu myös muita pysyviä tai määräaikaisia ryhmiä, joiden tehtävänä on asioiden valmistelu ja toimia päätöksenteon tukena. Tällaisia ovat esimerkiksi korkeakoulun ja sen laitosten johtoryhmät, korkeakoulun tenure track -komitea sekä resurssi- ja investointityöryhmä.

Johtaminen järjestetään siten, että eri henkilöstöryhmillä ja opiskelijoilla on riittävä mahdollisuus osallistua päätöksenteon valmisteluun.

  • Insinööritieteiden korkeakoulun dekaani on Kari Tammi. Tammen viisivuotinen toimikausi alkoi 1.7.2023.
  • Jani Romanoff toimii opetuksesta vastaavana varadekaanina. Toimikausi on 1.8.2021–31.7.2024.
  • Seppo Junnila toimii tutkimuksesta vastaavana varadekaanina. Toimikausi on 1.9.2021–31.8.2024.
  • Antti Peltokorpi toimii vaikuttavuudesta vastaavana varadekaanina. Toimikausi on 1.8.2023–31.7.2028.

Laitokset

Korkeakoulun akateemisen toiminnan perusyksikkö on laitos, jossa harjoitetaan akateemista tutkimustoimintaa ja tuotetaan siihen yhdistyvää tutkinto-opetusta.

Dekaani nimittää laitosten johtajat

Korkeakoulussa voi olla useamman oppiaineen tutkimusyhteistyötä varten muodostettuja yksikköjä, tutkimusryhmiä. Lisätietoja Insinööritieteiden korkeakoulun tutkimusryhmistä löydät ylle linkitetyiltä laitosten sivuilta.

Lisätietoja

Tutustu tarkemmin Insinööritieteiden korkeakoulun johtamiseen.

Kampus ilmakuva Otakaari 1 Kandidaattikeskus talvi Kuva: Mikko Raskinen / Aalto-yliopisto

Korkeakoulun strateginen ja operatiivinen johtaminen

Miten korkeakoulun toimintaa ohjataan ja miten suunnitelmia luodaan?

Insinööritieteiden korkeakoulun johtaminen
Aalto-yliopisto / Kandidaattikeskus / luentosali 2 / kuva: Tuomas Uusheimo

Opetuksen ja oppimisen johtaminen

Opetuksen ja oppimisen johtaminen Insinööritieteiden korkeakoulussa.

Insinööritieteiden korkeakoulun johtaminen
  • Julkaistu:
  • Päivitetty: