Studera vid Aalto

Studera till diplomingenjör på Aalto-universitetet

Studier inom teknik ger dig många möjligheter på arbetsmarknaden i framtiden. Du kan komma fram till olika lösningar som bekämpar klimatförändringen, befrämjar människors välmående med hjälp av tekniska lösningar och planerar hållbara städer, miljöer och apparater.
Mies- ja naisopiskelija työskentelemässä laitteen ääressä.

Ansökan till finsk- och svenskspråkiga kandidatutbildningar 16.–30.3.2022.

Högskolan för ingenjörsvetenskaper

Energia- ja ympäristötekniikka kuvitus

Energi- och miljöteknik, teknologie kandidat och diplomingenjör

I huvudämnet i energi- och miljöteknik tacklar man problem som är avgörande för jordens framtid. Teknikområdena i ett fungerande samhälle, såsom energi-, geobyggande, geoinformatik eller vatten- och miljöteknik, studeras ur den hållbara utvecklingens perspektiv.

Utbildningsutbud
ENG students

Maskin- och byggnadsteknik, teknologie kandidat och diplomingenjör

Hur skapar man ett nollenergihus, ett icke-förorenande kryssningsfartyg eller en produkt av återvunnet skrot för framtidens behov? Maskin- och byggnadsteknik är klassiska områden i ständig utveckling som introducerar studeranden till ett människocentrerat och miljövänligt innovationsarbete.

Utbildningsutbud
Rakennettu ympäristö - kaupunkinäkymä

Den byggda miljön, teknologie kandidat och diplomingengör

Aalto-universitetets huvudämneshelhet den byggda miljön fokuserar på hållbar utveckling av städer, markanvändning, trafikplanering och fastigheter, med målet att skapa en bättre livsmiljö för oss alla. Utbildningsprogrammet är det enda i sitt slag i Finland.

Utbildningsutbud

Högskolan för kemiteknik

Students studying in groups in the laboratory

Kemiteknik, teknologie kandidat och diplomingenjör

Kemi finns överallt. De centrala elementen inom kemin utgörs av strukturen, sammansättningen, egenskaperna och reaktionerna hos olika ämnen. Inom kemitekniken tillämpas dessa från nanometer till laboratorieskala och från fabriksplanet upp till nationalekonomisk nivå.

Utbildningsutbud
Image of lots of students wearing blue overalls and making a handsign for their guild

Studieliv

Studieliv vid högskolan för kemiteknik.

Högskolan för kemiteknik

Högskolan för teknikvetenskaper

Aalto University / Students in a teamworking space in the Computer Science building / Photography Unto Rautio

Informationsnätverk, teknologie kandidat och diplomingenjör

Vad vill du bli som stor? Denna fråga kan vara omöjlig för någon som är intresserad av lite allt möjligt. Att vara intresserad av mycket kan ändå ses som en rikedom – inför arbetslivets brytningstid och vår tids stora utmaningar har förmågan att lösa komplexa problem, ett vittomfattande tänkande samt kreativitet blivit en del av arbetslivets viktigaste färdigheter.

Utbildningsutbud
Aalto University / two students working together on a computer / Photography Unto Rautio

Teknisk fysik och matematik, teknologie kandidat och diplomingenjör

På framtidens arbetsmarknad behövs allt fler ingenjörer som kan närma sig komplicerade utmaningar från flera perspektiv och förstår hur individen, samhället och omvärlden är beroende av varandra. Aalto-universitetets studier i teknisk fysik och matematik erbjuder en krävande och intressant helhet på finländsk toppnivå.

Utbildningsutbud
Aalto University / Students standing in a staircase / Photography Aino Huocio

Datateknik, teknologie kandidat och diplomingenjör

Som diplomingenjör i datateknik får du vara med om att bygga upp världsomvälvande teknik som förändrar människans vardag.

Utbildningsutbud
Aalto University / students working together in a lecture hall / photography Unto Rautio

Produktionsekonomi, teknologie kandidat och diplomingenjör

Diplomingenjörer som har utexaminerats från produktionsekonomi tacklar breda och invecklade frågor om företagsverksamhet på ett kreativt och analytiskt sätt och i samarbete med andra. Du lär dig identifiera relevanta detaljer och att se helheter i både teknologi och i affärsverksamhet.

Utbildningsutbud

Högskolan för elektroteknik

Aalto-University School of Electrical Engineering, Sähköpaja

Automations- och informationsteknologi, teknologie kandidat och diplomingenjör

En allt större del av vår vardag behärskas av datanäten, över vilka människor och maskiner hela tiden kommunicerar med varandra. Individers och organisationers verksamhet är i stort sett helt beroende av näten, och därför finns ett allt större behov av experter som förstår sig på dessa nät och kan utveckla dem. Hur fungerar en talsignal eller radioteknologin, eller exempelvis automationssystem i industrin? Ansökningsalternativet ger studerande med intresse för programmering, matematik och fysik utmärkta förutsättningar att utvecklas till morgondagens experter på automations- och systemteknik eller informationsteknologi. Studierna ger en solid grund för aktuella och framväxande områden, såsom mobilteknologi, industriautomation, robotik, biotekniska tillämpningar och trådlös kommunikation.

Utbildningsutbud
Aalto University / two students in the Computer Science building /photography Unto Rautio

Bioinformationsteknologi, teknologie kandidat och diplomingenjör

Aalto-universitetets bioinformationsteknologi är en tvärvetenskaplig huvudämneshelhet där ingenjörsvetenskaper, matematik och datateknik sammanförs för att svara på utmaningar inom bio- och hälsobranschen. Vi utbildar framtida toppvetare som kan främja till exempel diagnosticering, behandling och förebyggande av sjukdomar, rengöring av miljön och förbättring av livskvaliteten.

Utbildningsutbud
Aalto University / sähköpajakurssi / Photography Mikko Raskinen

Elektronik och elektroteknik, teknologie kandidat och diplomingenjör

Vad vore samhället utan de möjligheter som öppnas av elektronik och elektroteknik? Vi använder dagligen lösningar inom exempelvis hälsovård, transport och kommunikation som alla baserar sig på elektronik och elektroteknik. Utbildningsprogrammet för elektronik och elektroteknik ger studeranden färdigheter att gestalta och förstå dessa lösningar med hjälp av studierna i matematik, fysik, elektronik och programmering. Studerandena utexamineras som teknologie kandidater med utmärkta förutsättningar att arbeta med de elektrotekniska apparater och tillämpningar som omger oss och på så sätt påverka utvecklingen av samhället och vår livsmiljö.

Utbildningsutbud
Sähköinsinöörikillan lakkienjako/ Aalto-yliopisto / kuva: Essi Jukkala

Studier

Elektriciteten finns överallt och samhället skulle inte fungera utan den. Som studerande vid Högskolan för elektroteknik får du söka lösningar exempelvis på frågor gällande människans välbefinnande och hållbar utveckling. På den här sidan hittar du information om kandidat-, magister- och doktorandprogram vid Högskolan för elektroteknik.

Högskolan för elektroteknik

Högskolan för konst, design och arkitektur

Students at Undergraduate Centre / Photo by Unto Rautio

Arkitektur, teknologie kandidat och arkitekt

Syftet med huvudämnet är att säkerställa att studeranden känner till grunderna i arkitektonisk utformning. Kandidatexamen innebär inte i sig en egentlig professionell kvalifikation, men ger studeranden goda färdigheter att arbeta som assistent t.ex. på arkitektbyråer eller offentliga planeringsmyndigheter.

Utbildningsutbud
perf landscapes_perspective 1

Landskapsarkitektur, teknologie kandidat och landskapsarkitekt

Landskapsarkitektur är ett mångvetenskapligt område som består av planering, anläggning, vård och skötsel av utemiljöer på alla skalnivåer. Landskapsarkitektur förenar konstnärligt, naturvetenskapligt och tekniskt kunnande. Estetik, ekologi och funktionalitet hör till de grundläggande värdena inom landskapsarkitekturen.

Utbildningsutbud
  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat