Stöd för studierna

Lärandetjänster vid Högskolan för teknikvetenskaper

Kontaktuppgifter för lärandetjänster vid Högskolan för teknikvetenskaper

Lärandetjänster

Ledning

Tidsbeställning till planerare eller koordinator: mystudies.aalto.fi.

Kandidatprogrammet i teknikvetenskap

Susanna Reunanen

Planerare
Huvudämne: Informationsnätverk, teknisk psykologi

Suvi Saviniemi

Koordinator
Huvudämne: Matematik och systemvetenskap, teknisk fysik. Dekanus stipendium för god studieframgång.

Paula Nyman

Koordinator
Huvudämne: Datateknik. Studerande med särskilda behov och tillgänglighet.

Paavo Nisula

Planerare
Huvudämne: Datateknik (undervisningsplan, planer för utbytesstudier)

Tiina Kerola

Planerare
Huvudämne: Produktionsekonomi. Urhea-studerande.

Nina Ramberg

Studiesekreterare
Utexaminering från produktionsekonomi och informationsnätverk

Aalto Bachelor's Programme in Science and Technology

Hanne-Maaria Hirvonen

Studiekoordinator
Allmän handledning, studiehandledning, utexaminering

Paavo Nisula

Planerare
Studieplaner för utbytet, studiehandledning, tillgodoräknande av studier

Magisterprogrammen

Hanna Alve

Studiekoordinator
Master's Programme in Information Networks

Meeri Heimo

Studiesekreterare
Utexaminering. Computer, Communication and Information Sciences; Engineering Physics.

Karoliina Kekko

Specialist
Antagning av studerande, magisterprogrammen

Päivi Koivunen

Planerare
Master's Programme in Life Science Technologies
 Anu Kuusela

Anu Kuusela

Planerare
Master's Programme in Computer, Communication and Information Sciences

Anna Lampivuo

Planerare
Läsårsavgift

Elsa Levo

Studiekoordinator
ICT Innovation, Mathematics and Operations Research, Master's Programme in Security and Cloud Computing (SECCLO)

Minna Parviainen

Planerare
Master's Programme in ICT Innovation - EIT Digital Master School

Jasmin Seppälä

Studiekoordinator
Master's Programme in Industrial Engineering and Management

Tarja Timonen

Planerare
Master's Programme in Industrial Engineering and Management, Master's Programme in Information Networks

Emma Tuomola

Planerare
Master's Programme in Security and Cloud Computing (SECCLO)

Susanna Ylhävuori

Planerare
Master's Programme in Engineering Physics, Master's Programme in Mathematics and Operations Research

Doktorandprogrammet

Utbytesstudier

Mari Dagnall

Planerare
Studeranden på väg på utbyte

Anne Kiviharju

Planerare
Anländande utbytesstuderanden

Undervisningens stöd

Tiina Hartikainen

Studiesekreterare

Sari Salmisuo

Studiekoordinator
JOO-studier, fristående studier

Kontaktuppgifter till lärandetjänsterna

Kontaktuppgifter till lärandetjänsterna

Läs mer
Student guide illustration, supporting your studies

Ge respons på sidan

  • Publicerat:
  • Uppdaterad: