Stöd för studierna

Lärandetjänster vid Högskolan för teknikvetenskaper

Kontaktuppgifter för lärandetjänster vid Högskolan för teknikvetenskaper

Servicepunkten

Studerandeservicepunkten hjälper i allmänna studierelaterade ärenden. Där kan du hämta ditt examensbetyg, få utdrag med stämpel och underskrift och få allmänna råd om studier och frågor som rör studieregistret. Starting Point är en gemensam servicepunkt för alla Aalto-skolor som betjänar studenter utan tidsbokning.

Ledning

Mari Knuuttila

Chef för studieärenden
 Eija Kujanpää

Eija Kujanpää

Chef för internationella ärenden

Tidsbeställning till planerare eller koordinator: mystudies.aalto.fi.

Kandidatprogrammet i teknikvetenskap

Susanna Reunanen

Planerare
Huvudämne: Informationsnätverk, teknisk psykologi

Suvi Saviniemi

Koordinator
Huvudämne: Matematik och systemvetenskap, teknisk fysik. Dekanus stipendium för god studieframgång.

Paula Nyman

Koordinator
Huvudämne: Datateknik. Studerande med särskilda behov och tillgänglighet.

Paavo Nisula

Planerare
Huvudämne: Datateknik (undervisningsplan, planer för utbytesstudier)

Tiina Kerola

Planerare
Huvudämne: Produktionsekonomi. Urhea-studerande.

Nina Ramberg

Studiesekreterare
Utexaminering från produktionsekonomi och informationsnätverk

Aalto Bachelor's Programme in Science and Technology

Hanne-Maaria Hirvonen

Studiekoordinator
Allmän handledning, studiehandledning, utexaminering

Paavo Nisula

Planerare
Studieplaner för utbytet, studiehandledning, tillgodoräknande av studier

Magisterprogrammen

Hanna Alve

Studiekoordinator
Master's Programme in Information Networks

Meeri Heimo

Studiesekreterare
Utexaminering. Computer, Communication and Information Sciences.

Karoliina Kekko

Specialist
Antagning av studerande, magisterprogrammen

Päivi Koivunen

Planerare
Master's Programme in Life Science Technologies
 Anu Kuusela

Anu Kuusela

Planerare
Master's Programme in Computer, Communication and Information Sciences

Anna Lampivuo

Planerare
Läsårsavgift

Minna Parviainen

Planerare
Master's Programme in ICT Innovation - EIT Digital Master School

Emma Perilä

Planerare
Master's Programme in Engineering Physics, Master's Programme in Mathematics and Operations Research

Jasmin Seppälä

Studiekoordinator
Master's Programme in Industrial Engineering and Management

Tarja Timonen

Planerare
Master's Programme in Industrial Engineering and Management, Master's Programme in Information Networks

Emma Tuomola

Planerare
Master's Programme in Security and Cloud Computing (SECCLO)

Nina Vainikka

Studiesekreterare
Utexaminering. Engineering Physics, Mathematics and Operations Research, ICT Innovation - EIT Digital Master School

Doktorandprogrammet

Utbytesstudier

Mari Dagnall

Planerare
Studeranden på väg på utbyte

Anne Kiviharju

Planerare
Anländande utbytesstuderanden

Undervisningens stöd

Tiina Hartikainen

Studiesekreterare

Sari Salmisuo

Studiekoordinator
JOO-studier, fristående studier

Kontaktuppgifter till lärandetjänsterna

Kontaktuppgifter till lärandetjänsterna

Läs mer
Student guide illustration, supporting your studies

Ge respons

  • Publicerat:
  • Uppdaterad: