Stöd för studierna

Lärandetjänster vid Högskolan för konst, design och arkitektur

Kontaktuppgifter för lärandetjänster vid Högskolan för konst, design och arkitektur

Institutionen för arkitektur

Ilona Virtanen

Planerare
Master's Programme in Urban Studies and Planning (USP)

Institutionen för filmkonst

Sanna Lumikko

Planerare

Institutionen för design

Kuura Koivu

Studiekoordinator
Bachelor's Programme in Design

Institutionen för medier

Mervi Palva

Studiekoordinator
Nordic Master Programme in Visual Studies and Art Education

Lärandetjänster vid Högskolan för konst, design och arkitektur

Nyttiga länkar

Ansökningar, anvisningar och regler

Aalto-universitetets allmänna regler och bestämmelser som rör studerande. Här hittar du också examensstadgorna.

Student Guide illustration, applications, instructions and guidelines

Stöd för studierna

Stödtjänster för studerande

Student guide illustration, supporting your studies

IT services for students

IT Services (ITS) provides many services for students eg. email, computer classrooms, campus wifi, printing services.

IT Service Desk

Campus

Universitetets campus i Otnäs är den innovativa Aalto-gemenskapens hem. Bekanta dig med campuset virtuellt på adressen virtualtour.aalto.fi.

School of business students sitting in front of the campus and laughing

Verkstäder - Högskolan för konst, design och arkitektur

På Högskolan för konst, design och arkitektur är praktisk inlärning centralt. Våra studerande har tillgång till en av världens bästa verkstadsmiljöer, med ett mycket högt antal verkstäder per studerande.

Arts_Infra - PrintLab workshop by Jaakko Kahilaniemi

Väre Takeout

Väre Takeout is an equipment lending service with diverse AV and IT equipment. Nowadays part of Aalto Studios. Studies and research have the highest priority in our operation, but everyone in Aalto community is welcome to use our services.

Kuva välinelainaamosta
Student guide illustration, supporting your studies

Kontaktuppgifter till lärandetjänsterna

Kontaktuppgifter till lärandetjänsterna

Ge respons på sidan

  • Publicerat:
  • Uppdaterad: