Stöd för studierna

Lärandetjänster vid Högskolan för konst, design och arkitektur

Kontaktuppgifter för lärandetjänster vid Högskolan för konst, design och arkitektur

Arkkitehtuurin laitos

Sanna Tekonen

Opintokoordinaattori

Ilona Virtanen

Suunnittelija
Master's Programme in Urban Studies and Planning (USP)

Elokuvataiteen laitos

Laura Mattila

Suunnittelija
Kandiopiskelijat, elokuvataiteen ja lavastustaiteen maisteriohjelmat

Riina Kontkanen

Opintokoordinaattori
Master's Programme in Animation, Master's Programme in Re:Anima

Muotoilun laitos

Kuura Koivu

Opintokoordinaattori
Bachelor's Programme in Design

Taiteen ja Median laitos

Mervi Palva

Opintokoordinaattori
Nordic Master Programme in Visual Studies and Art Education

Lärandetjänster vid Högskolan för konst, design och arkitektur

Hyödyllisiä linkkejä

Ansökningar, anvisningar och regler

Aalto-universitetets allmänna regler och bestämmelser som rör studerande. Här hittar du också examensstadgorna.

Student Guide illustration, applications, instructions and guidelines

Stöd för studierna

Stödtjänster för studerande

Student guide illustration, supporting your studies

IT services for students

IT Services (ITS) provides many services for students eg. email, computer classrooms, campus wifi, printing services.

IT Service Desk

Campus

Universitetets campus i Otnäs är den innovativa Aalto-gemenskapens hem. Bekanta dig med campuset virtuellt på adressen virtualtour.aalto.fi.

School of business students sitting in front of the campus and laughing

Verkstäder - Högskolan för konst, design och arkitektur

På Högskolan för konst, design och arkitektur är praktisk inlärning centralt. Våra studerande har tillgång till en av världens bästa verkstadsmiljöer, med ett mycket högt antal verkstäder per studerande.

Arts_Infra - PrintLab workshop by Jaakko Kahilaniemi

Väre Takeout

Väre Takeout is an equipment lending service with diverse AV and IT equipment. Aalto ARTS studies and research have the highest priority in our operation, but everyone in Aalto community is welcome to use our services. Väre Takeout works in close cooperation with Aalto Studios’ Takeout office.

Kuva välinelainaamosta
Student guide illustration, supporting your studies

Kontaktuppgifter till lärandetjänsterna

Kontaktuppgifter till lärandetjänsterna

Ge respons

  • Publicerat:
  • Uppdaterad: