Ohjelmat

Teknistieteellinen kandidaattiohjelma

Opinnäyte

Kandidaattiseminaari ja sen aikana tehtävä kandidaatintyö on opintokokonaisuus, jossa käsitellään tieteellistä ajattelua, tiedonhakua, tiedon jäsentämistä ja käsittelyä sekä kielen ja viestinnän taitoja. Kandidaatintyön yhteydessä tehdään myös kypsyysnäyte, jonka tarkoituksena on tarkistaa opiskelijan perehtyneisyys kandidaatintyön alaan sekä kielitaito siinä kotimaisessa kielessä, jolla opiskelija on saanut koulusivistyksensä.

Lisätietoa kandidaatintyön tavoitteista löytyy teknistieteellisen kandidaattiohjelman opetussuunnitelmasta.

Kandidaatintyö laaditaan pääaineen alaan liittyvästä aiheesta. Lisätietoa seminaarin toteutuksesta ja kandidaatintutkielman kirjoittamisesta on kurssin pääainekohtaisissa MyCourses-työtiloissa.

    SCI3025.kand - Kandidaatintyö ja seminaari (Tuotantotalous)
    SCI3026.kand - Kandidaatintyö ja seminaari (Informaatioverkostot)
    SCI3027.kand - Kandidaatintyö ja seminaari (Tietotekniikka)
    SCI3028.kand - Kandidaatintyö ja seminaari (Teknillinen fysiikka)
    SCI3029.kand - Kandidaatintyö ja seminaari (Matematiikka ja systeemitieteet)
    JOIN.sv.kand Svenskspråkigt kandidatseminarium inom teknik

Kandidaatintyön arviointiohje (pdf)

Kandidaatintyön arviointilomake (pdf)

Bachelor thesis evaluation criteria (pdf)

Bachelor thesis grading – tulossa

Anna palautetta sivusta

  • Julkaistu:
  • Päivitetty: