Samarbeta med oss

Högskolan för kemiteknik erbjuder ett brett urval av mångsidigt samarbete med branschen. Skolans viktigaste samarbetspartners innefattar Neste, UPM, Stora Enso, Valio, Fortum, Metsä Group, Outotex, Andritz och Kemira.
Aalto-yliopisto / Kemiantekniikan korkeakoulu / polttokennotutkimus

Skolan backas upp av ett starkt samarbete med affärsvärlden  och ny kunskap som skapas genom forskning används för att reformera den finska industrin och verkar för nya affärsformer. Skolans företagsrelationer är unika även med internationella mått: Den nya kunskap som uppstår genom  forskningsresultat används i industriella reformer såväl som för nya verksamheter. Utexaminerade magisterstudenter (teknik) och fil.dr-studenter (teknik) anställs i många olika verksamhetsroller i företagen.. Vår forskningspersonal fungerar som experter inom en rad olika områden.

Enheten för företagsrelationer har somuppgift  att verka för företagssamarbeten mellan Högskolan för kemiteknik och företag samt att systematiskt stödja långsiktiga partnerskap.

Enheten för företagsrelationer ger företag kontakter, nätverksevenemang och forskningsmöjligheter samt utbildningssamarbeten: Samarbetsmöjligheter inom forskningsområdet sträcker sig från forskningsprojekt och -program till storskaliga infrastruktursamarbeten. Inom utbildningsområdet sträcker sig  samarbetsmöjligheterna från att besöka kurser till att genomföra avhandlingar  samt studentprojekt.

Mer information:
Petri Silenius 
Chef, företagsrelationer
[email protected] 
tel. +358 50 3441934

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat