Högskolan för kemiteknik

Bekanta dig med ansökningsmöjligheterna till Högskolan för kemiteknik

På Högskolan för kemiteknik kombinerar vi naturvetenskap och teknik på ett unikt sätt.
Kuusi CHEM-alumnia

Kemiteknik erbjuder lösningar på så gott som alla globala utmaningar. Vi hittar nya lösningar för att bekämpa klimatförändringen, innoverar nya biomaterial, befrämjar hållbar produktion och cirkulär ekonomi.

 

Kandidatprogram vid Högskolan för kemiteknik

Ansökningsperioden för kandidatprogram på finska är 16.— 30.3.2022.

Ansökningsperioden för kandidatprogram på engleska är 5. — 19.1.2022.

 

Students studying in groups in the laboratory

Kemiteknik, teknologie kandidat och diplomingenjör

Vill du skapa något nytt och användbart: biologiskt nedbrytbara plaster, vattenavvisande ytor eller bättre läkemedel? Kemisk teknik är ett spännande ämnesområde där fenomen som är bekanta från kemi tillämpas tvärvetenskapligt inom vetenskap och industri. Utmaningar som kräver kemisters förmåga att lösa relaterar starkt till hållbart utnyttjande av naturresurser, cirkulär ekonomi och adekvata mängder rent vatten, luft och mat. Diplomingenjörer inom kemiteknik främjar hållbar utveckling och ansvarsfull konsumtion, och deras expertis är aktuell och värderad både i Finland och i världen.

Utbildningsutbud
Students in lab with protective gear

Chemical Engineering, Bachelor of Science (Technology), Master of Science (Technology)

Lokala och globala utmaningar orsakade av den globala uppvärmningen, pandemier eller överkonsumtion blir allt mer komplexa och akuta. Det krävs tvärvetenskapliga åtgärder för att lösa dem. Huvudämnet Chemical Engineering utgör en starkt mångvetenskaplig utbildning som innefattar matematik, beräkningsverktyg, kemi, biokemi, biovetenskap och kemiteknik. Programmet ger dig sådana insikter i modern kemiteknik som behövs för att bidra till lösningar för ett mer hållbart framtida samhälle.

Utbildningsutbud
Ansökan till kandidatutbildningar

Master’s Programme in Chemical, Biochemical and Materials Engineering

Högskolan för kemitekniks eget magisterprogram med sju olika huvudämnen. Huvudämnena fungerar som olika ansökningsalternativ i magisteransökan.

Ansökningsperioden: 1.12.2021 — 3.1.2022

 

Students in the laboratory looking at the Ioncell spinner

Biomass Refining - Chemical, Biochemical and Materials Engineering, Master of Science (Technology)

Raffinering av biomassa är ett snabbt växande område som använder de senaste teknikerna för att omvandla biomassa till ren energi och en rad olika säljbara bioprodukter.

Utbildningsutbud
Biotechnology laboratory

Biotechnology - Chemical, Biochemical and Materials Engineering, Master of Science (Technology)

Huvudämnet Biotechnology gör det möjligt för studerande att aktivt bidra till och bli ledare inom olika branscher, från biokemi och biobränslen till läkemedel och livsmedel.

Utbildningsutbud
Students looking at equipment

Chemical and Process Engineering - Chemical, Biochemical and Materials Engineering, Master of Science (Technology)

Från naturvetenskaper till hållbara och lönsamma kemiska processindustrier.

Utbildningsutbud
Chemistry

Chemistry - Chemical, Biochemical and Materials Engineering, Master of Science (Technology)

Från genombrott inom medicin till att skapa hållbara alternativ till plast spelar kemi en avgörande roll i att avancera världen vi lever i.

Utbildningsutbud
Fibre and Polymer Engineering major

Fibre and Polymer Engineering - Chemical, Biochemical and Materials Engineering, Master of Science (Technology)

Vill du använda din naturvetenskapliga och tekniska kompetens för att tackla några av samhällets största utmaningar? I så fall kan Fibre and Polymer Engineering passa dig.

Utbildningsutbud
Students in laboratory working on the computer

Functional Materials - Chemical, Biochemical and Materials Engineering, Master of Science (Technology)

Som ett av de bästa universiteten inom materialvetenskap enligt QS World University Ranking utbildar Aalto-universitetet experter inom material, som vill lära sig både hård vetenskap och praktiskt ingenjörstänkande.

Utbildningsutbud
Students inspecting batteries

Sustainable Metals Processing - Chemical, Biochemical and Materials Engineering, Master of Science (Technology)

Sustainable Metals Processing vid Aalto-universitetet är det enda huvudämnet i Finland som fokuserar på hållbar produktion och återvinning av metall och mineraler – grundpelarna för det moderna samhället och den moderna ekonomin.

Utbildningsutbud
Ansökan till magisterutbildning

Kolla alla kandidatprogrammen vid Aalto-universitetet här.

Aaltos gemensamma magisterprogram

Magisterprogram som organiseras gemensamt av flera skolor vid Aalto-universitetet med åtminstone ett huvudämne eller en inriktning vid Högskolan för kemiteknik.

Ansökningsperioden: 1.12.2021 — 3.1.2022

Two students in the battery lab

Industrial Energy Processes - Advanced Energy Solutions, Master of Science (Technology)

Det här magisterprogrammet ger en grundläggande förståelse för energisystem, de största utmaningarna våra energilösningar möter idag och möjligheter till en hållbar framtid.

Utbildningsutbud
Students with teacher learning in laboratory

Creative Sustainability, Master of Science (Technology)

Vår tids kritiska globala utmaningar, såsom klimatkrisen, fattigdom, social och ekonomisk ojämlikhet och befolkningstillväxt, kräver tvärvetenskapliga tänkesätt för att hitta nya lösningar.

Utbildningsutbud
IDBM student explaining a concept to IDBM Impact 2018 event visitors

International Design Business Management, Master of Science (Technology)

IDBM är ett banbrytande program med gått rykte, som på riktigt konkretiserar Aaltos vision att integrera formgivning och teknologi med global företagsutveckling. Genom tvärvetenskapligt samarbete och utmaningar ur det verkliga affärslivet, som våra framstående samarbetspartner inom industrin erbjuder, förbereder programmet sina studerande för en karriär som nästa generation av kreativa proffs. IDBM har en unik ställning och är det enda programmet som erbjuds hos samtliga sex Aalto-skolor. Studerande utexamineras med en magistersexamen i företagsekonomi, formgivning eller teknik.

Utbildningsutbud
Aalto University / students at Aalto University / photo by Aino Huovio

Life Science Technologies - Master of Science (Technology)

Magisterprogrammet Master's Programme in Life Science Technologies utbildar en ny generation av ingenjörer, forskare och entreprenörer som är engagerade i att förbättra människors hälsa och välbefinnande.

Utbildningsutbud

Internationella gemensamma magisterprogram

Internationella gemensamma magisterprogram som leder till en dubbel- eller trippelexamen med olika europeiska samarbetsuniversitet.

Ansökningsperioden:

 • EIT Raw materials: 6.10.2021 — 30.4.2022
 • BIOCEB: 19.10.2021 — 17.1.2022
 • EIT InnoEnergy: 7.11.2021 — 16.1.2022
 • SELECT: 20.9.2021 — 12.6.2022
 • EMMEP: 15.10.2020 — 1.4.2021
 • Nordic Master in Polymer Technology: 18.10.2021 — 17.1.2022
Image of a turbine in the mountains

Advanced Materials for Innovation and Sustainability (EIT Raw Materials), Master of Science (Technology)

Studerande får förståelse för hela värdekedjan för råa material och skapar ett tänkesätt för entreprenörskap med fokus på hållbarhet. Programmet behandlar följande teman: ersättning av kritiska eller giftiga material i produkter och för optimerad prestanda, optimering av materialkedjan för produkter i slutet av livscykeln samt produkt- och tjänstedesign för den cirkulära ekonomin.

Utbildningsutbud
Students in laboratory

Biological and Chemical Engineering for a Sustainable Bioeconomy (Bioceb), Master of Science (Technology)

Som första gemensamma europeiska magisterprogram med fokus på bioekonomi utbildar Master’s Programme in Biological and Chemical Engineering for a Sustainable Bioeconomy (Bioceb) ledare inom forskning och innovation som tar steget mot framkanten av rörelsen för hållbar utveckling. De är väl förberedda på att tackla globala utmaningar såsom att lindra klimatförändringen och bibehålla biodiversiteten.

Utbildningsutbud
Innoenergy students

Energy Storage (EIT), Master of Science (Technology)

Energy Storage-programmet är en unik enhet som erbjuds av Europas viktigaste pionjärer inom hållbar energi och energilagring. Programmet ger dig unika karriärmöjligheter och precis sådan tekniska kunskap och innovationstänkesätt som den nya generationens arbetsgivare behöver i denna spännande och snabbt utvecklande bransch.

Utbildningsutbud
biomass

Environomical Pathways for Sustainable Energy Systems (SELECT), Master of Science (Technology)

Verkliga energiutmaningar, samarbetslösningar, en hållbar morgondag – en väg mot en spännande framtid för hållbart energi- och miljöarbete. Det här ett gemensamt program som leder till dubbel diplomingenjörsexamen.

Utbildningsutbud

Kolla alla masterprogrammen vid Aalto-universitetet här.

Studierna och forskningen vid Högskolan för kemiteknik fokuserar på kemiteknik, skogsindustriteknik, industriell bioteknik, materialvetenskap och nanoteknik, metall- och mineralbearbetning och energiteknik.

Arbetsbeskrivningarna för våra doktorander är mångsidiga och sträcker sig från metall-, elektronik- och träbearbetningsindustrin till kemi-, läkemedels-, bioteknik- och livsmedelsindustrin.

Doktorandprogram i kemiteknik

Hitta vårt doktorandprogram nedan eller kontrollera alla doktorandprogram vid Aalto University här.

 

Doctoral students in the lab

Doktorandprogrammet i kemiteknik

Doktorandprogrammet i kemiteknik består av 6 forskningsområden. Institutionen för bioprodukter och bioteknik, institutionen för kemi och materialvetenskap och institutionen för kemiteknik och metallurgi ansvarar tillsammans för programmet.

Utbildningsutbud
Aalto Day One 2019 party
Photo: Mikko Raskinen

Studieliv

Vi på Aalto-universitetet vet att en världsklassig utbildning är bara en del av studielivet. Därför erbjuder vi våra studenter en internationell studiemiljö, en stark gemenskap och många möjligheter för studieaktiviteter.

Läs mer

Prosessiteekkarit ry

Prosessiteekkarit webbsida

Tutustu Kemian tekniikan opiskelijoiden järjestöön!
An image of two students wearing blue overalls

Material vi arbetar med

  Litium ion batteries

  Litium ion batteries. Photo: Valeria Azovskaya

  Photo by Teemu Välisalmi

  Artificial spider silk. Photo: Teemu Välisalmi

  Biomedical scaffold

  Biomaterial scaffolds. Photo: Alexandra Zuhlke

  Nanocrystals from crab shell

  Chitin nanocrystals from crab shell. Photo: Wenchao Xiang

  Lattice materials

  Lattice materials. Photo: Luc Saint-Pierre

  multielectrode array from silicon wafer substrate

  Multielectrode array meantmade from silicon wafer substrate. Photo: Joonas Heikkinen

  Textile colours from nature

  Textile colours from nature. Photo: Valeria Azovskaya

  CHEM_Bio_Marianna_Granatier_From wood to fiber

  Wood and cellulose fabric. Photo: Marianna Granatier

  Nanocellulose yarn that captures hormones from waste water. Photo: FINNCERES

  Wood-based cellulose fibre yarn. Photo: FinnCeres

  Shimmering Wood: structural colour by Noora Yau. Photo Eeva Suorlahti

  Shimmering wood. Photo: Eeva Suorlahti

  Tutustu Aaltoon!

  Image from remote site: ourblogs.aalto.fi

  More than the degree | Aalto Blogs (extern länk)

  Våra Squad-medlemmar berättar om sina upplevelser vid Aalto-universitetet och i Finland.

  Students with bicycles in Otaniemi

  Do you want to study at Aalto University? Come meet us!

  This page gives information on upcoming events, fairs and webinars. You can meet Aalto University students and staff throughout the year.

  Study at Aalto
  Aalto University, students. Picture: Pinja Valja

  Bli examensstuderande inom det tekniska området via studier vid öppna universitetet.

  Tekniska universitetsledens studier (27 sp) ger dig en möjlighet att bli antagen som examensstuderande vid Aalto-universitetet utan urvalsprov och oberoende av din tidigare utbildningsbakgrund.

  Aalto-universitetets öppna universitet

  Sysselsättningen bland utexaminerade och doktorer från Högskolan för kemiteknik

  Utexaminerade från Aalto-universitetets högskola för kemiteknik har goda förutsättningar för att hitta jobb som motsvarar deras utbildning. På denna sida hittar du information om sysselsättning och karriärutveckling bland utexaminerade.

  Lue lisää
  An image of a student making calculations on paper

  Suorita kaikille avoimia opintoja

  Tutustu Aalto-yliopiston jatkuvan oppimisen ratkaisuihin – yksittäisistä kursseista kokonaisiin tutkintoihin. Avoin yliopisto mahdollistaa opintoihin osallistumisen kaikille Aalto-yliopiston tieteenaloista ja opetuksesta kiinnostuneille. Aalto-yliopiston kesäkoulussa voit opiskella taidetta, kauppatieteitä tai teknologiaa myös kesällä.

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
  Dela
  URL kopierat