Högskolan för kemiteknik

Institutioner och infrastruktur

Högskolan för kemiteknik fokuserar på skogsbrukstekniker, kemiteknik, industriell bioteknik, materialvetenskap och nanoteknik, bearbetning av metaller och mineraler samt energiteknik.

Högskolan för kemiteknik utgörs av tre institutioner:

 Simone Haslinger and Sherif Elsayed in the laboratory

Institutionen för bioprodukter och bioteknik

Institutionen för bioprodukter och bioteknik (Bio2) ligger i framkant vad gäller teknik för skogsprodukter och den senaste bioteknologin.

Verksamheten vid Bio2 leder i slutändan till innovativa produkter och lösningar för tillämpningar inom allt från byggnation och textilier till biomaterial, energi och biomedicin.

Close-up on a pair of hands wearing white rubber gloves, holding a black plastic coaster.

Institutionen för kemi och materialvetenskap

Institutionen för kemi och materialvetenskap koncentrerar sig på utveckling av kemiska föreningar och material på mikro-, nano- samt atomnivå. Arbetet inom dessa områden omfattar syntes, karakterisering och datorstödd forskning.

Researchers in the lab

Institutionen för kemiteknik och metallurgi

Expertområdena på Institutionen för kemiteknik och metallurgi är kemiteknik, metallprocessindustri, energiteknik och produktion av nya material.

Institutionens unika konkurrensfördel baseras på en hållbar användning av råmaterial, utformning av mer effektiva processer och utveckling av nya material och produkter. Kunnandet på vår institution möjliggör en hållbar framtid med högpresterande produkter och processer i en cirkulär ekonomi och bioekonomi.

Bioekonomiska speiceliseringområdet erbjuder forskningsmöjligheter från molekylnivå till biobaserade teknikkoncep.

Råmateriella infrastrukturen erjubder forskningsmöjligheter kring den cirkulära ekonomin. Studierna innehåller forskning om slutna metallurgiska och hydrometallurgiska processer samt oorganiska energimaterial.

Image from the Aalto Bioproduct centre

Forskningsinfrastruktur

Forskningsinfrastruktur vid Högskolan för kemiteknik tillhör antingen Bioekonomi RI eller RAMI RI.

Högskolan för kemiteknik

Excellence clusters and centers

Photo: Artistic paper sample

Aalto University Bioinnovation Center

To achieve human wellbeing in planetary boundaries, we need new sustainable solutions to wisely use our natural resources. The Bioinnovation Center especially focuses on innovations in sustainable bio-based materials, with special focus on textiles and packaging.

Birch leaves. Photo: Valeria Azovskaya

FinnCERES - Flagship for boosting bioeconomy (extern länk)

Boosting the world’s bioeconomy by developing new bio-based materials with Aalto University and VTT, companies, and research organizations through a shared passion to create a sustainable future and a belief in innovations based on solid scientific foundations.

LIBER community

The LIBER Centre of Excellence

LIBER aims to create dynamic and soft hybrid materials with a capability to learn, adapt or response to the environment. LIBER combines eight research groups with expertise on molecular self-assembly, soft robotics, surfaces and interfaces, genetic engineering of proteins, biotechnological production of engineered biomolecules, and computational modelling.

Image from remote site: batcircle.aalto.fi

BATCircle consortium (extern länk)

BATCircle aims at improving the manufacturing processes of battery chemicals and the mining and metals industries and to increase the recycling of lithium-ion batteries.

We host several research ecosystems, excellence clusters, and learning environments. Read more!

Our research topics

BatCircle_DSC_6517_photo Valeria Azovskaya

Electrifying society

Solving the challenges of electrification is not just a scientific question: it requires extensive societal debate.

cyss logo

Center for Young Synbio Scientists (extern länk)

Centre for Young Synbio Scientists promotes cutting-edge synthetic biology research in Finland by supporting young researchers, PhD students and post-docs.

  • Publicerat:
  • Uppdaterad: