Högskolan för kemiteknik

Kontaktuppgifter

Här hittar du vår kontaktinformation.
Kemistintie 1, ilmakuva, aeriel view. Kuva/Image:: Aalto-yliopisto / Mikko Raskinen /Aalto University
Ioncell

Vår strategi

Aaltos framtid vilar på en grund av högkvalitativ forskning, utbildning, inflytande och gemensamma värden: ansvar, mod och samarbete. Universitets uppdrag är att skapa en hållbar framtid.

Students

Folket på Högskolan för kemiteknik

Intervjuer med våra fakultetsmedlemmar

Högskolan för kemiteknik
Two armchairs and an acrylic painting by Hans-Christian Berg decorates a stairs landing in Dipoli, Aalto University

Ledningen vid Högskolan för kemiteknik

Information om förvaltningen och administrationen vid Högskolan för kemiteknik.

Förvaltning:

 Kristiina Kruus

Kristiina Kruus

Dekanus
 Jouni Paltakari

Jouni Paltakari

Prodekanus (Utbildning)
 Anne Forsström

Anne Forsström

Verkställande assistent
 Anne Forsström

Anne Forsström

Verkställande assistent
 Mari Lundström

Mari Lundström

Vice Dean (Research and Innovation)

Institutioner:

 Monika Österberg

Monika Österberg

Avdelningschef, bioprodukter och bioteknik
 Lasse Murtomäki

Lasse Murtomäki

Head of department, Chemistry and Material Science
 Rodrigo Serna

Rodrigo Serna

Head of Department, Chemical Engineering and Metallurgy

Programmet:

Kandidatprogrammet:

Master's Programme in Chemical, Biochemical and Materials Engineering:

 Alexander Frey

Alexander Frey

Direktör
 Anna Mäkilä

Anna Mäkilä

Planerare (Biotechnology, Fibre and Polymer Engineering, Nordic Master Programme in Polymer Technology, Master's Programme in Life Science Technologies, Creative Sustainability)

Doktorandprogram:

 Sirje Liukko

Sirje Liukko

Planerare

Studenttjänster:

Pirjo Häkkinen

Sekreterare

Pauliina Ketola

Project Manager
Master’s Portfolio Renewal Project (2024)
 Juha Oksa

Juha Oksa

Sekreterare

Pedagogiskt och digitalt stöd för lärare:

 Jukka Välimäki

Jukka Välimäki

Pedagogisk specialist

Suvi Toivonen

Digipedagogisk specialist

HR-tjänster:

HR-tjänster vid Högskolan för kemiteknik stöder personalhantering genom att erbjuda tjänster till chefer och avdelningar som en del av universitetets HR-serviceorganisation.

Institutionen för bioprodukter och bioteknik:

Institutionen för kemi och materialvetenskap

Institutionen för kemiteknik och metallurgi

Anneli Parvinen

HR Generalist

Kommunikation

 Virpi Raski

Virpi Raski

Kommunikationschef

Juuso Mäntykivi

Kommunikationskoordinator

Anniina Reponen

Communications coordinator

Hitta oss

Kemistintie 1 (pienempi). Kuva/Image: Aalto-yliopisto / Mikko Raskinen / Aalto University

Kemistvägen 1

Kemistvägen 1

Platser
Vuorimiehentie 1

Bergsmansvägen 1

Aalto Bioproduct Centre

Platser
  • Publicerat:
  • Uppdaterad: