Högskolan för kemiteknik

Kontaktuppgifter

Här hittar du vår kontaktinformation
Kemistintie 1, ilmakuva, aeriel view. Kuva/Image:: Aalto-yliopisto / Mikko Raskinen /Aalto University

Förvaltning:

 Kristiina Kruus

Kristiina Kruus

Dekanus
 Jukka Seppälä

Jukka Seppälä

Prodekanus (Forskning)
 Jouni Paltakari

Jouni Paltakari

Prodekanus (Utbildning)
 Anne Forsström

Anne Forsström

Verkställande assistent

Institutioner:

 Monika Österberg

Monika Österberg

Avdelningschef, bioprodukter och bioteknik
 Ville Alopaeus

Ville Alopaeus

Avdelningschef, kemiteknik och metallurgi
 Jari Koskinen

Jari Koskinen

Avdelningschef, kemi och materialvetenskap

Programmet:

Kandidatprogrammet:

 Jouni Paltakari

Jouni Paltakari

Direktör
 Antti Karttunen

Antti Karttunen

Prodirektör

Kari Lehti

Suunnittelija, opintoasiat
 Jenny Thors

Jenny Thors

Koordinator

Master's Programme in Chemical, Biochemical and Materials Engineering:

 Alexander Frey

Alexander Frey

Prodirektör
 Minna Marin

Minna Marin

Designer (Chemistry, Functional materials, Biomass Refining, IDBM)
 Anna Mäkilä

Anna Mäkilä

Designer (Biotechnology, Fibre and Polymer Engineering, Nordic Master Programme in Polymer Technology, Master's Programme in Life Science Technologies, Creative Sustainability)

Anja Hänninen

Suunnittelija, opintoasiat

Doktorandprogram:

 Sirje Liukko

Sirje Liukko

Designer

Sannamari Hörkkö

Study Coordinator

Studenttjänster:

Pirjo Häkkinen

Sekreterare
 Juha Oksa

Juha Oksa

Sekreterare

Utbytesstudier ([email protected]):

 Heidi Flinkman

Heidi Flinkman

Specialist

Kaisa Pulliainen

Suunnittelija, opintoasiat

Pedagogiskt och digitalt stöd för lärare:

 Jukka Välimäki

Jukka Välimäki

Pedagogisk specialist

 

HR-tjänster:

HR-tjänster vid Högskolan för kemiteknik stöder personalhantering genom att erbjuda tjänster till chefer och avdelningar som en del av universitetets HR-serviceorganisation.

Dekanens enhet

Rita Heinrichs

HR Manager

Alice Björklund

HR-koordinaattori

Tiina Torvinen

HR Coordinator

Mirjam Lappalainen

HR Generalist

Institutionen för bioprodukter och bioteknik:

Tiina Torvinen

HR Coordinator

Anneli Parvinen

HR Generalist

Institutionen för kemi och materialvetenskap

Maarit Pietiäinen

HR Coordinator

Mirjam Lappalainen

HR Generalist

Institutionen för kemiteknik och metallurgi

Alice Björklund

HR-koordinaattori

Mirjam Lappalainen

HR Generalist

Kommunikation

 Virpi Raski

Virpi Raski

Kommunikationschef

Juuso Mäntykivi

Kommunikationskoordinator

Hitta oss

Kemistintie 1 (pienempi). Kuva/Image: Aalto-yliopisto / Mikko Raskinen / Aalto University

Kemistvägen 1

Kemistvägen 1

Platser
Vuorimiehentie 1

Bergsmansvägen 1

Aalto Bioproduct Centre

Platser
  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat