Kontaktuppgifter

Kemistintie 1, ilmakuva, aeriel view. Kuva/Image:: Aalto-yliopisto / Mikko Raskinen /Aalto University

Förvaltning:

 Kristiina Kruus

Kristiina Kruus

Dekanus
 Jukka Seppälä

Jukka Seppälä

Prodekanus (Forskning)
 Jouni Paltakari

Jouni Paltakari

Prodekanus (Utbildning)
 Anne Forsström

Anne Forsström

Verkställande assistent

Institutioner:

 Monika Österberg

Monika Österberg

Avdelningschef, bioprodukter och bioteknik
 Ville Alopaeus

Ville Alopaeus

Avdelningschef, kemiteknik och metallurgi
 Jari Koskinen

Jari Koskinen

Avdelningschef, kemi och materialvetenskap

Programmet:

Kandidatprogrammet:

 Jouni Paltakari

Jouni Paltakari

Direktör
 Antti Karttunen

Antti Karttunen

Prodirektör
 Niina Arppe

Niina Arppe

Designer

Master's Programme in Chemical, Biochemical and Materials Engineering:

 Alexander Frey

Alexander Frey

Prodirektör
 Minna Marin

Minna Marin

Designer (Chemistry, Functional materials, Biomass Refining, IDBM)
 Anna Mäkilä

Anna Mäkilä

Designer (Biotechnology, Fibre and Polymer Engineering, Nordic Master Programme in Polymer Technology, Master's Programme in Life Science Technologies, Creative Sustainability)

Doktorandprogram:

Studenttjänster:

Pirjo Häkkinen

Sekreterare
 Juha Oksa

Juha Oksa

Sekreterare
 Jenny Thors

Jenny Thors

Sekreterare

Utbytesstudier ([email protected]):

Pedagogiskt och digitalt stöd för lärare:

 Jukka Välimäki

Jukka Välimäki

Pedagogisk specialist

 

HR-tjänster:

HR-tjänster vid Högskolan för kemiteknik stöder personalhantering genom att erbjuda tjänster till chefer och avdelningar som en del av universitetets HR-serviceorganisation.

Dekanens enhet

Institutionen för bioprodukter och bioteknik:

Tiina Torvinen

HR Coordinator

Institutionen för kemi och materialvetenskap

Institutionen för kemiteknik och metallurgi

HR-sekreterare för alla avdelningar

Kommunikation

 Virpi Raski

Virpi Raski

Kommunikationschef
  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat