Högskolan för kemiteknik

Kontaktuppgifter

Här hittar du vår kontaktinformation.
Kemistintie 1, ilmakuva, aeriel view. Kuva/Image:: Aalto-yliopisto / Mikko Raskinen /Aalto University

Förvaltning:

 Kristiina Kruus

Kristiina Kruus

Dekanus
 Jouni Paltakari

Jouni Paltakari

Prodekanus (Utbildning)
 Anne Forsström

Anne Forsström

Verkställande assistent
 Mari Lundström

Mari Lundström

Vice Dean (Research and Innovation)

Institutioner:

 Monika Österberg

Monika Österberg

Avdelningschef, bioprodukter och bioteknik
 Ville Alopaeus

Ville Alopaeus

Avdelningschef, kemiteknik och metallurgi
 Lasse Murtomäki

Lasse Murtomäki

Head of department, Chemistry and Material Science

Programmet:

Kandidatprogrammet:

Master's Programme in Chemical, Biochemical and Materials Engineering:

 Alexander Frey

Alexander Frey

Direktör
 Minna Marin

Minna Marin

Planerare (Chemistry, Functional materials, Biomass Refining, IDBM)
 Anna Mäkilä

Anna Mäkilä

Planerare (Biotechnology, Fibre and Polymer Engineering, Nordic Master Programme in Polymer Technology, Master's Programme in Life Science Technologies, Creative Sustainability)

Doktorandprogram:

 Sirje Liukko

Sirje Liukko

Planerare

Studenttjänster:

Pedagogiskt och digitalt stöd för lärare:

 Jukka Välimäki

Jukka Välimäki

Pedagogisk specialist

Suvi Toivonen

Digipedagogisk specialist

 

HR-tjänster:

HR-tjänster vid Högskolan för kemiteknik stöder personalhantering genom att erbjuda tjänster till chefer och avdelningar som en del av universitetets HR-serviceorganisation.

Dekanens enhet

Institutionen för bioprodukter och bioteknik:

Tiina Torvinen

HR Coordinator

Anneli Parvinen

HR Generalist

Institutionen för kemi och materialvetenskap

Maarit Pietiäinen

HR Coordinator

Mirjam Lappalainen

HR Generalist

Institutionen för kemiteknik och metallurgi

Alice Björklund

HR-koordinaattori

Mirjam Lappalainen

HR Generalist

Kommunikation

 Virpi Raski

Virpi Raski

Kommunikationschef

Juuso Mäntykivi

Kommunikationskoordinator

Hitta oss

Kemistintie 1 (pienempi). Kuva/Image: Aalto-yliopisto / Mikko Raskinen / Aalto University

Kemistvägen 1

Kemistvägen 1

Platser
Vuorimiehentie 1

Bergsmansvägen 1

Aalto Bioproduct Centre

Platser
  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat