Forskning och konst

Affärsverksamhet i en dynamisk global omvärld

Vår forskning bidrar på ett betydande sätt till den finländska industrins konkurrenskraft och förnyelse och är till hjälp vid det politiska beslutsfattandet.
Wind farm by the water at sunset.

Forskningen vid Aalto-universitetet behandlar olika frågor som är kopplade till dynamiken i den globala ekonomin och bedrivs inom områdena handelsvetenskap, ekonomi samt industriell ekonomi och företagsekonomi.

En stor del av forskningen sker i nära samverkan med den finländska industrin.

Institutioner inom det här området

Department of Accounting: Unto Rautio

Institutionen för redovisning

Institutionen för redovisning är en av de ledande forskningsfakulteterna i Norden.

Outside picture of the School of Business building in Otaniemi. Three Aalto Flags swinging in front of the building.

Institutionen för ekonomi

Institutionen för ekonomi ger en mångfacetterad insyn i ekonomins mekanismer och den miljö som företag drivs i.

Architectural picture of the inside of the School of Business. Many people sitting on different coloured chairs.

Institutionen för finansiering

Institutionen för finansiering är den ledande institutionen på sitt område i Finland och har ett starkt forskningsengagemang.

Stack of management books.

Institutionen för ledarskapsstudier

Institutionen för ledarskapsstudier erbjuder en dynamisk miljö för vetenskap och utbildning.

marketing major

Institutionen för marknadsföring

Institutionen för marknadsföring består av en driftig och dynamisk gemenskap av fakultet, forskare, personal och studenter. Institutionen har hyllats internationellt för sin ambitiösa och rigorösa forskning. Vi ligger vid yttersta framkant när det gäller marknadsföring.

Institutionen för produktionsekonomi

Institutionen för produktionsekonomi bedriver slagkraftig undervisning och studerar omvandlingen av teknikbaserad affärsverksamhet. Vår långvariga tekniska, ekonomiska och organisatoriska kunskap är förankrad i ett nära samarbete med industrin.

Two business students, one is holding a laptop, discussing with the Professor after his lecture. Another group of students talk in the background.

Institutionen för informations- och serviceekonomi

Institutionen för informations- och serviceekonomi arbetar med kreativ användning av informationsteknik och digital teknik inom företag och övergången från industri- till servicedominerande typer av produktion.

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat