Affärsverksamhet i en dynamisk global omvärld

Vår forskning bidrar på ett betydande sätt till den finländska industrins konkurrenskraft och förnyelse och är till hjälp vid det politiska beslutsfattandet.
clouds-dawn-dusk-electricity

Forskningen vid Aalto-universitetet behandlar olika frågor som är kopplade till dynamiken i den globala ekonomin och bedrivs inom områdena handelsvetenskap, ekonomi samt industriell ekonomi och företagsekonomi.

En stor del av forskningen sker i nära samverkan med den finländska industrin.

Institutioner inom det här området

Department of Accounting: Unto Rautio

Institutionen för redovisning

Institutionen för redovisning är en av de ledande forskningsfakulteterna i Norden.

The School of Business

Institutionen för ekonomi

Institutionen för ekonomi ger en mångfacetterad insyn i ekonomins mekanismer och den miljö som företag drivs i.

Architecture and people

Institutionen för finansiering

Institutionen för finansiering är den ledande institutionen på sitt område i Finland och har ett starkt forskningsengagemang.

management

Institutionen för ledarskapsstudier

Institutionen för ledarskapsstudier erbjuder en dynamisk miljö för vetenskap och utbildning.

marketing major

Institutionen för marknadsföring

Institutionen för marknadsföring består av en driftig och dynamisk gemenskap av fakultet, forskare, personal och studenter. Institutionen har hyllats internationellt för sin ambitiösa och rigorösa forskning. Vi ligger vid yttersta framkant när det gäller marknadsföring.

DIEM guild Prodeko

Institutionen för produktionsekonomi

Institutionen för produktionsekonomi bedriver slagkraftig undervisning och studerar omvandlingen av teknikbaserad affärsverksamhet. Vår långvariga tekniska, ekonomiska och organisatoriska kunskap är förankrad i ett nära samarbete med industrin.

aalto_econ_workshops_039_jpg.jpg

Institutionen för informations- och serviceekonomi

Institutionen för informations- och serviceekonomi arbetar med kreativ användning av informationsteknik och digital teknik inom företag och övergången från industri- till servicedominerande typer av produktion.

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat