Forskning och konst

Material och hållbar användning av naturresurser

De innovationer som föds ur vår materialforskning erbjuder stora möjligheter för finländska och internationella företag.
Close-up on a pair of hands wearing white rubber gloves, holding a black plastic coaster.

Vi har en bred expertis inom materialområdet: från materialfysik och den kondenserade materiens fysik, nanovetenskap och -teknik, mekanik och materialvetenskap till hållbar användning och förädling av naturresurser.

Vår materialforskning bidrar också till olika tillämpningar inom data- och kommunikationsteknik, energi och hälsoteknik, textildesign för modeindustrin och många andra industribranscher.

Vi har en bred expertis inom materialområdet: från materialfysik och den kondenserade materiens fysik, nanovetenskap och -teknik, mekanik och materialvetenskap till hållbar användning och förädling av naturresurser.

Vår materialforskning bidrar också till olika tillämpningar inom data- och kommunikationsteknik, energi och hälsoteknik, textildesign för modeindustrin och många andra industribranscher.

Upcoming events

Latest news in this area

A scarf made of Ioncell.
Samarbete Publicerat:

Aalto-universitetet blir grundade delägare i företaget Ioncell som utvecklar ekologiska textilfibrer

Bolagets mål är att kommersialisera Ioncell®-teknologin som gör det möjligt att tillverka textilfiber av hög kvalitet av textilavfall och trä på ett ekologiskt hållbart sätt.
Photo: Tuukka Mattlar.
Undantagssituationer, Studier Publicerat:

Pinja Helasuo som förbereder Wappen: Vi är i denna situation tillsammans

Enligt Pinja Helasuo, studerande i fysik, har den största utmaningen i coronavardagen varit att tolerera samma rum. Fysikerkvällen och den närmaste kretsen har hjälpt henne att orka. Helasuo var också med och startade insamlingen WappuApu för att förebygga ensamhet bland studerande.
Professor Sand on the left, with one her simulations on the right
Utnämningar, Forskning och konst Publicerat:

Från pikosekunder till årtionden: modellering av material för framtidens energi

Professor Andrea Sand berättar om sitt arbete med att modellera strålningens effekter på olika material, och hur detta kan bidra till att framtida nya energikällor utvecklas.
green wall
Samarbete, Pressmeddelanden, Forskning och konst, Universitetet Publicerat:

Jane och Aatos Erkkos stiftelse beviljade Aalto-universitetet 10,5 miljoner euro för inrättandet av ett bioinnovationscenter

Centret påskyndar övergången till cirkulär ekonomi och bioekonomi och skapar möjligheter för hållbar ekonomisk tillväxt i Finland.

Flagships and Centres of Excellence

Birch leaves. Photo: Valeria Azovskaya

FinnCERES - Flagship for boosting bioeconomy (extern länk)

Boosting the world’s bioeconomy by developing new bio-based materials with Aalto University and VTT, companies, and research organizations through a shared passion to create a sustainable future and a belief in innovations based on solid scientific foundations.

LIBER community

The LIBER Centre of Excellence

LIBER aims to create dynamic and soft hybrid materials with a capability to learn, adapt or response to the environment. LIBER combines eight research groups with expertise on molecular self-assembly, soft robotics, surfaces and interfaces, genetic engineering of proteins, biotechnological production of engineered biomolecules, and computational modelling.

Researcher at Aalto University fixating a tool for graphene research purposes

GRAPHENE Flagship

The Graphene Flagship represents a new form of joint, coordinated research on an unprecedented scale, forming Europe's biggest ever research initiative.

The Graphene Flagship is tasked with bringing together academic and industrial researchers to take graphene from the realm of academic laboratories into European society in the space of 10 years, thus generating economic growth, new jobs and new opportunities.

Aalto Materials Platform
Image from remote site: batcircle.aalto.fi

BATCircle consortium (extern länk)

BATCircle aims at improving the manufacturing processes of battery chemicals and the mining and metals industries and to increase the recycling of lithium-ion batteries.

Cross- and trans-disciplinary networks and initiatives

Creative Sustainability The Test Site with UWAS Innovative Approach to Circular Economy course. © Abigail Garbett

The Test Site

The Test Site is a student-led network of practical sustainability at Aalto University.

Creative Sustainability
Image: Aalto University, AaltoTEXTILES network

AaltoTEXTILES network (extern länk)

AaltoTEXTILES is a network linking all textile-material related activities within design, technology and business at Aalto University

Infrastructure

Kvanttibitit. Kuva: Jan Goetz.

OtaNano

OtaNano is Finland's national research infrastructure for micro-, nano-, and quantum technologies

Aalto Ice Tank

Aalto Ice and Wave Tank

Aalto Ice and Wave Tank is a multipurpose basin ideally suited for testing ships and other maritime structures in ice conditions.

Research and learning infrastructures
sewing workshop

Workshops - Aalto School of Arts, Design and Architecture

At the School of Arts, Design and Architecture, hands-on learning is essential. Our students have access to one of the finest workshop environment in the world, with a very high workshop to student ratio.

Bioeconomy Infrastructure

Research infrastructure (extern länk)

Learn more about our research equipment

Anturipiiri

Aalto Electronics-ICT - Electronics test facilities

School of Electrical Engineering offers 4 electronic test facilities

Services

Featured research bodies and courses

Photo: Nina Riutta

Bio2Future PhD Summer School - bioeconomy courses for postgraduates

Aalto University has launched a summer school to support PhD students who are studying bioeconomy-related subjects. Bio2Future offers 1-2 high-level postgraduate courses each summer in a range of current subject areas.

Department of Bioproducts and Biosystems
Empirica tutkimusryhmän työtä

Empirica – Research on art, design and culture (extern länk)

Group approaches research with an attitude, where making, acting and engaging play important roles.

kuvassa kahdet kädet levittävät läpinäkyvää limaa punaista taustaa vasten

CHEMARTS (extern länk)

CHEMARTS website

Illustration of a tree in soil with details of roots, carbon, nutrients

Carbon Lane -project

Carbon Lane (CarLa) is an EIT Climate-KIC funded project which takes place during 2019. The project explores practical carbon drawdown solutions for urban green areas

Department of Design
Aalto University/Ioncell-F

Ioncell-F

Ioncell-F technology developed at Aalto University in collaboration with the University of Helsinki converts wood into textiles without any harmful chemicals.

Department of Bioproducts and Biosystems

Institutioner inom det här området

Illustration of combined TMS and EEG methods

Institutionen för neurovetenskap och biomedicinsk teknik

Vi studerar dynamiska funktioner på systemnivå i människans hjärna, sinne och kropp.

 Simone Haslinger and Sherif Elsayed in the laboratory

Institutionen för bioprodukter och bioteknik

Institutionen för bioprodukter och bioteknik (Bio2) ligger i framkant vad gäller teknik för skogsprodukter och den senaste bioteknologin.

Verksamheten vid Bio2 leder i slutändan till innovativa produkter och lösningar för tillämpningar inom allt från byggnation och textilier till biomaterial, energi och biomedicin.

Researchers in the lab

Institutionen för kemiteknik och metallurgi

Expertområdena på Institutionen för kemiteknik och metallurgi är kemiteknik, metallprocessindustri, energiteknik och produktion av nya material.

Institutionens unika konkurrensfördel baseras på en hållbar användning av råmaterial, utformning av mer effektiva processer och utveckling av nya material och produkter. Kunnandet på vår institution möjliggör en hållbar framtid med högpresterande produkter och processer i en cirkulär ekonomi och bioekonomi.

Close-up on a pair of hands wearing white rubber gloves, holding a black plastic coaster.

Institutionen för kemi och materialvetenskap

Institutionen för kemi och materialvetenskap koncentrerar sig på utveckling av kemiska föreningar och material på mikro-, nano- samt atomnivå. Arbetet inom dessa områden omfattar syntes, karakterisering och datorstödd forskning.

Kaksi henkilöä kuvan äärellä

Institutionen för byggd miljö

Vattenresurser, geografiska data, hållbar resurshantering och säker transport.

Researcher at the Department of Civil Engineering

Institutionen för byggnadsteknik

Institutionen för byggnadsteknik fokuserar på skapandet av morgondagens strukturer genom forskning, utbildning och samarbete. Institutionen är byggd kring sina styrkor inom systemkunskap, beräkning, modellering och kunskapshantering.

Institutionen bedriver både grundläggande vetenskaplig forskning och tillämpad forskning, vilka båda krävs för högkvalitativ utbildning på både forskar- och grundnivå.

Experiment underway in the Aalto Ice and Wave Tank

Institutionen för maskinteknik

Institutionen för maskinteknik är en ledande mångvetenskaplig forskningsenhet med en stark koppling till industrin och en inverkan på både näringsliv och samhälle.

Vårt fokus ligger på mekanik och energiteknik, inom vilka vi bedriver toppforskning och erbjuder högklassig examensutbildning.

Close-up of a red Aalto pen lying on a spread of an engineering book, students studying in the background / photo by Aalto University, Aino Huovio

Institutionen för elektroteknik och automation

Institutionen för elektroteknik och automation (förkortat EEA) är ett ekosystem där forskare från olika områden av mikrosystem, elektroteknik och automation jobbar tillsammans för att lösa de allra svåraste problemen

aalto2 andaalto1 satellites

Institutionen för elektronik och nanoteknik

Institutionen för elektronik och nanoteknik (ELE) bedriver forskning och arrangerar relaterade kurser inom elektromagnetism, mikro- och nanoteknologi, radioteknik och rymdteknik med ett internationellt team av över 150 forskare och forskarassistenter.

Key research area contact

 Dr. Heidi Henrickson

Dr. Heidi Henrickson

Manager, Materials & Sustainable Use of Natural Resources | Arts & Design Knowledge-Building Key research areas, Aalto Networking Platform
  • Publicerat:
  • Uppdaterad: