Forskning och konst

Utvärdering av forskningen

Aalto-universitetet utvärderar konstant kvaliteten på sin forskning, sin konstnärliga verksamhet och sin samhälleliga inverkan.

Aalto-universitetets RAI-bedömning (Research, Art and Impact)

Aalto grundades 2010 genom en sammanslagning av tre universitet i Finland: Tekniska högskolan i Helsingfors, Helsingfors handelshögskola och Konstindustriella högskolan i Helsingfors.

När Aalto-universitetet grundades fick det ett nationellt uppdrag att stärka Finlands innovativa kapacitet genom förstklassig forskning, konst och utbildning. Sedan starten har Aalto-universitetet på ett ambitiöst sätt utvecklat sin verksamhet baserad på högklassig forskning och konstnärligt arbete och strävat efter att bygga upp ett universitet som är mer konkurrenskraftigt, mer fokuserat och mer tvärvetenskapligt.

För att bedöma utvecklingen, arbetet och den framtida potentialen utför Aalto-universitetet en RAI-bedömning (Research, Art and Impact). Kvaliteten hos forskningen och den konstnärliga verksamheten, liksom dess samhällspåverkan, utvärderas i en internationell bedömning för att befästa Aalto-universitetets internationella ställning och identifiera områden med potential i världsklass.

Läs mer om den utförda RAI2018 utvärderingen på engelska/finska

Current Developments in Research Assessment

Recommendations on use of assessments and metrics have been given internationally (e.g. DORA, Leiden Manifest) and nationally ( User guide for the Publication Forum classification and Finn-ARMA's National handbook of publication metrics).

Aalto University has signed DORA, and is committed to the principles of the declaration.

Recommendation for the responsible evaluation of a researcher in Finland (avointiede.fi) guides in researcher evaluation, and its implementation, ethical conduct and transparency. Aalto University is committed to the national recommendation of researcher evaluation.

Aalto University participates in European collaboration in reforming research evaluation and researcher evaluation: Towards a reform of the research assessment system (European Commission).

There are several other international recommendations on research assessment. LERU's (2022) has published “A Pathway towards Multidimensional Academic Careers - A LERU Framework for the Assessment of Researchers". With the paper, LERU wants to positively contribute to the discussion, showing what a future for the assessment of researchers could possibly look like in the light of multidimensional academic careers.

DORA, the European University Association (EUA), and SPARC addressed the increasing need for clear, structured examples of the processes behind responsible assessment reform. Thus, a case study repository “Reimagining academic assessment: stories of innovation and change” has collected cases of renewal of research assessment from three countries: Finland, Norway and the Netherlands, and several universities. An accompanying report is available.

For detailed descriptions of Aalto University’s evaluation processes and criteria, see the Aalto Tenure Track Policies and Procedures document.

Aalto University Research, Art and Impact (RAI) Assessment 2018

When founded in 2010, Aalto University was given a national mission to strengthen the innovative capacity of Finland through first-class research, art and education. From the beginning, Aalto University has ambitiously developed activities based on high quality research and artistic work, and strived to build a university that is more competitive, more focused but also more collaborative across disciplines.

To evaluate the development, performance, and the future potential, Aalto University carried out a Research, Art, and Impact Assessment in 2018. The quality of research and artistic activity, as well as the societal impact were subject to an international evaluation to consolidate Aalto's international standing, and to identify fields with world-class potential.

Research, Art and Impact assessment logo

För mer information, kontakta:

Ella Bingham, chef för Research Strategic Support, ella.bingham(at)aalto.fi
Marjo Kettunen, projektledare, tel. +358 50 3042827, marjo.kettunen(at)aalto.fi
Krisztina Cziner, projektledare, tel. + +358 503161028, krisztina.cziner(at)aalto.fi
Referensvillkor för bedömningspaneler (pdf)

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat