Forskning och konst

Utvärdering av forskningen

Aalto-universitetet utvärderar konstant kvaliteten på sin forskning, sin konstnärliga verksamhet och sin samhälleliga inverkan.

Aalto-universitetets RAI-bedömning (Research, Art and Impact)

Aalto grundades 2010 genom en sammanslagning av tre universitet i Finland: Tekniska högskolan i Helsingfors, Helsingfors handelshögskola och Konstindustriella högskolan i Helsingfors.

När Aalto-universitetet grundades fick det ett nationellt uppdrag att stärka Finlands innovativa kapacitet genom förstklassig forskning, konst och utbildning. Sedan starten har Aalto-universitetet på ett ambitiöst sätt utvecklat sin verksamhet baserad på högklassig forskning och konstnärligt arbete och strävat efter att bygga upp ett universitet som är mer konkurrenskraftigt, mer fokuserat och mer tvärvetenskapligt.

För att bedöma utvecklingen, arbetet och den framtida potentialen utför Aalto-universitetet en RAI-bedömning (Research, Art and Impact). Kvaliteten hos forskningen och den konstnärliga verksamheten, liksom dess samhällspåverkan, utvärderas i en internationell bedömning för att befästa Aalto-universitetets internationella ställning och identifiera områden med potential i världsklass.

Läs mer om den utförda RAI2018 utvärderingen på engelska/finska

Aalto University Research Assessments

RAE2009

In 2009, the research conducted at the founding universities of Aalto University -- Helsinki University of Technology, Helsinki School of Economics and the University of Art and Design Helsinki -- was subjected to an international research evaluation (research assessment exercise, RAE) to evaluate the scientific quality and societal impact of the research and to identify research with world-class potential. This helped to formulate the seven key research areas of the university today.

Accounting Impact

RAI2018 - Research, Art and Impact Assessment

In the RAI2018 evaluation - Research, Art and Impact Assessment - external experts praised, for instance, the enthusiastic and collaborative work atmosphere, university’s infrastructure, the tenure track career system and the student-driven entrepreneurial ecosystem.

Aalto BIZ Research

Scientific and Artistic Advisory Boards (SAB, SAAB)

The Scientific (and Artistic) Advisory Boards (SAB / SAAB) of our schools have an important function in supporting the development of the university.

Accounting Impact

Current developments in research assessment nationally and internationally

Aalto University is formally committed to the following recommendations:

Other guidelines on the use of assessments and metrics, serving as a source of inspiration for the university, include but are not limited to:

EU's Agreement on Reforming Research Assessment

The vision the agreement is that the assessment of research, researchers and research organisations recognises the diverse outputs, practices and activities that maximise the quality and impact of research.

Science Europe logo

National recommendations for responsible researcher evaluation

Researcher evaluation shapes and directs research. The entire research community should take responsibility for the principles and practices of researcher evaluation. This recommendation for the responsible evaluation of a researcher provides the basis for a functioning, diverse and flourishing research community.

open science toimintakultuuri

Declaration of Research Assessment, DORA

There is a need to improve the ways in which the output of scientific research is evaluated by funding agencies, academic institutions, and other parties. Declaration of Research Assessment, DORA, was one of the first initiatives to improve the ways in which researchers and the outputs of scholarly research are evaluated

Dora

Leiden Manifest

Leiden Manifest offers best practice and principles on metrics-based research assessment

leiden manifest
  • Publicerat:
  • Uppdaterad: