Forskning och konst

Utvärdering av forskningen

Aalto-universitetet utvärderar konstant kvaliteten på sin forskning, sin konstnärliga verksamhet och sin samhälleliga inverkan.

Aalto-universitetets RAI-bedömning (Research, Art and Impact)

Aalto grundades 2010 genom en sammanslagning av tre universitet i Finland: Tekniska högskolan i Helsingfors, Helsingfors handelshögskola och Konstindustriella högskolan i Helsingfors.

När Aalto-universitetet grundades fick det ett nationellt uppdrag att stärka Finlands innovativa kapacitet genom förstklassig forskning, konst och utbildning. Sedan starten har Aalto-universitetet på ett ambitiöst sätt utvecklat sin verksamhet baserad på högklassig forskning och konstnärligt arbete och strävat efter att bygga upp ett universitet som är mer konkurrenskraftigt, mer fokuserat och mer tvärvetenskapligt.

För att bedöma utvecklingen, arbetet och den framtida potentialen utför Aalto-universitetet en RAI-bedömning (Research, Art and Impact). Kvaliteten hos forskningen och den konstnärliga verksamheten, liksom dess samhällspåverkan, utvärderas i en internationell bedömning för att befästa Aalto-universitetets internationella ställning och identifiera områden med potential i världsklass.

Läs mer om den utförda RAI2018 utvärderingen på engelska/finska

Research, Art and Impact assessment logo

För mer information, kontakta:

Ella Bingham, chef för Research Strategic Support, ella.bingham(at)aalto.fi
Marjo Kettunen, projektledare, tel. +358 50 3042827, marjo.kettunen(at)aalto.fi
Krisztina Cziner, projektledare, tel. + +358 503161028, krisztina.cziner(at)aalto.fi
Referensvillkor för bedömningspaneler (pdf)

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat