Vad är Aalto Platform?

Aalto-universitetets plattformar underlättar fler- och tvärvetenskaplig forskning och undervisning inom Aaltos fokusområden. De arrangerar årligen flera temabaserade möten som ger externa intressenter möjlighet till samarbete och nätverkande. De för också samman Aaltos sakkunskap över institutionsgränserna.
aalto_biz_researchers_05_2013-0304_jpg.jpg

Plattformarna gör det möjligt att tillsammans hantera utmaningar inom vetenskap och samhälle när det behövs systemiska och integrerande tillvägagångssätt som ligger utanför en enskild institutions förmåga. De erbjuder en enhetlig kontaktyta för sitt område, i vilket forskarna oftast är anställda vid olika institutioner.

En plattform

 • Är öppen för alla forskare vid Aalto-universitetet
 • Stöder samverkan med Aalto-universitetets intressenter
 • Möjliggör nätverkande och gemensamma satsningar
 • Erbjuder ett forum för nyrekryterade professorer att skapa lokala nätverk
 • Använder kraften i Aalto-universitetets forskning inom våra fokusområden
 • Stärker den mångvetenskapliga forskningen
 • Stöder arbetet med att tackla utmaningar som ligger utanför en enskild institutions kapacitet
 • Ökar Finlands återhämtning genom att stöda förmågan att förändra och anpassa sig till nya utmaningar
 • Följer fältet och identifierar svaga signaler genom att föreslå förutseende verksamhet och ge expertutlåtanden
 • Har stor transparens och minimal byråkrati: kärnan i det akademiska arbetet och finansieringen finns kvar på Aalto-universitetets högskolor och institutioner
 • Har en styrelse som består av professorer från Aalto-universitetets alla högskolor, en ordförande (professor vid Aalto-universitetet) och en direktör (expert på doktorsnivå)

Vad får jag ut av det?

 • Utöka ditt samarbetsnätverk: möt människor på och utanför Aalto och på företag.
 • Delta gratis i evenemang för nätverkande och ta del av den senaste utvecklingen
 • Delta i mångvetenskapliga nätverk för forskningssamarbete så att din egen forskning blir synlig och kan påverka
 • Engagera dig i fastställandet av policyer
 • Var öppen för nya idéer och få återkoppling på dina egna idéer
 • Sök såddfinansiering: gå med i mångvetenskapliga forskningskonsortier för att skaffa extern finansiering
 • Föreslå nya evenemangsämnen och arbetssätt och få hjälp med samordning

Såddfinansiering

Plattformarna delar ut Aalto-universitetets gemensamma strategiska finansiering för att stödja det mångvetenskapliga samarbetet mellan högskolorna. Såddfinansieringen riktar sig till färdigställande av ansökan om extern finansiering, intern rörlighet och mångvetenskapliga initiativ. Det finns två utlysningsperioder per år, på våren och på hösten.

Mer information om plattformar

Aalto Digi Platform

Direktör: Krisztina Cziner, [email protected]

Aalto Energy Platform

Direktör: Samuel Cross, [email protected]

Aalto Experience Platform

Direktör: Markus Ahola, [email protected]

Aalto Health Platform

Direktör: Markus Mäkelä, [email protected]

Aalto Materials Platform

Direktör: Heidi Henrickson, [email protected]

Aalto Living+ Platform

Direktör: Aija Staffans, [email protected]

Aalto Sustainability Hub

Direktörer: Meri Löyttyniemi, [email protected] och Taru Henriksson, [email protected]

Aalto Entrepreneurship Platform

Samordning och kontakt för allmänna plattformsfrågor

Krisztina Cziner
Chef för plattformstjänster
[email protected]

Ella Bingham
Chef för Research Strategic Support
[email protected]  

 • Publicerat:
 • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat