Forskning och konst

Kunskapsuppbyggnad inom konst och design

Syftet är att hitta nya sätt att lösa förmodat olösliga problem, främja människors välfärd och påverka samhället på ett positivt sätt.
In Tension 4 Photo by_ Eeva Suorlahti
Megan McGlynn: In Tension – material experimentation with microfibrillar cellulose (MFC) and printed biodegradable plastic (PLA). Foto: Eeva Suorlahti

Kunskapsuppbyggnaden inom konst och design kan betecknas som en strävan efter ett mänskligt synsätt i alla frågor. På detta sätt bygger Aalto-universitetet broar mellan olika områden, till exempel konst, teknik och näringsliv.

Vår kulturella infallsvinkel fokuserar på upplevelser och sensoriska, praktiska färdigheter och kunskaper.

Här på Aalto-universitetet är konst och design nära förknippade med forskningen inom olika teknikområden: många forskare inom konst och design tillämpar olika tekniker inom konst och i andra sociokulturella sammanhang.

Kunskapsuppbyggnaden inom konst och design innefattar också teknikbaserad verksamhet som anknyter till systemplanering och hållbar utveckling.

Kunskapsuppbyggnaden inom konst och design kan betecknas som en strävan efter ett mänskligt synsätt i alla frågor. På detta sätt bygger Aalto-universitetet broar mellan olika områden, till exempel konst, teknik och näringsliv.

Vår kulturella infallsvinkel fokuserar på upplevelser och sensoriska, praktiska färdigheter och kunskaper.

Här på Aalto-universitetet är konst och design nära förknippade med forskningen inom olika teknikområden: många forskare inom konst och design tillämpar olika tekniker inom konst och i andra sociokulturella sammanhang.

Kunskapsuppbyggnaden inom konst och design innefattar också teknikbaserad verksamhet som anknyter till systemplanering och hållbar utveckling.

Upcoming events

Latest news in this area

Two ceramic pots in shot, one in the back and the second seen partially at the very front
Vetenskap & konst Publicerat:

Konst från Venediglagunen till Otnäs

Konstverken som finns i byggnaden för Högskolan för kemiteknik har att göra med ekologiska konsekvenser av mänsklig verksamhet.
Students with bikes on Aalto University campus
Universitetet Publicerat:

En euro till varje studerande—hur borde Aalto-universitetet använda den? Dela med dig av din idé senast den 30 maj 2021

I år provar Aalto-universitetet något nytt: vi inbjuder de studerande att besluta hur 12 000 euro av universitetets budget ska användas.
Aalto ARTS 150 years visuals
Universitetet Publicerat:
Aalto-yliopiston alumni Ulla Heikkilä on ohjannut ja käsikirjoittanut lyhytelokuvan Let her speak. Se on osa Yksittäistapaus-elokuvasarjaa, joka tuo esiin naisiin kohdistuvaa näkymätöntä vallankäyttöä niin yksityiselämässä kuin yhteiskunnassa. Kuvassa näyttelijä Iida-MariaHeinonen. Kuva: JohannaOnnismaa/TuffiFilms2019
Pressmeddelanden Publicerat:

Nya utredningar bekräftar: kvinnor fortfarande i underläge inom den finländska film- och tv-branschen

Brist på nätverk försvårar sysselsättningen för kvinnor. Kvinnor bemöts också ofta av könsrelaterade negativa attityder under finansieringsförhandlingarna och utvecklingsarbetet för filmprojekt.

Infrastructure

Arts_Infra - PrintLab workshop by Jaakko Kahilaniemi

Workshops - Aalto School of Arts, Design and Architecture

At the School of Arts, Design and Architecture, hands-on learning is essential. Our students have access to one of the finest workshop environment in the world, with a very high workshop to student ratio.

Illustation of Otakaari 2A, the new home of Aalto Studios

Aalto Studios

Aalto Studios weaves together the players of the creative economy: designers, filmmakers, YouTubers, game developers, performing artists, educators, angel investors, public-sector operators, and more in Finland, Scandinavia, Europe, and beyond.

Research and learning infrastructures
MAGICS-infrastruktuuri mahdollistaa virtuaalitodellisuuden hyödyntämisen muun muassa taiteellisissa esityksissä. Kuva: Aalto Studios.

MAGICS – Media – Arts – Games – Interaction – Computing – Science (extern länk)

MAGICS is an infrastructure network to support research into motion recording, and virtual environments. It is a joint effort of Aalto University, Tampere University and the University of the Arts Helsinki.

Featured research and art bodies

Encore research

ENCORE research

Information about the current and past research projects.

Department of Design
Ariel Bustamante conversation room

Artist-in-Residence Programme

The Aalto AiR programme follows the practices of the best international universities and is, notably, the first of its kind in the Nordic countries.

Research & Art
Designs for a Cooler Planet logo

Designs for a Cooler Planet 2021

In a world of plenty, what is wise to design for the next generations? This year's theme is Resource wisdom, and a university-wide event will take place in September 2021.

News
kuvassa kahdet kädet levittävät läpinäkyvää limaa punaista taustaa vasten

CHEMARTS (extern länk)

CHEMARTS website

Institutioner inom det här området

Student teamwork at Aalto University. Image: Unto Raunio

Institutionen för arkitektur

Vi utbildar yrkesmänniskor som kan designa människocentrerade miljöer.

AALTO_b-9344_Original.jpg _OE_4723_Original.jpg

Institutionen för design

Institutionen för design erbjuder en miljö där forskning, konst, utbildning och tvärvetenskapligt samarbete integreras i designforskning och utbildning.

Students creating an arts exhibition.

Institutionen för filmkonst och scenografi

Institutionen för filmkonst och scenografi ELO är Finlands enda filmskola på universitetsnivå.

Two students drawing on coloured paper at a table in a workshop space

Om oss

Institutionen för konst är känd för högkvalitativ verksamhet och pedagogik, vetenskap och forskning på det konstnärliga området. Institutionen har tre studieprogram som lärs ut av framstående akademiker och yrkesaktiva på sina områden. Programmen fokuserar på konstutbildning, nordiska visuella studier samt visuell kultur och samtida konst.
Vi erbjuder en plats för utveckling, uppbyggnad och presentation av ny kunskap och nya färdigheter inom konst, visuell kultur, antikvariearbete och pedagogik.

Institutionen för konst
Aalto University/Unto Rautio

Institutionen för medier

Institutionen för medier är en akademisk gemenskap bestående av ungefär 500 studenter och 80 anställda. Vi bedriver forskning och erbjuder utbildning via kandidat-, magister- och doktorandprogram inom ett brett spektrum av ämnen och teman.

See also

Design_thinking_Mikko_Raskinen

Design Inside

Renewing societies requires world-leading design-based practices. The Design Inside initiative ensures we will have the world-class ability throughout Aalto to shape and explore the world around us.

Research & Art
Unexepected encounters exhibition: Matilda Tuure's colourful glass work presenting Bacterial Cellulose Samples

Renewing society by art, creativity and design

Aalto University promotes creativity in all disciplines and communities. One of our strategic targets is to renew society through art, creativity and design. We are a forerunner in combining art and creative practices with research and education.

Research & Art
Aalto University Shop interiors with some people in

Design for the Aalto University Shop

Multidisciplinary groups of students create intriguing and educative items for the shop – and for themselves.

Research & Art

Key research area contact

 Dr. Heidi Henrickson

Dr. Heidi Henrickson

Manager, Arts & Design Knowledge-Building | Materials & Sustainable Use of Natural ResourcesKey research areas, Aalto Networking Platform
  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat