Forskning och konst

Kunskapsuppbyggnad inom konst och design

Syftet är att hitta nya sätt att lösa förmodat olösliga problem, främja människors välfärd och påverka samhället på ett positivt sätt.
In Tension 4 Photo by_ Eeva Suorlahti
Megan McGlynn: In Tension – material experimentation with microfibrillar cellulose (MFC) and printed biodegradable plastic (PLA). Foto: Eeva Suorlahti

Kunskapsuppbyggnaden inom konst och design kan betecknas som en strävan efter ett mänskligt synsätt i alla frågor. På detta sätt bygger Aalto-universitetet broar mellan olika områden, till exempel konst, teknik och näringsliv.

Vår kulturella infallsvinkel fokuserar på upplevelser och sensoriska, praktiska färdigheter och kunskaper.

Här på Aalto-universitetet är konst och design nära förknippade med forskningen inom olika teknikområden: många forskare inom konst och design tillämpar olika tekniker inom konst och i andra sociokulturella sammanhang.

Kunskapsuppbyggnaden inom konst och design innefattar också teknikbaserad verksamhet som anknyter till systemplanering och hållbar utveckling.

Institutioner inom det här området

Student teamwork at Aalto University. Image: Unto Raunio

Institutionen för arkitektur

Vi utbildar yrkesmänniskor som kan designa människocentrerade miljöer.

AALTO_b-9344_Original.jpg _OE_4723_Original.jpg

Institutionen för design

Institutionen för design erbjuder en miljö där forskning, konst, utbildning och tvärvetenskapligt samarbete integreras i designforskning och utbildning.

Students creating an arts exhibition.

Institutionen för filmkonst och scenografi

Institutionen för filmkonst och scenografi ELO är Finlands enda filmskola på universitetsnivå.

Two students drawing on coloured paper at a table in a workshop space

Om oss

Institutionen för konst är känd för högkvalitativ verksamhet och pedagogik, vetenskap och forskning på det konstnärliga området. Institutionen har tre studieprogram som lärs ut av framstående akademiker och yrkesaktiva på sina områden. Programmen fokuserar på konstutbildning, nordiska visuella studier samt visuell kultur och samtida konst.
Vi erbjuder en plats för utveckling, uppbyggnad och presentation av ny kunskap och nya färdigheter inom konst, visuell kultur, antikvariearbete och pedagogik.

Institutionen för konst
Aalto University/Unto Rautio

Institutionen för medier

Institutionen för medier är en akademisk gemenskap bestående av ungefär 500 studenter och 80 anställda. Vi bedriver forskning och erbjuder utbildning via kandidat-, magister- och doktorandprogram inom ett brett spektrum av ämnen och teman.

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat