Forskning och konst

Kunskapsuppbyggnad inom konst och design

Syftet är att hitta nya sätt att lösa förmodat olösliga problem, främja människors välfärd och påverka samhället på ett positivt sätt.
In Tension 4 Photo by_ Eeva Suorlahti
Megan McGlynn: In Tension – material experimentation with microfibrillar cellulose (MFC) and printed biodegradable plastic (PLA). Foto: Eeva Suorlahti

Kunskapsuppbyggnaden inom konst och design kan betecknas som en strävan efter ett mänskligt synsätt i alla frågor. På detta sätt bygger Aalto-universitetet broar mellan olika områden, till exempel konst, teknik och näringsliv.

Vår kulturella infallsvinkel fokuserar på upplevelser och sensoriska, praktiska färdigheter och kunskaper.

Här på Aalto-universitetet är konst och design nära förknippade med forskningen inom olika teknikområden: många forskare inom konst och design tillämpar olika tekniker inom konst och i andra sociokulturella sammanhang.

Kunskapsuppbyggnaden inom konst och design innefattar också teknikbaserad verksamhet som anknyter till systemplanering och hållbar utveckling.

Kunskapsuppbyggnaden inom konst och design kan betecknas som en strävan efter ett mänskligt synsätt i alla frågor. På detta sätt bygger Aalto-universitetet broar mellan olika områden, till exempel konst, teknik och näringsliv.

Vår kulturella infallsvinkel fokuserar på upplevelser och sensoriska, praktiska färdigheter och kunskaper.

Här på Aalto-universitetet är konst och design nära förknippade med forskningen inom olika teknikområden: många forskare inom konst och design tillämpar olika tekniker inom konst och i andra sociokulturella sammanhang.

Kunskapsuppbyggnaden inom konst och design innefattar också teknikbaserad verksamhet som anknyter till systemplanering och hållbar utveckling.

Wood crystals on a black fabric.

Designs for a Cooler Planet

This fall, the festival celebrates innovative and collaborative designs addressing the impossible sustainability challenges. Experience tomorrow in Otaniemi on 6 Sept – 3 Oct 2024!

Upcoming events

Latest news in this area

Students at the campus.
Samarbete Publicerat:

Signe och Ane Gyllenbergs stiftelse skänker en donation till Aalto-universitetets utbildningsområde för konst, design och arkitektur

Stiftelsen stöder vetenskaplig forskning vars tyngdpunkt ligger på hur psykiskt välbefinnande påverkar den fysiska hälsan. Detta är ett centralt perspektiv till exempel i undervisningen och forskningen om arkitektur för hälsa och välfärd vid Aalto-universitetet.
Image depicts a white wall with the words IV Konehuone OLO sprayed on it in red, referring that the engine room for AC is that way.
Campus, Pressmeddelanden, Universitetet Publicerat:

Aalto-universitetet utlyser tävlingar om konstverk i kvarteret som nu byggs

Till den allmänna konsttävlingen kan förslag inlämnas under tiden 4.1–4.4.2022.
Two ceramic pots in shot, one in the back and the second seen partially at the very front
Forskning och konst Publicerat:

Konst från Venediglagunen till Otnäs

Konstverken som finns i byggnaden för Högskolan för kemiteknik har att göra med ekologiska konsekvenser av mänsklig verksamhet.
Students with bikes on Aalto University campus
Universitetet Publicerat:

En euro till varje studerande—hur borde Aalto-universitetet använda den? Dela med dig av din idé senast den 30 maj 2021

I år provar Aalto-universitetet något nytt: vi inbjuder de studerande att besluta hur 12 000 euro av universitetets budget ska användas.

Infrastructure

sewing workshop

Workshops - Aalto School of Arts, Design and Architecture

At the School of Arts, Design and Architecture, hands-on learning is essential. Our students have access to one of the finest workshop environment in the world, with a very high workshop to student ratio.

Illustation of Otakaari 2A, the new home of Aalto Studios

Aalto Studios

Aalto Studios weaves together the players of the creative economy: designers, filmmakers, YouTubers, game developers, performing artists, educators, angel investors, public-sector operators, and more in Finland, Scandinavia, Europe, and beyond.

Research and learning infrastructures
MAGICS-infrastruktuuri mahdollistaa virtuaalitodellisuuden hyödyntämisen muun muassa taiteellisissa esityksissä. Kuva: Aalto Studios.

MAGICS – Media – Arts – Games – Interaction – Computing – Science (extern länk)

MAGICS is an infrastructure network to support research into motion recording, and virtual environments. It is a joint effort of Aalto University, Tampere University and the University of the Arts Helsinki.

Biofilia logo

Biofilia

Biofilia provides artists, researchers, students and scholars with the ability to engage with the life sciences and their applications within an artistic and cultural context, thus making creative and critical links between biosciences, engineering and the arts.

Featured research, courses, and art bodies

Encore's Doctors

ENCORE research

Information about the current and past research projects.

Department of Design
Ariel Bustamante conversation room

Artist-in-Residence Programme

The Aalto AiR programme follows the practices of the best international universities and is, notably, the first of its kind in the Nordic countries.

Research & Art
Designs for a Cooler Planet logo

Designs for a Cooler Planet 2021

In a world of plenty, what is wise to design for the next generations? This year's theme is Resource wisdom, and a university-wide event will take place in September 2021.

News
kuvassa kahdet kädet levittävät läpinäkyvää limaa punaista taustaa vasten

CHEMARTS (extern länk)

CHEMARTS website

All DfG students of class 2015 at Säätytalo (House of Estates) in Helsinki. Photo: Glen W. Forde.

Design for government

Encouraging an experimental culture is one of the Finnish government’s key projects. Aalto students have been in the thick of the action.

News
Smart Art - Where art meets math

Where art meets math

Antti Oulasvirta’s work at Aalto University combines art, design, psychology and artificial intelligence—for entirely new ways of studying human-machine interaction.

News

Cross-disciplinary consortia, networks and initiatives

biocolour research project

BioColour (extern länk)

Bio-based Dyes and Pigments for Colour Palette

Human computer interaction illustration Matti Ahlgren Aalto University

Human-Computer Interaction and Design

Human-centred design research

Department of Computer Science
Image: Aalto University, AaltoTEXTILES network

AaltoTEXTILES network (extern länk)

AaltoTEXTILES is a network linking all textile-material related activities within design, technology and business at Aalto University

Creative Sustainability The Test Site with UWAS Innovative Approach to Circular Economy course. © Abigail Garbett

The Test Site

The Test Site is a student-led network of practical sustainability at Aalto University.

Creative Sustainability
nainen ja kaksi miestä seisovat studiossa kuvan etualalla, taaempana mies odottaa kameran käynnistymistä virtuaalikonferenssissa

7 Experiences Summit giving birth to multidisciplinary experience research as a field

The conference brought together experience researchers from different fields for the first time worldwide.

News
Solar cells and textiles to be combined for energy harvesting in textile wearables

Sun-powered Textiles - Textile solar cell modules for energy harvesting in wearables

The research results of the Sun-powered Textiles project will be presented

Events
Blck Vlvt. Image credit: Aamo artscience group.

Aamo artscience group, `Blck Vlvt: the at v2 version´ - experimental installation

`Blck Vlvt: the at v2 version´ is the most recent manifestation of artistic and scientific research into the interplay between the Baroa beloabara* plant, light, electrical energy, J.M.William Turner and other humans. It is propelled by the Aronia Art Morphing (Aamo) artscience group at Aalto University.

Research & Art

Institutioner inom det här området

Student teamwork at Aalto University. Image: Unto Raunio

Institutionen för arkitektur

Vi utbildar yrkesmänniskor som kan designa människocentrerade miljöer.

AALTO_b-9344_Original.jpg _OE_4723_Original.jpg

Institutionen för design

Institutionen för design erbjuder en miljö där forskning, konst, utbildning och tvärvetenskapligt samarbete integreras i designforskning och utbildning.

Students creating an arts exhibition.

Institutionen för filmkonst (ELO)

Institutionen för filmkonst, ELO, är Finlands enda filmskola på universitetsnivå.

Two students drawing on coloured paper at a table in a workshop space

Om oss

Institutionen för konst är känd för högkvalitativ verksamhet och pedagogik, vetenskap och forskning på det konstnärliga området. Institutionen har tre studieprogram som lärs ut av framstående akademiker och yrkesaktiva på sina områden. Programmen fokuserar på konstutbildning, nordiska visuella studier samt visuell kultur och samtida konst.
Vi erbjuder en plats för utveckling, uppbyggnad och presentation av ny kunskap och nya färdigheter inom konst, visuell kultur, antikvariearbete och pedagogik.

Institutionen för konst
Aalto University/Unto Rautio

Institutionen för medier

Institutionen för medier är en akademisk gemenskap bestående av ungefär 500 studenter och 80 anställda. Vi bedriver forskning och erbjuder utbildning via kandidat-, magister- och doktorandprogram inom ett brett spektrum av ämnen och teman.

See also

Tua Björklund's keynote

Design Factory (extern länk)

Educating the world’s best product designers

Unexepected encounters exhibition: Matilda Tuure's colourful glass work presenting Bacterial Cellulose Samples

Renewing society by art, creativity and design

Aalto University promotes creativity in all disciplines and communities. One of our strategic targets is to renew society through art, creativity and design. We are a forerunner in combining art and creative practices with research and education.

Research & Art
Kampustaidekilpailun tunnus

Winners in the campusart competition rooted in bioart and quantum physics

Laura Piispanen, Noora Heiskanen, Jenna Ahonen and Ayda Grisiute convinced the jury with their creativity.

News
Design_thinking_Mikko_Raskinen

Design Inside

Renewing societies requires world-leading design-based practices. The Design Inside initiative ensures we will have the world-class ability throughout Aalto to shape and explore the world around us.

Research & Art
Aalto University Shop interiors with some people in

Design for the Aalto University Shop

Multidisciplinary groups of students create intriguing and educative items for the shop – and for themselves.

Research & Art

Key research area contact

 Dr. Heidi Henrickson

Dr. Heidi Henrickson

Manager, Arts & Design Knowledge-Building | Materials & Sustainable Use of Natural ResourcesKey research areas, Aalto Networking Platform
  • Publicerat:
  • Uppdaterad: