Forskning och konst

Människocentrerad byggd miljö

Vi utvecklar tvärvetenskaplig forskning som främjar planering, utformning och utprovning av bättre boendemiljöer.
Aalto-yliopisto / Unto Rautio

Syftet är att bättre förstå hur människan upplever sin fysiska miljö och hur konst, utrymmen, byggnader och samfund kan förbättra denna upplevelse.

De utmaningar som urbanisering, effektivt resursutnyttjande, en åldrande befolkning och kulturell mångfald ställer samt de möjligheter som digitaliseringen, näringslivets tjänster och upplevelsen av naturen erbjuder är alla element i denna mångfasetterade forskning.

Forskningens resultat ger värdefull kunskap till samhällsutvecklingen.

Aalto Living+ Platform sammanför våra forskare med externa aktörer för multidisciplinärt samarbete inom området människocentrerad byggd miljö.

Aalto Living+ Platform

Aalto-universitetets Living+ Platform stödjer och främjar tvärvetenskaplig och multidisciplinär forskning om människocentrerade byggda miljöer, som är ett av Aalto-universitetets främsta forskningsområden.

Läs mer
Aalto Living+ Platform banner image including the title Living+.
  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat