Forskning och konst

Människocentrerad byggd miljö

Vi utvecklar tvärvetenskaplig forskning som främjar planering, utformning och utprovning av bättre boendemiljöer.
Aalto-yliopisto / Unto Rautio

Syftet är att bättre förstå hur människan upplever sin fysiska miljö och hur konst, utrymmen, byggnader och samfund kan förbättra denna upplevelse.

De utmaningar som urbanisering, effektivt resursutnyttjande, en åldrande befolkning och kulturell mångfald ställer samt de möjligheter som digitaliseringen, näringslivets tjänster och upplevelsen av naturen erbjuder är alla element i denna mångfasetterade forskning.

Forskningens resultat ger värdefull kunskap till samhällsutvecklingen.

Aalto Living+ Platform sammanför våra forskare med externa aktörer för multidisciplinärt samarbete inom området människocentrerad byggd miljö.

Syftet är att bättre förstå hur människan upplever sin fysiska miljö och hur konst, utrymmen, byggnader och samfund kan förbättra denna upplevelse.

De utmaningar som urbanisering, effektivt resursutnyttjande, en åldrande befolkning och kulturell mångfald ställer samt de möjligheter som digitaliseringen, näringslivets tjänster och upplevelsen av naturen erbjuder är alla element i denna mångfasetterade forskning.

Forskningens resultat ger värdefull kunskap till samhällsutvecklingen.

Aalto Living+ Platform sammanför våra forskare med externa aktörer för multidisciplinärt samarbete inom området människocentrerad byggd miljö.

Aalto Living+ Forum

The annual Living+ Forum is a public multi-disciplinary lecture series on themes related to human-centered living environments.

Read more
Visiting lecturer Akira Minagawa

Living+ Forum

Kerran vuodessa järjestettävällä Living+ Forum -luentosarjalla on joka vuosi vaihtuva ihmiskeskeisiin elinympäristöihin liittyvä teema. Viimeaikaisia teemoja ovat olleet ihmiskeskeinen laskennallinen kaupunkisuunnittelu (2020), inklusiiviset elinympäristöt (2019) ja liikkuvuus (2018),

Lue tästä lisää Aalto Living+ Forumista

Living+ Hub

Living+ Hub on paikka, jossa yliopistolaiset (opiskelijat mukaan lukien) ja kumppanit voivat tavata ja vaihtaa ajatuksia ihmiskeskeisiin elinympäristöihin liittyen.

Lue tästä lisää Living+ hubista

Upcoming events

Latest news in this area

Dipoli ilmakuva
Campus Publicerat:

Utomhusområdena och gångvägarna runt Otsvängen 1 och Dipoli förbättras

Under hösten 2021 ska det bli enklare att ta sig längs med gångvägarna från metron till Dipoli. Området kring Alvarsplatsen förbättras samtidigt. Målet är att skapa trivsamma, mångsidiga, säkra och tillgängliga utomhusområden och samtidigt beakta den ursprungliga planeringen och det ursprungliga genomförandet. Arbetet sätter igång redan i augusti.
Aikalava
Pressmeddelanden Publicerat:

Trästäder kan ta upp nästan hälften av cementindustrins koldioxidutsläpp

Finländska forskare utredde hur mycket kol nya träbyggnader i Europa kunde lagra under de kommande 20 åren.
Wood Wonders: Kokoon house scale model. Photo: Anne Kinnunen
Samarbete, Vetenskap & konst Publicerat:

Att bygga i trä är en klimatgärning - Wood Wonders-utställningen presenterar fem intressanta synsätt på byggande

Trä kan binda kol i byggnader i århundraden. Trä är ett hållbart och mångsidigt material som förbättrar inomhusluften, minskar på behovet av uppvärmning och ventilation – och gör gott för sinnet.
Sekametsä
Vetenskap & konst Publicerat:

Det för klimatet viktiga albedot kan beaktas i skogsvården

Av Aalto-universitetets forskningsprojekt framgick att det med tanke på skogens albedo är bättre för klimatet att gynna lövträd inom skogsvården. Med hjälp av en viss form av skogsskötsel kan man alltså påverka skogens albedo direkt och därigenom också klimatet, utan att minska skogens avkastning.

Flagships and Centres of Excellence

Finest Bay Area Tunnel Project, by Fira

FinEst Twins – Smart City Centre of Excellence (extern länk)

Focusing on sustainable smart city development, FinEst Twins is coordinated by TalTech, Aalto University, Forum Virium and Estonian Ministry of Economic Affairs and Communications.

Kaupunkiakatemia - Urban Academy

Urban Academy (extern länk)

Urban Academy (Kaupunkiakatemia) is a platform and network that brings together multidisciplinary research, teaching and societal impact in the field of urban studies. It is a partnership of five organizations: University of Helsinki, Aalto University, City of Helsinki, City of Espoo and City of Vantaa.

Infrastructure

Annamari Tolonen, Aalto yliopisto, 2018.

Aalto Living+ Hub

The Living+ Hub is an experimental space for research, development and innovations activities connecting researchers, students, companies and cities.

Locations

Aalto Built Environment Laboratory

Aalto Built Envinronment Laboratory (ABE) is a new collaborative research and learning initiative of Aalto University, School of Engineering.

MAGICS-infrastruktuuri mahdollistaa virtuaalitodellisuuden hyödyntämisen muun muassa taiteellisissa esityksissä. Kuva: Aalto Studios.

MAGICS – Media – Arts – Games – Interaction – Computing – Science (extern länk)

MAGICS is an infrastructure network to support research into motion recording, and virtual environments. It is a joint effort of Aalto University, Tampere University and the University of the Arts Helsinki.

Featured research bodies

group x logo

Group X (extern länk)

A focus group at the department of architecture at Aalto University

Helsinki city, location project

Smartland consortium (extern länk)

The consortium helps to identify and develop effective and sustainable land-use policies. The consortium is led by Aalto, Universities of Helsinki and Turku and the Finnish Meteorological Institute.

Key research area contact

Dr. Aija Staffans

Manager, Human-centred living environments, Key Research Area, Aalto Networking Platform

Aalto Living+ Platform

Living+ Platform supports multi- and transdisciplinary research on human-centered living environments, one of Aalto University's key research areas.

Läs mer
Aalto Living+ Platform banner image including the title Living+.
  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat