Forskning och konst

Människocentrerad byggd miljö

Vi utvecklar tvärvetenskaplig forskning som främjar planering, utformning och utprovning av bättre boendemiljöer.
Aalto-yliopisto / Unto Rautio

Syftet är att bättre förstå hur människan upplever sin fysiska miljö och hur konst, utrymmen, byggnader och samfund kan förbättra denna upplevelse.

De utmaningar som urbanisering, effektivt resursutnyttjande, en åldrande befolkning och kulturell mångfald ställer samt de möjligheter som digitaliseringen, näringslivets tjänster och upplevelsen av naturen erbjuder är alla element i denna mångfasetterade forskning.

Forskningens resultat ger värdefull kunskap till samhällsutvecklingen.

Aalto Living+ Platform sammanför våra forskare med externa aktörer för multidisciplinärt samarbete inom området människocentrerad byggd miljö.

Syftet är att bättre förstå hur människan upplever sin fysiska miljö och hur konst, utrymmen, byggnader och samfund kan förbättra denna upplevelse.

De utmaningar som urbanisering, effektivt resursutnyttjande, en åldrande befolkning och kulturell mångfald ställer samt de möjligheter som digitaliseringen, näringslivets tjänster och upplevelsen av naturen erbjuder är alla element i denna mångfasetterade forskning.

Forskningens resultat ger värdefull kunskap till samhällsutvecklingen.

Aalto Living+ Platform sammanför våra forskare med externa aktörer för multidisciplinärt samarbete inom området människocentrerad byggd miljö.

Upcoming events

Latest news in this area

Opiskelijoita pyöräilemässä kampuksella.
Campus, Universitetet Publicerat:

Dags att rösta! Hur ska vi använda 13 000 euro för att främja de studerandes välbefinnande?

I början av hösten 2023 fick de studerande komma med idéer för hur universitetet ska använda 13 000 euro för att främja de studerandes välbefinnande på campus. Nu är det dags att rösta fram en idé som ska förverkligas på campus under våren 2024 .
Aalto-yliopisto. Kuva: Pentti Kujala
Forskning och konst Publicerat:

Landhöjningsfenomenet skyddar den finländska kusten från den stigande havsnivån, men inte i det oändliga

I en färsk studie beräknades nya prognoser för den stigande havsnivån vid den finländska kusten fram till 2100. Enligt det värsta utsläppsscenariot stiger havsnivån i Helsingfors med över en halv meter.
Dipoli ilmakuva
Campus Publicerat:

Utomhusområdena och gångvägarna runt Otsvängen 1 och Dipoli förbättras

Under hösten 2021 ska det bli enklare att ta sig längs med gångvägarna från metron till Dipoli. Området kring Alvarsplatsen förbättras samtidigt. Målet är att skapa trivsamma, mångsidiga, säkra och tillgängliga utomhusområden och samtidigt beakta den ursprungliga planeringen och det ursprungliga genomförandet. Arbetet sätter igång redan i augusti.
Aikalava
Pressmeddelanden Publicerat:

Trästäder kan ta upp nästan hälften av cementindustrins koldioxidutsläpp

Finländska forskare utredde hur mycket kol nya träbyggnader i Europa kunde lagra under de kommande 20 åren.

Flagships and Centres of Excellence

Finest Bay Area Tunnel Project, by Fira

FinEst Twins – Smart City Centre of Excellence (extern länk)

Focusing on sustainable smart city development, FinEst Twins is coordinated by TalTech, Aalto University, Forum Virium and Estonian Ministry of Economic Affairs and Communications.

Kaupunkiakatemia - Urban Academy

Urban Academy (extern länk)

Urban Academy (Kaupunkiakatemia) is a platform and network that brings together multidisciplinary research, teaching and societal impact in the field of urban studies. It is a partnership of five organizations: University of Helsinki, Aalto University, City of Helsinki, City of Espoo and City of Vantaa.

Infrastructure

Annamari Tolonen, Aalto yliopisto, 2018.

Aalto Living+ Hub

The Living+ Hub is an experimental space for research, development and innovations activities connecting researchers, students, companies and cities.

Locations

Aalto Built Environment Laboratory

Aalto Built Envinronment Laboratory (ABE) is a new collaborative research and learning initiative of Aalto University, School of Engineering.

MAGICS-infrastruktuuri mahdollistaa virtuaalitodellisuuden hyödyntämisen muun muassa taiteellisissa esityksissä. Kuva: Aalto Studios.

MAGICS – Media – Arts – Games – Interaction – Computing – Science (extern länk)

MAGICS is an infrastructure network to support research into motion recording, and virtual environments. It is a joint effort of Aalto University, Tampere University and the University of the Arts Helsinki.

Featured research bodies

group x logo

Group X (extern länk)

A focus group at the department of architecture at Aalto University

Helsinki city, location project

Smartland consortium (extern länk)

The consortium helps to identify and develop effective and sustainable land-use policies. The consortium is led by Aalto, Universities of Helsinki and Turku and the Finnish Meteorological Institute.

Key research area contact

 Dr. Aija Staffans

Dr. Aija Staffans

Manager, Human-centred living environments, Key Research Area, Aalto Networking Platform
  • Publicerat:
  • Uppdaterad: