Forskning och konst

Hälsa och välfärd

Vår forskning inom hälsa och välfärd är huvudsakligen inriktad på neurovetenskap och -teknologi, funktionell MRIn, biomedicinsk teknik, bioinformatik och beräkningsmedicin, liksom andra tekniker i samband med hälsa och välfärd samt på ledarskap.
Aalto-health-forest-hiking

En stor del av forskningen på detta område sker i nära samverkan med Helsingfors universitet och Helsingforsregionens universitetscentralsjukhus. Deras sakkunskap inom medicin och klinisk forskning kompletterar vårt huvudsakligen tekniska betraktelsesätt.

Det finns en stor efterfrågan på innovationer inom områdena hälsa och välfärd. Här vid Aalto-universitetet utvecklas resultaten från grundforskningen till innovationer, tillämpningar och tjänster för slutanvändarna. Forskningen möter alltså samhällets behov.

Vi strävar också efter att medverka i den omfattande förnyelseprocess som Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt står inför under de kommande tio åren.

Aaltos Health Platform sammanför våra forskare med externa aktörer för multidisciplinärt samarbete inom hälsa och välfärd.

At work

Tenure track

Aalto University’s tenure track career system offers a well-supported and clear career path for professor-level academics towards a permanent professorship.

Key research area contact

 Dr. Markus Mäkelä

Dr. Markus Mäkelä

Upcoming events

Latest news in this area

AllWell SQ
Universitetet Publicerat:

AllWell?-enkäten för år 2024 besvarades av 36 % av målgruppen

Enkäten skickades till andra årets kandidatstuderande och första årets magisterstuderande.
Mediterranean salad
Campus, Studier, Universitetet Publicerat:

Svara på vår enkät om kvaliteten på restaurangerna 11. – 17.3.2024

Bl.a. lunchbiljetter lottas ut bland dem som svarat. Enkäten görs av Aalto restaurangkommitté.
juoksijoita rantaraitilla
Campus, Universitetet Publicerat:
Studier Publicerat:

Öva koncentration med MyCourses självstudiekurs

Med självstudiematerialet lär du dig hur du kan tränä din koncentration och skapa en miljö som stöder fokusering när man studerar. Materialet finns på finska och engelska.

Flagships and Centres of Excellence

Image from remote site: fcai.fi

AI for Health — FCAI (extern länk)

FCAI Special Interest Group: AI for Health

Suomen Akatemia

GeneCellNano – Gene, Cell and Nano - Academy of Finland (extern länk)

The GeneCellNano flagship is hosted by Aalto, Universities of Eastern Finland, Helsinki, Oulu, and Finnish Red Cross Blood Service.

Infrastructure

ANI

Aalto NeuroImaging (ANI) Infrastructure

ANI research infrastructure houses three functional neuroimaging modalities, functional magnetic resonance imaging (fMRI) at Advanced Magnetic Imaging (AMI) Centre, magnetoencephalography (MEG) at MEG Core and Aalto Behavioral Laboratory (ABL).

kuvituskuva biomag tutkimusta

BioMag Laboratory (extern länk)

BioMag is a brain imaging laboratory at the Helsinki University Hospital co-hosted by Aalto and University of Helsinki.

Piece of code on the computer screen, colourful text

Science-IT

Infrastructure for high-level computational research.

Services
Micronova cleanroom kuva: Aino Huovio

Micronova

Tietotie 3

Locations

Featured research bodies

Healthcare Engineering and Management

Healthcare Engineering, Management and Architecture

The Institute of Healthcare Engineering, Management and Architecture (HEMA) is a research group that concentrates on the production of health services and their development.

Department of Industrial Engineering and Management
ABC logo

Aalto Brain Centre

Strategic initiative of neuroscience and neurotechnology

School of Science
Vuosaaren monipuolinen palvelukeskus - Kuisma Rasilainen_Master Thesis

Sotera (extern länk)

Sotera is a research unit focusing on basic technology in the social and health sector: design and construction of buildings, related telecommunications technology, information technology and automation of operations as well as instrument technology.

Biodesign Finland

Biodesign Finland (extern länk)

Biodesign Finland improves medical care with a novel entrepreneurial program for selected interdisciplinary teams and creates new business.

  • Publicerat:
  • Uppdaterad: