Teaching and learning

AllWell?-studentenkäten och utveckling av undervisningen vid Aalto

Genom den årliga AllWell?-studentenkäten får vi information som stöder planeringen av pedagogiska utvecklingsåtgärder. En sammanfattning av enkätresultaten skickas till ledarna för utbildningsprogrammen och till respektive högskolas ledning.
Henkilö luennoi luokan edessä henkilöstön jäsenille
Foto: Suvi Helko

AllWell?-resultaten som grund för undervisningsutveckling

Resultaten av AllWell?-enkäten kan användas som grund för det utvecklingsarbete som görs för att förbättra de studerandes välbefinnande vid Aalto-universitetet. Ett viktigt delområde som påverkar de studerandes välbefinnande är undervisningen. Genom AllWell?-enkäten får vi information som stöder planeringen och implementeringen av pedagogiska utvecklingsåtgärder. Undervisningens inverkan på de studerandes välbefinnande undersöks i enkäten genom frågor som gäller bland annat samordningen i undervisningen, hur intressanta studierna upplevs vara och respons från läraren. En sammanfattning av enkätresultaten skickas till ledarna för utbildningsprogrammen och till respektive högskolas ledning. 


Se videon nedan för mer information! 

Vad kan vi påverka genom undervisningen?


Vad gäller undervisningsplanen och utvecklingen av undervisningen främjas de studerandes välbefinnande av följande faktorer:

  1. En enhetlig och samordnad planering av undervisningen i anslutning till undervisningsplanen
  2. Samarbete, kommunikation och kollegialt lärande bland lärarna
  3. Minskad belastning på kurs- och examensstruktursnivå och planering av undervisningen utgående från den studerandes studiestig
  4. Respons och bedömningssätt som stöder lärandet

Se videon: "Jaså, respons?" 

Utvecklingsarbete utgående från AllWell?-resultaten vid Aalto

Det pedagogiska utvecklingsarbete som har gjorts utgående från AllWell?-resultaten är en viktig del av utvecklingen av undervisningen vid Aalto. 

I videon berättar anställda vid Aalto vilka utvecklingsåtgärder som har vidtagits inom deras utbildningsprogram utgående från enkätresultaten.

Ta kontakt: [email protected]

Mer information om utvecklingen av undervisningen och välbefinnandet vid Aalto

AllWell?

AllWell?-studentenkäten

AllWell?-studentenkäten skickas ut varje år till andra årets kandidatstuderande och första årets magisterstuderande.

Tjänster
People talking and working in the café in Harald Herlin Learning Center, white lamps hanging in front.

Aalto University pedagogical training for faculty

Do you want to develop yourself as a teacher? Participate in Aalto pedagogical training.

Services
Co-operation

HowUTeach self-assessment tool for teachers is piloted at Aalto

HowUTeach is a research based self-assessment tool created primarily for teachers. The purpose of HowUTeach is to increase teachers’ awareness of their teaching and thereby enhance individual self-reflection relating to work and wellbeing. HowUTeach is being piloted at Aalto during the academic year 2022-23.

Oasis of Radical Wellbeing
Wellbeing in Teaching

Wellbeing in Teaching

Pedagogical wellbeing entails both teacher and student perspectives. These pages serve as a teachers' reference and study package for improving wellbeing in teaching and studies at Aalto.

Services
ITP student team working outside

The principles of feedback in education and student feedback in Aalto University

In Aalto, feedback is collected from students during different phases of their studies. Hearing the voice of students is vital for the development of teaching and training as well as for quality assurance and for improving study-related services. Feedback is used on multiple levels in many ways and its utilisation is a special area of focus in Aalto. Student guilds and organisations are also interested in and benefit from feedback and surveys.

Services

Guider för att utveckla undervisningen och se AllWell-resultat i Power BI

  • Publicerat:
  • Uppdaterad: