Services

AllWell?-studentenkäten

AllWell? -studentenkäten genomförs på våren för Aalto-universitetets andra års kandidatstudenter samt för första årets masterstudenter. AllWell? -studentenkäten ger studenten möjlighet att berätta om sina erfarenheter relaterade till undervisningen, den vägledning de har fått samt hur de ser Aalto som en lärmiljö. Dessutom bedömer studenten sina egna resurser och studiefärdigheter. Resultaten används för att utveckla utbildningsprogrammen, undervisningen samt tjänster som stöder studenternas studieförmåga.
AllWell?

AllWell? -studentenkäten genomförs på våren för Aalto-universitetets andra års kandidatstudenter samt för första årets masterstudenter. Enkäten skickas till målgruppens studenter via e-post och textmeddelanden i februari.

Den årliga AllWell? -studentenkäten ger studenten möjlighet att berätta om sina erfarenheter relaterade till undervisningen, den vägledning de har fått, och hur de ser Aalto som en lärmiljö. Dessutom bedömer studenten sina egna resurser och studiefärdigheter. När dessa aspekter bildar en harmonisk helhet tenderar studentens studier att gå smidigt och hen mår bra som student.

Som modell för att strukturera studieförmågan har Studieförmågemodellen (Kunttu, 2006) använts, som delar upp studieförmågan i studentens egna resurser, studiemiljön samt undervisning och vägledning.

Med hjälp av AllWell? -studentenkäten får Aalto-universitetet och dess skolor samt utbildningsprogram feedback om studenternas upplevelser, vilket de kan använda för att utveckla sin undervisning och vägledning. Efter att enkäten har avslutats får skolorna tillgång till resultaten för sina egna skolor och utbildningsprogram, vilka diskuteras under skolans evenemang under läsåret.

Studieförmåga
Modellen för studieförmåga som uppdaterades under 2022 baserar sig på modellen som ursprungligen publicerades av Kristina Kunttu (2006). (www.yths.fi)

Kontaktpersoner

Laura Miettinen

Asiantuntija

AllWell?-enkäten och dataskyddsmeddelande

Studieförmåga, modell

AllWell?-studentenkätens delområden som stöd för studeranden

Enkäten AllWell? mäter de olika delområdena för studieförmåga samt den studerandes upplevelse av studievälbefinnande.

Stöd för studierna
Henkilö luennoi luokan edessä henkilöstön jäsenille

AllWell?-studentenkäten och utveckling av undervisningen vid Aalto

Genom den årliga AllWell?-studentenkäten får vi information som stöder planeringen av pedagogiska utvecklingsåtgärder. En sammanfattning av enkätresultaten skickas till ledarna för utbildningsprogrammen och till respektive högskolas ledning.

Teaching and learning
Student guide illustration, supporting your studies

Var kan jag få vägledning och stöd?

Vägledning och stöd för studieplanering, studievälbefinnande och karriärreflektion för Aalto studenten

Tjänster
Logo av Starting Point of Wellbeing

Starting Point of Wellbeing

Starting Point of Wellbeing erbjuder stöd med låg tröskel i frågor som rör studerandes välbefinnande och studieförmåga. Vi erbjuder stöd och vägledning utan tidsbokning (på nätet eller på plats), kamratgrupper, webbmaterial och individuell vägledning med tidsbokning. Du har tillgång till stöd från Aaltos studie- och karriärpsykologer, studievägledare, Aalto-prästerna, en speciallärare och ett nätverk av etablerade aktörer som främjar studerandes välbefinnande. Välkommen – vi finns här för dig.

Studera vid Aalto

Studie- och karriärpsykologerna erbjuder individuell vägledning

Aaltos studie- och karriärpsykologer erbjuder individuell vägledning på distans och på campus för alla studerande vid Aalto. Du kan boka tid för individuell vägledning eller komma utan tidsbokning till Starting Point of Wellbeing.

Tjänster
Personal Impact hero page logo

Personal Impact

Personal Impact samlar ihop kurser som ges vid Aalto om till exempel självledarskap, värden, känsla av betydelse samt om välbefinnande. Kurserna ger studiepoäng.

Övriga studier
  • Publicerat:
  • Uppdaterad: