Övriga studier

Personal Impact

Det tidiga vuxenlivet är en tid för att hitta sig själv och för att sätta upp mål. Förmågan att sätta upp mål i en livssituation som förändras är viktigt för välbefinnandet. Personal Impact samlar ihop kurser som ges vid Aalto om till exempel självledarskap, värden, känsla av betydelse samt om välbefinnande. Kurserna ger studiepoäng.
Personal Impact hero page logo
Visuellt uttryck: Babi Brasileiro

Tidigare psykologisk forskning påvisar att universitetsstuderande befinner sig i ett utvecklingsskede där identiteten byggs upp. För att stöda det här utvecklingsskedet och för att få stöd i att sätta upp personliga mål behöver de studerande även stöd från sin studiemiljö.

Personal Impact samlar ihop kurser som redan ges vid Aalto om till exempel självledarskap, värden, känsla av betydelse samt välbefinnande. Kurserna ger studiepoäng. Kurserna erbjuder möjligheter att reflektera över sina egna värden, föreställningar och mål, antingen genom intern dialog eller genom att diskutera med andra.

De studerande kan genomföra kurserna i Personal Impact-utbudet antingen som en del av de obligatoriska eller de fritt valbara studierna, beroende på programmet. På kurserna kan man träffa andra studerande från olika delar av universitetet, från alla olika områden.

Personal Impact kursutbudet för 2024–2025

För mer information, kontakta:

Kuva luennolta: Mikko Raskinen.

Esa Saarisen Filosofia ja systeemiajattelu -kurssi elävöittää ajattelua ja luo yhteenkuuluvuuden tunnetta

Luennoista tehdyt podcastit ovat Suomen suosituimpia ja luentotallenteet videomuodossa ovat tavoittaneet valtavan paljon ihmisiä.

Uutiset
Success of Students study well-being initiative (2016-2020). Image: Arttu Haglund

Success of Students study well-being project

The goal of the initiative is to enhance the success of students by advancing study support, teaching and learning services and focusing support.

Study at Aalto
Opiskelijoiden tukeminen, ohjaus ja hyvinvointi

Studerandeservicens psykologer

Studerandeservicens psykologgrupp består av Aaltos studiepsykologer och karriärpsykologer. Psykologernas mål är att främja välbefinnandet och sysselsättningen bland grundexamensstuderande och doktorander.

Tjänster

Tidigare läsårs kursutbud

Personal Impact Core Team

Ge respons på sidan

  • Publicerat:
  • Uppdaterad: