Ledningen vid Högskolan för kemiteknik

Högskolan för kemiteknik

Här hittar du information om administrationen, beslutsfattandet och ledarskapet vid Högskolan för kemiteknik. Om du vill ha tillgång till tjänster som erbjuds av Högskolan för kemiteknik, till exempel HR, finans eller kommunikation, gå till Services.

Two armchairs and an acrylic painting by Hans-Christian Berg decorates a stairs landing in Dipoli, Aalto University

Förvaltningsverksamhet och beslutsfattande

Högskolan leds av dekanus. Dekanus utser exempelvis prefekter och vice prefekter för högskolans tre institutioner samt programansvariga för examensprogrammen och doktorandprogrammen. Dekanus är delvis ansvarig för samarbetet mellan Aalto-universitetets högskolor för att förbättra implementeringen av Aalto-strategin. Av vem, hur och var fattas besluten som avgör riktningen för vår högskola? Hur kan du påverka denna riktning? Här kan du läsa mer om hur beslutsfattande, förberedelse inför beslut och hanteringen av aktuella frågor fortlöper vid Högskolan för kemiteknik. 

 

Academic Committee

Academic Committee for Chemical Engineering

Aalto Univeristy students studying / photo: Unto Rautio

Doctoral Programme Committee

Doctoral Programme Committee for the School of Chemical Engineering

Functional Materials major, Laboratory research

Degree Programme Committee

Degree Programme Committee for the School of Chemical Engineering

Two students at the Aalto University Learning Centre

Strategi och kvalitet

Prodekanus (forskning)

Prodekanus (utbildning)

Utvecklingschef

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat