Högskolan för kemiteknik

Här hittar du information om administrationen, beslutsfattandet och ledarskapet vid Högskolan för kemiteknik. Om du vill ha tillgång till tjänster som erbjuds av Högskolan för kemiteknik, till exempel HR, finans eller kommunikation, gå till Services.

Two armchairs and an acrylic painting by Hans-Christian Berg decorates a stairs landing in Dipoli, Aalto University

Strategic and operative management

Details on how the school's operations are directed and how planning works.

Kampus ilmakuva Otakaari 1 Kandidaattikeskus talvi Kuva: Mikko Raskinen / Aalto-yliopisto

Organisation and leadership

Descriptions of the units and leaders of the School of Chemical Engineering.

Organisation

Förvaltningsverksamhet och beslutsfattande

Högskolan leds av dekanus. Dekanus utser exempelvis prefekter och vice prefekter för högskolans tre institutioner samt programansvariga för examensprogrammen och doktorandprogrammen. Dekanus är delvis ansvarig för samarbetet mellan Aalto-universitetets högskolor för att förbättra implementeringen av Aalto-strategin. Av vem, hur och var fattas besluten som avgör riktningen för vår högskola? Hur kan du påverka denna riktning? Här kan du läsa mer om hur beslutsfattande, förberedelse inför beslut och hanteringen av aktuella frågor fortlöper vid Högskolan för kemiteknik. 

Akademiska kommittén för kemiteknik

Akademiska kommittén för kemiteknik

Aalto Univeristy students studying / photo: Unto Rautio

Scientific Advisory Board

The Scientific Advisory Board (SAB) of the School of Chemical Engineering

Doctoral Programme Committee

Doctoral Programme Committee for the School of Chemical Engineering

Functional Materials major, Laboratory research

Degree Programme Committee

Degree Programme Committee for the School of Chemical Engineering

Two students at the Aalto University Learning Centre

Preparation for decision making

A number of other bodies participate in the governance of the school by supporting the work of the decision-making bodies.

Teaching Competence Assessment Committee

Evaluating teaching merits on academic careers

Tenure Track Committee

The tenure track committee's task is to give the dean its opinions on tenure track matters: recruitment, advancement and granting tenure.

Two people taking notes on an article

Decision-making support

Industrial advisory board (IAB)

IAB is to support Aalto CHEM leadership in an ongoing effort to enhance the School’s position as a world-class Chemical Engineering School.

Aerial picture

Scientific Advisory Board

The Scientific Advisory Board (SAB) of the School of Chemical Engineering

Strategi och kvalitet

Related news

Tukiryhmän jäsenet piirissä keskustelmassa.
Samarbete, Universitetet Publicerat:

Stödgruppen för medelanskaffning ger en internationell dimension åt medelanskaffningen

Stödgruppen för medelanskaffning som grundades vid Aalto-universitetet 2022 erbjuder stöd och råd samt hjälper att knyta kontakter till möjliga nya donatorer.
New York_June 2019
Samarbete, Universitetet Publicerat:

Nya biomaterial väcker intresse i USA

Kan naturvänlig textilproduktion vara lukrativt? Kan biobaserade material ersätta plast i industriell skala?

Development

quality circle

Quality

The quality assurance system of the Aalto University School of Chemical Engineering supports the members of the School in promoting quality in their everyday activities.

Management of School of Chemical Engineering
Aalto ARTS pajakuva, photo: Mikko Raskinen

Equality, Diversity and Inclusion at the School of Chemical Engineering

We aim to be a diverse and inclusive community where everyone can feel a sense of belonging and fulfill their aspirations fully.

  • Publicerat:
  • Uppdaterad: