Nyheter

Stödgruppen för medelanskaffning ger en internationell dimension åt medelanskaffningen

Stödgruppen för medelanskaffning som grundades vid Aalto-universitetet 2022 erbjuder stöd och råd samt hjälper att knyta kontakter till möjliga nya donatorer.
Tukiryhmän jäsenet piirissä keskustelmassa.
Medlemmar i stödgruppen besökte Design Factory. På bilden, från vänster: Hannu Seristö (Aalto), Bruno van Dyk, Antti Herlin, Verneri Mäntysaari (Woamy), Sari Baldauf, Kalevi Ekman (Aalto) och Risto Siilasmaa. Bakifrån Sinikka Heikkala (Aalto).

Målet för medelanskaffningen vid Aalto-universitetet är i fortsättningen att höja eurobeloppet och utvidga verksamheten internationellt. Grundandet av stödgruppen för medelanskaffning främjar detta mål. Även om medelanskaffningen är central i denna verksamhet är också dialogen med gruppens medlemmar värdefull för att utveckla växelverkan mellan universitetet och samhället. 

Aalto-universitetets styrelse bjöd in representanter för våra intressentgrupper att bli medlemmar i stödgruppen för medelanskaffning. Utöver att de är erfarna experter har de även omfattande internationella nätverk. Ordförande för WithSecures styrelse Risto Siilasmaa (ordf.), verkställande direktör för Fiskars Nathalie Ahlström, ordförande för Nokias styrelse Sari Baldauf, professor vid New Yorks universitet Kyunghyun Cho, ordförande för Kones styrelse Antti Herlin och verkställande direktör för Wolt Miki Kuusi har varit medlemmar i stödgruppen sedan den grundades. Ny medlem i stödgruppen är Bruno van Dyk, äldre rådgivare vid International Maize and Wheat Improvement Center. Styrelsen utnämnde honom i sitt möte 15.3.2023. Stödgruppen sammankommer två gånger om året, men medlemmarna är aktivt i kontakt med medelanskaffningen vid Aalto-universitetet även mellan mötena.

Ett bra exempel på samarbete med donatorer som leder till samhälleligt viktiga förnyelser är bioinnovationscentret som Aalto-universitetet grundade genom ett stöd på över 10 miljoner euro från Jane och Aatos Erkkos stiftelse. Det tvärvetenskapliga forsknings- och lärcentret påskyndar övergången till cirkulär ekonomi och bioekonomi och skapar möjligheter för hållbar ekonomisk tillväxt i Finland.   

Majoriteten av Aalto-universitetets verksamhet finansieras genom offentliga medel, vars huvudsakliga källa är Undervisnings- och kulturministeriet. År 2022 var den reella finansieringen 35 % lägre än under universitetets första verksamhetsår 2010 och utgjorde endast snäppet över hälften av (56 %) av Aalto-universitetets totala finansiering. Betydelsen av finansiering från annat håll växer alltså och att utvidga finansieringsbasen hjälper universitetets långsiktiga finansiella planering.

Mer information: 

Direktör Teppo Heiskanen, partnerskap och företagssamarbete, Aalto-universitetet
[email protected], tfn. 050 363 3223

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:

Läs fler nyheter

Opiskelijoita Harald Herlinin oppimiskeskuskessa
Universitetet Publicerat:

De förnyade språkliga riktlinjerna uppmuntrar till flerspråkighet

Implementeringsplanen färdigställs före årsskiftet.
Mikko Raskinen
Campus, Universitetet Publicerat:

Skrotcykelinsamlingen är här igen!

Skrotcykelinsamlingen på Otnäs campus har dragit igång igen. Avsikten är att underlätta vardagen för områdets aktiva cyklister och främja en bättre cykelparkeringskultur.
Opiskelijoita pyöräilemässä kampuksella.
Campus, Universitetet Publicerat:

Dags att rösta! Hur ska vi använda 13 000 euro för att främja de studerandes välbefinnande?

I början av hösten 2023 fick de studerande komma med idéer för hur universitetet ska använda 13 000 euro för att främja de studerandes välbefinnande på campus. Nu är det dags att rösta fram en idé som ska förverkligas på campus under våren 2024 .
A yellow sign with the words Katso, Obs, Look, a tram icon next to them, with an arrow above pointing to left and an arrow below pointing to right. All text and icons are in black. This is part of a campaign to increase safety near the new light rail tram.
Campus, Universitetet Publicerat: