Nyheter

Stödgruppen för medelanskaffning ger en internationell dimension åt medelanskaffningen

Stödgruppen för medelanskaffning som grundades vid Aalto-universitetet 2022 erbjuder stöd och råd samt hjälper att knyta kontakter till möjliga nya donatorer.
Tukiryhmän jäsenet piirissä keskustelmassa.
Medlemmar i stödgruppen besökte Design Factory. På bilden, från vänster: Hannu Seristö (Aalto), Bruno van Dyk, Antti Herlin, Verneri Mäntysaari (Woamy), Sari Baldauf, Kalevi Ekman (Aalto) och Risto Siilasmaa. Bakifrån Sinikka Heikkala (Aalto).

Målet för medelanskaffningen vid Aalto-universitetet är i fortsättningen att höja eurobeloppet och utvidga verksamheten internationellt. Grundandet av stödgruppen för medelanskaffning främjar detta mål. Även om medelanskaffningen är central i denna verksamhet är också dialogen med gruppens medlemmar värdefull för att utveckla växelverkan mellan universitetet och samhället. 

Aalto-universitetets styrelse bjöd in representanter för våra intressentgrupper att bli medlemmar i stödgruppen för medelanskaffning. Utöver att de är erfarna experter har de även omfattande internationella nätverk. Ordförande för WithSecures styrelse Risto Siilasmaa (ordf.), verkställande direktör för Fiskars Nathalie Ahlström, ordförande för Nokias styrelse Sari Baldauf, professor vid New Yorks universitet Kyunghyun Cho, ordförande för Kones styrelse Antti Herlin och verkställande direktör för Wolt Miki Kuusi har varit medlemmar i stödgruppen sedan den grundades. Ny medlem i stödgruppen är Bruno van Dyk, äldre rådgivare vid International Maize and Wheat Improvement Center. Styrelsen utnämnde honom i sitt möte 15.3.2023. Stödgruppen sammankommer två gånger om året, men medlemmarna är aktivt i kontakt med medelanskaffningen vid Aalto-universitetet även mellan mötena.

Ett bra exempel på samarbete med donatorer som leder till samhälleligt viktiga förnyelser är bioinnovationscentret som Aalto-universitetet grundade genom ett stöd på över 10 miljoner euro från Jane och Aatos Erkkos stiftelse. Det tvärvetenskapliga forsknings- och lärcentret påskyndar övergången till cirkulär ekonomi och bioekonomi och skapar möjligheter för hållbar ekonomisk tillväxt i Finland.   

Majoriteten av Aalto-universitetets verksamhet finansieras genom offentliga medel, vars huvudsakliga källa är Undervisnings- och kulturministeriet. År 2022 var den reella finansieringen 35 % lägre än under universitetets första verksamhetsår 2010 och utgjorde endast snäppet över hälften av (56 %) av Aalto-universitetets totala finansiering. Betydelsen av finansiering från annat håll växer alltså och att utvidga finansieringsbasen hjälper universitetets långsiktiga finansiella planering.

Mer information: 

Direktör Teppo Heiskanen, partnerskap och företagssamarbete, Aalto-universitetet
[email protected], tfn. 050 363 3223

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:

Läs fler nyheter

kuva break prosta eri laitteilla
Campus, Universitetet Publicerat:

Break Pro pausgymnastikprogram lägger till rörelse i vardagen - nya videor i urvalet nu!

Den uppdaterade (2024) versionen har en hel del nya funktioner och intervallträningsvideor - så det är värt att ladda ner den nya versionen för ditt välbefinnande!
Students at the European Parliament building in Strasbourg participating in the European Student Assembly.
Samarbete Publicerat:

Student vid Aalto-universitetet deltog i European Student Assembly

Sofia Pascolo deltog i den europeiska studentförsamlingen i april 2024 i Strasbourg.
Otakaari 1 kyltti Y-siipi
Campus, Studier Publicerat:

Marhusets verksamhet flyttas till Kandidatcentret

Marhuset stängs i slutet av maj.
Nya teknologie hedersdoktorer
Pris och utmärkelser, Pressmeddelanden Publicerat:

Fem nya teknologie hedersdoktorer 2024 vid Aalto

Hedersdoktorerna promoveras i ceremoniella promotion i juni.