Institutionen för konst

Om oss

Studeranden på institutionen för konst utvecklar förmågor och expertis inom pedagogik, skapande, förmedlande samt kritik av konst och andra former av visuell kultur. På våra program ses konst och kulturarbete som former av kritisk och social praktik, där mening skapas och ifrågasätts genom formandet av upplevelser och relationer. På så vis tillgodogör sig studeranden kunskap som är användbar under lång tid framöver, då de får förmågan att kritiskt reflektera över det förflutna, samtiden och framtiden, samt kan ge gensvar på desamma.
Two students drawing on coloured paper at a table in a workshop space

Institutionen för konst är känd för högkvalitativ verksamhet och pedagogik, vetenskap och forskning inom det konstnärliga området. Institutionen har tre studieprogram där lärarna är framstående akademiker och yrkesverksamma inom sina områden. Programmen fokuserar på konstutbildning, nordiska visuella studier samt visuell kultur och samtida konst.

Vi erbjuder en plats för utveckling, uppbyggnad och presentation av ny kunskap och nya färdigheter inom konst, visuell kultur, antikvariearbete och pedagogik.

Institutionen är också en del av de tvärvetenskapliga studier som berikar inlärning på hela universitetet. Här kan du få ta del av teori och praktik i yttersta framkant för att:

  • kombinera konst och vetenskap för studier i biologisk konst, i utforskandet av teknologier för att se och bli sedd, utveckla virtuella världar, skapa spel och för att betona spelifieringen av samhället.

  • kombinera konst, media och ingenjörskonst för studier i förkroppsligad interaktion, miljöplanering, stadskonceptualisering, kritisk kartografi och elektronisk konst.

  • kombinera konst, samhällsvetenskap och utbildning för att studera de bästa arbetssätten inom nordiska institutioner och organisationer, globala och transnationella rörelser och verksamheter, samt posthumanism och nätverksteorier.

Studieutbud

Institutionen erbjuder examensprogram i konstutbildning (Art Education), Nordic Visual Studies and Art Education (NoVA) samt Visual Cultures, Curating and Contemporary Art (ViCCA). Hitta exakta datum och information om ansökningsprocessen på de enskilda programmens sidor om studieutbud.

Läs mer
Pori_Biennale_III_Centennial_kuva_Erno-Erik_Raitanen_24
  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat