Nyheter

Aalto-universitetet utlyser tävlingar om konstverk i kvarteret som nu byggs

Båda tävlingarna syftar till att få permanenta konstverk till kvarteret Aalto Works som håller på att byggas. Den ena tävlingen är en allmän tävling, öppen för alla, och den andra ordnas som inbjuden tävling. Universitetet ordnar nu för första gången en allmän konsttävling.
Image depicts a white wall with the words IV Konehuone OLO sprayed on it in red, referring that the engine room for AC is that way.
Bild: Aalto-universitetet / Outi Turpeinen

Aalto-universitetet utlyser en allmän tävling och en inbjuden tävling, varmed man vill hitta särpräglade och genomförbara förslag till konstverk som placeras på olika ställen i Aalto Works-kvarteret. Maskinbyggarkvarteret i Otnäs omvandlas till Aalto Works-kvarteret under ett sanerings- och tillbyggnadsprojekt som planeras bli klart 2025.

Kvarteret Aalto Works sammanför anställda, lokaler och möjligheter att skapa innovationer: verktyg att skapa prototyper som testas och forskningslaboratorier där de utvecklas till färdiga produkter, teknologier och nya forskningsresultat. När kvarteret är färdigt blir det ett hem för bland annat institutioner vid Högskolan för ingenjörsvetenskaper, elmaskinssalen vid Högskolan för elektroteknik, Aalto Design Factory, Startup Sauna, Aalto Ventures Program och Aaltos samarbetspartners.

"Ett av Aalto-universitetets mål är att främja kreativitet genom undervisning och forskning men också genom konstförvärv. Jag hoppas att vi genom de här konsttävlingarna hittar verk som på många sätt talar till fantasin och inspirerar att skapa nya lösningar för framtidens utmaningar", säger vicerektor Ossi Naukkarinen med ansvar för forskningen vid Aalto-universitetet.

Sunny winter day, forest on the left, road in the centre and K2 building on the right
Bild: Aalto-universitetet / Panu Sainio

För alla öppen konsttävling uppmuntrar till djärva idéer

Aalto-universitetet har för första gången utlyst en för alla öppen konsttävling för att hitta konstverk till K2-husets (Träkarlsgränden 3) fasad i kvarteret Aalto Works. Huset som blev färdigt 1965 har ritats av Jaakko Kontio och Kalle Räike.

Kvarterets kommande användare har särskilt önskat sig ljuskonst på campus, varför detta kommer att betonas vid bedömningen av tävlingsförslagen.

Till den allmänna konsttävlingen kan förslag inlämnas under tiden 4.1–4.4.2022, och vinnaren publiceras i maj 2022. Information och tävlingens regler finns på konsttävlingens webbplats.

K3-huset får konst genom inbjuden tävling

Genom en inbjuden konsttävling vill man ha förslag till permanenta konstverk som placeras på fyra ställen i K3-huset (Träkarlsgränden 5) i Aalto Works-kvarteret. Tävlingens deltagare kan komma med förslag till konstverk på ett eller flera ställen, vilka är huvudentréområdet, två ljusöppningar och ingången till caféet.

Till tävlingen inbjöds fem konstnärer: Lauri Astala, Frida Fjellman, Antti Laitinen, Pasi Rauhala och Tülay Schakir. Förslagen till den inbjudna tävlingen ska lämnas in senast 4.4.2022 och tävlingens resultat publiceras i maj 2022.

Skylight with sun coming through it at K3 building
Bild: Aalto-universitetet / Outi Turpeinen

Till de andra byggnaderna i kvarteret planeras dessutom direktköp av konst, där professor Helena Sederholm, professor Kevin Tavin och specialsakkunnig Outi Turpeinen svarar för valet av konstnärer och verk. Kvarterets kommande användare önskar att verken är eller innehåller ljuskonst, varför detta kommer att vägas in i bedömningen av tävlingsförslagen. De vinnande förslagen följer Aalto-universitetets vision om offentlig konst och temat för Aalto Works-kvarterets konst.

Konstens tema hyllning till ingenjörsvetenskapen

Temat för konsten i Aalto Works-kvarteret är "Engineering Materials". Det är en hedersbetygelse till Otnäsområdets roll som säte för ingenjörsutbildningen. Temat är en ordlek, eftersom det engelska ordet engineering också är ett verb. Aalto-universitetet är känt för sin materialforskning på olika områden. Kärnan till hållbara lösningar är kombination av oväntade material, exempelvis kombination av bio- och nanomaterial i textilproduktionen.

Kvarteret sammanför olika vetenskapsgrenar och aktörer, till exempel maskiningenjörer och nya startupföretag. "Engineering Materials"-verken ska uppmuntra till kritiskt frågeställande men också ge inspirerande estetik i arbets- och studiemiljön. Verken ska både ifrågasätta invant tänkande och komplettera den fysiska miljön genom att skapa samhörighetskänsla. Konsttemat bygger upp förväntningar för framtidens ingenjörsvetenskap.

Aalto-universitetets vision om offentlig konst

År 2017 beslöt Aalto-universitetet i sina byggprojekt börja tillämpa enprocentsprincipen för konst, dvs. att ca en procent av anslaget för byggprojektet avsätts för konstförvärv. Principen tillämpades för första gången i konstkonceptet Radical Nature i Aalto-universitetets huvudbyggnad Dipoli.

Aalto-universitetets vision om offentlig konst är att lyfta fram och ställa frågor om vad ett universitet är, vilken roll vi har som en del av samhället och vad offentlighet innebär. Offentlig konst är platsbunden och knuten till universitetet och vetenskapsgrenarnas mångfald. De offentliga konstverken avspeglar denna mångfald genom konstens olika uttrycksformer, material, tekniker och traditioner.

Arbetsgruppen som berett konstkoncepten

Sari Dhima, utvecklingschef för arbetsmiljö, Aalto Universitetsfastigheter
Suvi Hormio, personalchef, Högskolan för ingenjörsvetenskaper
Erwin Laiho, laboratorietekniker, Aalto Design Factory
Panu Sainio, teknologichef, Högskolan för ingenjörsvetenskaper
Myungji Suh, kommunikationschef, Aalto Ventures Program
Riitta Särkisilta-Lundberg, kommunikationschef, Högskolan för ingenjörsvetenskaper
Outi Turpeinen, specialsakkunnig, Aalto-universitetet

Information
Outi Turpeinen, specialsakkunnig, konst och utställningar,
[email protected]

Öppen konsttävling webbplats

Mer om

Illustration aerial image of Aalto Works block, in beige and white, with the new buildings in natural wood colour

Aalto-universitetet Works

K-kvarteren utvecklas till Aalto Works under 2019-2025.

Campus
Renata Jakowleff «Blue» 2017, 190 x 160 x 40 cm, glass and steel, assembled Photo: Mikko Raskinen

Samlingar av offentlig konst vid Aalto-universitetet

Syftet med offentlig konst över hela Aalto-universitetet är att skapa en livlig miljö där man kan uppleva världen ur olika perspektiv och anamma fantasi, intuition och utforskning.

Forskning och konst
  • Publicerat:
  • Uppdaterad:

Läs fler nyheter

Aalto-yliopisto valittiin Suomen parhaaksi yliopistoksi QS-vertailussa.
Universitetet Publicerat:

Aalto-universitetet håller sin första plats i Finland i QS universitetsrankningen 

Aalto-universitetet har fortsatt framgång i den internationella QS världsuniversitetsrankningen och håller sin plats som bästa universitet i Finland.
Tulevaisuuden uran pohtimisessa käytetään luovuutta.
Studier Publicerat:

Kurs i karriärdesign ger dig möjlighet att sakta ner och lära känna dig själv

Career Design Lab stöder studenternas övergång till arbetslivet. Nyckeln till en hållbar framtid i arbetslivet är ett fördomsfritt och kreativt förhållningssätt till karriärdesign.
Tredelad bild: gul blomma och texten Marsio till vänster, bild av Aino-Marsio-Aalto i mitten, Aalto-logotypen till höger
Campus, Universitetet Publicerat:

Marsio, Aalto-universitetets nya mötesplats för alla, slår upp dörrarna i september

Öppningsutställningarna kring temat Vi gör det omöjliga möjligt presenterar Aalto-gemenskapens lösningar för att skapa en hållbar framtid.
Poikkeustilanne-kuvitus
Campus, Undantagssituationer, Universitetet Publicerat:

Förändringar under sommaren på Aalto-universitetets metrostation

Aalto-universitetets metrostations renoveringsarbete kommer att stänga ingångar under sommaren 2024.