Tohtorinkoulutus

Kannustusstipendit tohtoriopiskelijoille

Kannustusstipendit (500e ja 2000e) myönnetään hakemuksesta kriteerit täyttäville tohtoriopiskelijoille.

Opetuksen vararehtori Petri Suomala on päättänyt kannustusstipendeistä, jotka myönnetään määriteltyjen kriteerien mukaisille tohtoriopiskelijoille, jotka täyttävät stipendivaatimukset ajalla 1.1.2022-31.12.2025.

Kannustusstipendejä myönnetään Aalto-yliopiston korkeakoulujen tohtoriopiskelijoille lukuunottamatta Kauppakorkeakoulun tohtoriopiskelijoita.

 • 500 euron suuruinen stipendi kahdesta ensimmäisestä korkeakoulun määrittelemässä julkaisufoorumissa julkaistusta väitöskirjaan sisältyvästä artikkelista tai taiteellisesta osasta, jossa tohtoriksi opiskeleva on yksi
  päätekijöistä. Julkaisukanavat määritellään korkeakoulukohtaisesti. Sama opiskelija voi saada maksimissaan kaksi 500 euron stipendiä Aallon kannustuspalkintojärjestelmästä.
  Hae kannustuspalkintoa kuuden kuukauden kuluessa artikkelin julkaisupäivästä.
 • 2000 euron suuruinen stipendi suoritetusta tohtorin tutkinnosta, mikäli seuraavat ehdot ovat täyttyneet neljän vuoden kuluessa opinto-oikeuden alkamisesta tohtoriohjelmassa: Tohtoriopiskelija on suorittanut tohtorintutkintoon sisältyvät opinnot hyväksytyn tohtorikoulutettavan henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaan sekä tohtorinkoulutusneuvosto on määrännyt väitöskirjan käsikirjoitukselle esitarkastajat. Esitarkastajien tulee olla nimettynä viimeistään samana päivänä, kuin apurahan hakijalle on myönnetty opinto-oikeus tohtoriohjelmaan on alkanut neljä vuotta aikaisemmin.
  tai
  suoritetusta tohtorin tutkinnosta mikäli tohtorin tutkinto on suoritettu sen vuoden loppuun mennessä, jolloin tohtoriopiskelija täyttää 30 vuotta.
  Hae kannustuspalkintoa kuuden kuukauden kuluessa virallisesta valmistumispäivästäsi.

Opintoihin kuluneesta ajasta voidaan vähentää perhevapaat sekä suoritettu varusmies- tai siviilipalvelu. Ikäkriteerin mukaan myönnettävän stipendin ollessa kyseessä hyvitystä ei kuitenkaan myönnetä.

2000 euron stipendi voidaan myöntää vasta suoritetusta tohtorin tutkinnosta. Huomaathan, että apurahahakemus tulee tehdä puolen vuoden kuluessa stipendin saamisen ehtojen täyttymisestä. (Stipendiä kannattaa hakea siis vasta valmistumisen yhteydessä.)

Jos olet saanut kannustusstipendin aiemman stipendinmyöntökauden aikana, huomaathan että tohtoriopiskelija voi saada korkeintaan kaksi 500 euron stipendiä Aalto-yliopiston kannustuspalkintojärjestelmästä, lisätietoa sivulla Changes in incentive scholarships for doctoral students.

Kannustusstipendin myöntämisestä yksittäiselle tohtoriopiskelijalle päättää tekniikan alan korkeakouluissa opintoasianpäällikkö ja Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulussa tutkimuksen varadekaani.

Huomaathan, että stipendiä tulee hakea kuuden kuukauden kuluessa sen ehtojen täyttymisestä.

Linkki vararehtorin päätökseen (SAHA, aalto.fi)

 • Julkaistu:
 • Päivitetty: