Tohtorinkoulutus

Tohtorinkoulutuksen verkostot

Aalto-yliopisto verkostoituu aktiivisesti sekä Suomessa että kansainvälisesti, ja tiedekuntien professoreilla on erinomaiset kansainväliset yhteydet, mikä mahdollistaa tohtorikoulutettaville kontaktien luomisen ja vertaistuen saamisen. Aallon kuuteen tohtoriohjelmaan sisältyy useita kansainvälisiä koulutusohjelmia eri teemoilla. Yliopisto tarjoaa myös tohtorikoulutettaville mahdollisuuden kansainväliseen yhteisohjaukseen Cotutelle-sopimuksella yhteistyöyliopistojen kanssa.
Aalto ELEC Project Gala 8.12.2016

Aalto-yliopisto kuuluu useisiin kansainvälisiin verkostoihin. Tärkeimmät tohtorien liikkuvuutta edistävät verkostot ovat Nordic Five Tech ja CLUSTER, joilla on yleiset puitesopimukset tohtoreiden yhteistyölle:

Aalto osallistuu myös eurooppalaisten yliopistojen tohtorikoulutusneuvoston (EUA Council for Doctoral Education) toimintaan vaikuttaakseen yleiseurooppalaiseen tohtorikoulutusta koskevaan keskusteluun ja linjausten valmisteluun sekä toimiakseen niiden mukaisesti.

Kansalliset tohtorikoulutusverkostot puolestaan tarjoavat osallistujayliopistoille puitteet koulutusyhteistyölle. Verkostot järjestävät yhteisiä seminaareja, kursseja, kesäkouluja ja tapahtumia sekä edistävät verkostoitumista ja lisäävät vertaistukea jatko-opiskelijoiden keskuudessa.

Aalto-yliopiston koordinoimat kansalliset verkostot:

Verkostot, joissa Aalto-yliopisto on mukana:

Tohtoriohjelmat

Kuusi tohtoriohjelmaamme tarjoavat korkea laatuista tohtorinkoulutusta monialaisessa kansainvälisessä tutkimusyhteisössä. Koulutus valmistaa tohtoriopiskelijota vaativille akateemisille urille ja asiantuntijatehtäviin, sekä työskentelyyn yrittäjänä tai itsenäisenä taiteilijana.

Lue lisää
TechConferment2019_Hattu&kuoro
  • Julkaistu:
  • Päivitetty: