Tohtorinkoulutus

Aalto-yliopistosta valmistuneet tohtorit työelämässä

Aalto-yliopistosta valmistuneet tohtorit ovat tyytyväisiä tutkintoonsa ja työuraansa. Tärkeimpinä valmistumisen jälkeiseen työllistymiseensä vaikuttaneita tekijöinä tohtorimme pitävät kykyään kertoa osaamisestaan sekä suorittamiaan tutkintoja. Seuraamme tohtoreiden urakehitystä ja työelämään sijoittumista uraseurantakyselyllä 2-3 vuotta valmistumisen jälkeen.
Tohtorinhatut promootiopäivänä

Vuonna 2023 kysely toteutettiin vuoden 2020 aikana valmistuneille tohtoreille. Aalto-yliopston vastausprosentti kyselyssä oli 40%. Vuoden 2024 kysely toteutetaan syksyllä 2023 ja sen tulokset julkaistaan tällä sivulla loppukeväällä 2025.***

Valtaosa toimii asiantuntijatehtävissä

Vuonna 2020 valmistuneista tohtoreista 60 prosenttia oli työssä yrityksessä, kun kansallinen keskiarvo on yksi neljästä valmistuneesta tohtorista. Kolmannes vastaajista työskenteli yliopistoissa. Valmistujiemme työllisyysaste oli hyvä: neljällä viidestä ei ollut ollut lainkaan työttömyysjaksoja valmistumisen jälkeen.

70 prosenttia vastaajista toimi asiantuntija-asemassa. Puolet työskentelee tutkimustehtävissä ja yksi neljästä suunnittelu- ja kehitystehtävissä. 10 prosenttia työskentelee konsultti- tai koulutustehtävissä ja seitsemän prosenttia toimii päätoimisesti johto- ja esimiestehtävissä.

70 prosenttia vastaajista kertoi, että heidän työtehtävänsä olivat muuttuneet haastavammiksi tutkintonsa myötä ja 68 prosenttia totesi, että tohtorin tutkinto oli antanut heille merkityksellisempiä töitä.

Tohtorin tutkinto Aallosta on avannut uusia ovia, laajentanut omaa osaamista ja ajattelua.

Vuonna 2020 Aalto-yliopistosta valmistunut tohtori

Tohtorikoulutuksessa opitut taidot hyödyksi työelämässä

Vastaajat kokivat, että he voivat hyödyntää opintojensa aikana oppimia taitoja työssään ja että vaatimustaso vastaa hyvin tohtoritutkintoa. kokee, että tohtorinopinnot antoivat heille hyvän pätevyyden työelämään. He listasivat tärkeimmiksi ominaisuuksiksi nykyisessä työssään analyyttiset, systemaattisen ajattelun taidot sekä ongelmanratkaisutaidot. Tärkeää nykyisen työn kannalta oli myös kyky oppia ja hyödyntää uutta informaatiota.

Tutustu tohtorien uraseurannan tuloksiin tarkemmin Opetushallinnon tilastopalvelussa Vipusessa.

Lisätietoja tohtorien uraseurantakyselystä

Tiina Kotti
[email protected]

Minna Söderqvist
[email protected]

Katso myös

TechPromootio2016_hatut

Tohtorinkoulutus

Kaikki mahdollinen tieto tohtorinkoulutuksesta olit sitten tohtoriopiskelija, vastuuprofessori tai ohjaaja.

TechConferment2019_Hattu&kuoro

Tohtoriohjelmat

Kuusi tohtoriohjelmaamme tarjoavat korkea laatuista tohtorinkoulutusta monialaisessa kansainvälisessä tutkimusyhteisössä. Koulutus valmistaa tohtoriopiskelijota vaativille akateemisille urille ja asiantuntijatehtäviin, sekä työskentelyyn yrittäjänä tai itsenäisenä taiteilijana.

Tohtorinkoulutus
  • Julkaistu:
  • Päivitetty: