Tohtorinkoulutus

Löydä väitöskirjasi aihe ja vastuuprofessori

Kun harkitset tohtoriopintojen aloittamista, pohdi mitkä tutkimusaiheet sinua kiinnostavat. Hakiessa tohtoriopintoihin on eduksi, kun tunnet tuoretta tutkimusta ja tieteenalalla aktiivisesti toimivien professorien ja tutkijoiden työtä.

Aalto-yliopiston tutkijat ja meillä tehtävä tutkimus

Aalto-yliopiston laitosten tutkimustoiminta on yleensä järjestetty tutkimusryhmien kautta. Jos sinua kiinnostavat tutkimusaiheet sopivat jonkin tutkimusryhmän tutkimiin aiheisiin, on sinun helpompi löytää väitöskirjatutkijan paikka.

Voit käyttää Aalto-yliopiston tutkimusportaalia löytääksesi professorit, jotka tekevät tutkimusta sinua kiinnostavalla alueella. Ennen kuin haet tohtoriopintoihin, sinun on hyvä olla tietoinen alalla tehtävästä tutkimuksesta ja sillä toimivista tutkijoista.

Löydä tutkijat ja tutkimusprojektit Aalto-yliopiston tutkimusportaalista

Lisätietoa tutkimustoiminnasta laitosten sivuilla

Tutustu Aalto-yliopiston keskeisiin tutkimusaloihin

Black and blue illustration of quantum world

Tutkimus ja taide

Uudistamme yhteiskuntaa tutkimukseen pohjautuvalla tiedolla, luovuudella ja yrittäjämäisellä ajattelulla. Näin luomme uudenlaisia ratkaisuja maailman suuriin haasteisiin.

Three researchers using a device on the surface of the ice at Aalto ice tank

Tutkimuksen ja opetuksen infrastruktuurit

Tutkimuksen ja opetuksen infrastruktuurit ovat välttämätön edellytys huipputason tutkimukselle ja opetukselle. Niitä kehitetään myös palvelemaan ulkopuolisia käyttäjiä.

Tutkimussuunnitelma

Kun haet tohtoriopintoihin on tärkeää, että sinulla on käsitys alueesta tai aiheesta jota haluat tutkia. Tutkimussuunnitelma on osa hakemustasi. Kauppakorkeakoulussa osa pääaineista vaatii ainoastaan alustavan idean mahdollisesta tutkimusaiheesta.

Tutkimussuunnitelma sisältää uuden tai erilaisen näkökulman valitsemaasi tutkimusaiheeseen. Se on tarkkarajainen ja toteuttamiskelpoinen, sekä osoittaa tutkimusalueen tuntemuksesi.

Tutustuminen tutkimusaloihin, tutkimusryhmiin ja mahdollisiin vastuuprofessoreihin Aalto-yliopistossa voi auttaa sinua kohdentamaan tutkimusaihettasi. Sinun on helpompi esittää ajatuksiasi, kun tunnet alueen tutkimusta.

Lue lisää tutkimussuunnitelman kirjoittamisesta sinua kiinnostavan tohtoriohjelman hakuohjeista.

Vastuuprofessori

Haet opinto-oikeutta nimetylle tutkimusalalle ja joku tutkimusalan professoreista toimii vastuuprofessorinasi, jos sinut hyväksytään tohtoriopintoihin. Tutkimusaiheesi tulee sopia vastuuprofessorin alaan.

Jokaisella tohtoriohjelmalla on omat ohjeet siitä, voitko olla yhteydessä suoraan potentiaaliseen vastuuprofessoriin vai onko laitoksella tai tutkimusalalla tietty yhteyshenkilö hakijoille.

Tutkimusala

Ennen kuin haet tohtoriopintoihin sinun tulee tietää millä tutkimusalalla aiot tehdä tutkimustasi. Kauppakorkeakoulussa tutkimusaloja kutsutaan pääaineiksi. Osassa korkeakouluista tutkimusalat ovat hyvin yleisiä, eikä niitä vaihdeta vuodesta toiseen. Toisissa korkeakouluissa tutkimusalat heijastelevat ajankohtaisia muutoksia alalla. Tästä huolimatta tutkimusalan nimi on aina paljon laajempi kuin sinun oma tutkimusaiheesi.

Tohtorinkoulutuksen tutkimusalat ja vastuuprofessorit 

Miten tohtorinkoulutukseen haetaan?

Tietoa hakijoille ja tohtorinkoulutuksesta kiinnostuneille

Lue lisää
A man with a doctor's hat on celebrating his promotion as a doctor with other doctors
  • Julkaistu:
  • Päivitetty: