Tohtorinkoulutus

Tohtorinkoulutuksen johtaminen Aalto-yliopistossa

Tohtorinkoulutusta johtaa korkeakoulutasolla tohtoriohjelman johtaja ja tohtorinkoulutusneuvosto (TKN). Yliopistotasolla tohtorinkoulutuksen työryhmä (DEWG) kehittää tohtorinkoulutusta, keskustelee yhteisistä asioista ja valmistelee yliopiston linjauksia tohtorinkoulutukseen liittyen.

Tutkimuksen vararehtori Jyri Hämäläinen vastaa tohtorinkoulutuksesta Aalto-yliopiston organisaatio rakenteessa. Ella Binghamin johtama Tutkimuspalvelut vastaa Tohtorinkoulutuspalveluista. Tohtorinkoulutuspalveluiden tiiminvetäjänä toimii päällikkö Minna Söderqvist. Tiimin jäsenet toimivat eri kouluissa ja yliopistotasolla.

Joka koulussa on oma tohtoriohjelma ja tohtorinkoulutusneuvosto (TKN). Tohtoriohjelman johtaja toimii tohtorinkoulutusneuvoston puheenjohtajana.

Tohtoriohjelmien johtajat keskustelevat yhteisistä tohtorinkoulutukseen liittyvistä asioista tohtorinkoulutuksen työryhmässä (DEWG) yhdessä ohjelmien suunnittelijoiden ja opiskelijajäsenten kanssa. DEGWiä vetää koulutuksen vararehtori.

Dipoli (2017) by Tuomas_Uusheimo

Tohtorinkoulutuksen työryhmä (DEWG)

Rehtori on asettanut Aalto-yliopiston tohtorinkoulutuksen työryhmän, jonka tehtävänä on kehittää yliopiston tohtorinkoulutusta, keskustella tohtorinkoulutuksen yhteisistä kysymyksistä ja valmistella yliopiston linjauksia.

Aalto-käsikirja
Lots of people gathered in the Learning centre to discuss

Organisaatio

Aalto-yliopisto on säätiöpohjainen yliopisto ja sen muodostavat kuusi korkeakoulua.

Aalto-käsikirja
Student Guide illustration, applications, instructions and guidelines

Tohtorinkoulutuksen tutkintosääntö (voimassa 1.8.2021 alkaen)

Tohtorinkoulutuksen tutkintosääntö (voimassa 1.8.2021 alkaen)

Hakemukset, ohjeet ja säännöt
Student Guide illustration, applications, instructions and guidelines

Opintojen ja opiskelun säännöt

Opintojen ja opiskelun säännöt

Hakemukset, ohjeet ja säännöt

Tohtorisivujen hakemisto

Tohtorinkoulutukseen liittyvien aalto.fi-sivujen hakemisto

Lue lisää
Art work of twigs forming a web
  • Julkaistu:
  • Päivitetty: