Kemian tekniikan korkeakoulu

Tutkimusinfrastruktuuri

Kemian tekniikan korkeakoulun tutkimusinfrastruktuuri kuuluu joko biotalouden infrastruktuuriin tai RAMI-infrastruktuuriin.
Image from the Aalto Bioproduct centre
Microscope image / Aalto University / Photo: Adolfo Vera

Aalto-yliopiston biotalousinfrastruktuuri kattaa valitut tutkimusinfrastruktuurit. Biotalousinfrastruktuurissa uusiutuvasta biomassasta saadaan biotekniikkaa sekä kemiallista ja termistä prosessointia hyödyntäen tuotettua mm. kemikaaleja, polttoaineita, kuitutuotteita.

RAMI-infrastruktuuri tukee metallurgisten ja hydrometallurgisten prosessien ja epäorgaanisten materiaalien tutkimusta.

Pilot-halli

Biotalousinfrastruktuuri

Biotalousinfrastruktuurissa uusiutuvasta biomassasta saadaan esikäsittelyä, termistä ja katalyyttistä prosessointia sekä biotekniikkaa hyödyntäen tuotettua mm. kemikaaleja ja polttoainekomponentteja.

Palvelut
School of Chemical Engineering / Raw materials research infrastructure

RAMI (Raw materials research) -infrastruktuuri

RAMI (RawMatTERS Finland Infrastructure) on kansallinen raaka-aineiden tutkimusinfrastruktuuri. Se on suunniteltu vahvistamaan pitkällä aikavälillä ydinosaamista Otaniemessä (yhdessä GTK:n ja VTT:n kanssa) ja varmistamaan Suomen asema vahvana toimijana kiertotaloudessa tarvittavien luonnon materiaalien ja uusien epäorgaanisten materiaalien tutkimuksessa.

Kemian tekniikan korkeakoulu
Ongoing ESCA measurement. Aalto University / photo: Adolfo Vera

Laitevarausjärjestelmä Biotalous ja RAMI infrastruktuureihin (ulkoinen linkki)

Biotalous ja RAMI tutkimusinfrastruktuurit noudattavat avoimen käytön periaatteita. Laitteita on mahdollista varata myös Aalto-yliopiston ulkopuoliseen käyttöön.

  • Julkaistu:
  • Päivitetty: