Yhteistyö

FinnCERES

FinnCERES on materiaalien biotalouden osaamiskeskittymä - lippulaivahanke kestävää tulevaisuuttamme varten.
Birch leaves. Photo: Valeria Azovskaya

FinnCERES on Aalto-yliopiston ja VTT:n yhteinen materiaalien biotalouden osaamiskeskus. FinnCERESin tavoitteena on kehittää puuraaka-aineesta biotalouden materiaaleja varmistaen samalla edellytykset kestävään, ympäristöä säästävään tulevaisuuteen.

Lisätietoja hankkeen sivuilta finnceres.fi

Metsäteollisuudessa on käynnissä merkittävä siirtymäkausi. On kehitettävä uutta liiketoimintaa, joka perustuu uudenlaisiin suuremman lisäarvon tuotteisiin, jotka valmistetaan puuraaka-aineesta, lignoselluloosasta. Aalto ja VTT muodostavat yhdessä huippuluokan tiedepohjaisen osaamiskeskittymän, FinnCERESin, joka keskittyy lignoselluloosaan ja biotalouden materiaaleihin. Toiminnallaan FinnCERES tukee Suomen kansallisen biotalousstrategian toteuttamista. 

FinnCERESin tuoma muutos

FinnCERESin tutkimuksella on vaikutusta maapallon pakottavimpiin megatrendeihin, kuten resurssien riittävyyteen, ilmastonmuutokseen ja elämänlaatuun. Nämä haasteet pyritään muuttamaan mahdollisuuksiksi ja edelleen ratkaisuiksi, jotka perustuvat tieteellisiin havaintoihin. Ratkaisuja ovat muun muassa

  • uusien biomateriaalien käyttö muovien korvaamiseen tai poistamiseen
  • tulevaisuuden tekstiilikuitutarpeeseen vastaaminen
  • kevyiden materiaalien kehittäminen erilaisia sovelluksia varten
  • biopohjaisten materiaalien käyttö elektroniikka-, optiikka- ja energiasovelluksissa.

FinnCERES perustuu Aallon ja VTT:n vakiintuneeseen yhteistyöhön biotalouden alalla, kehittyneeseen biotalouden infrastruktuuriin, ja jatkuvaan teknologiseen edistykseen. Lippulaivahanke toimii tiiviissä yhteistyössä teollisuuden ja muiden sidosryhmien kanssa varmistaakseen tieteellisten tulostensa taloudelliset ja yhteiskunnalliset vaikutukset.

Lisää tästä aiheesta

Koeputkia, joissa on eri värisiä nesteitä.
Mediatiedotteet Julkaistu:

Tärkeää väriainetta voi tehdä murto-osalla nykyisestä liuotinmäärästä – kiitos uuden valmistusmenetelmän

Ftalosyaniini-väriaineella on sovelluksia esimerkiksi uusiutuvan energian tuotannossa, nanolääketieteessä ja kuvantamisessa. Aalto-yliopiston tutkijat osoittivat, miten sitä voi valmistaa ympäristöystävällisemmin kiinteän aineen synteesillä.
logo
Tutkimus ja taide Julkaistu:

Maailman johtava biopohjaisten materiaalien tutkimus jatkuu Suomessa

Suomen Akatemia tukee edelleen FinnCERESin materiaalien biotalouden lippulaivahanketta merkittävällä, jopa 10,7 miljoonan euron rahoituksella vuosina 2022-2026. Yli 6 M€ rahoituksesta on virallisesti vahvistettu ja lopullinen tuki julkistetaan vuoden 2025 alussa.
nanoselluloosakalvoja
Mediatiedotteet Julkaistu:

Aurinkokennojen ja erikoislasien rakennuspalikat voidaan saada puusta – tai miljardin tonnin jätevuoresta

Kansainvälinen tutkijaryhmä kartoitti, miten kasvien biomassalla voidaan korvata uusiutumattomia luonnonvaroja optisissa sovelluksissa. Metsän sijaan tutkijat hakisivat raaka-ainetta elintarviketeollisuuden ja maatalouden sivuvirroista.
Ligniinillä käsitelty tuoli
Mediatiedotteet, Tutkimus ja taide Julkaistu:

Biopohjainen puunsuoja päihittää perinteiset synteettiset vaihtoehdot

Myrkyttömästä teollisuuden sivutuotteesta on kehitetty hyvin kulutusta kestävä, auringonvalolta ja tahroilta suojaava puunsuoja.
  • Julkaistu:
  • Päivitetty: