Biotuotteiden ja biotekniikan laitos

Biojalostamot

Prof. Herbert Sixtan johtama Biojalostamot-tutkimusryhmä keskittyy lignoselluloosapohjaisten raaka-aineiden fraktiointiin, ja kehittämään uusia menetelmiä erotettujen polymeerien ja muiden ainesosien jalostamiseen arvokkaiksi tuotteiksi.
CHEM_Bio_Marianna_Granatier_From wood to fiber

Tutkimusaiheet:

  • Biomassan fraktiointi: Tutkimme uusia energia- ja resurssitehokkaita tuotantotekniikoita kemialliseen massanvalmistukseen, esimerkkeinä Kraft-Oxygen Delignification (KrOxy) -prosessi ja uudet liukosellun valmistusteknologiat. Lisäksi, tutkimusryhmämme kehittää uusia biomassanfraktiointiprosesseja, jotka perustuvat superkriittisen veden ja vihreiden liuottimien, esim. gamma-valerolaktonin (GVL), käyttöön.

  • Biomassan jalostus:

  1. Selluloosan jalostus: Tutkimme selluloosan muuntamista esimerkiksi tekstiilikuiduiksi ja täysselluloosakomposiiteiksi.
  2. Hemiselluloosan jalostus: Tutkimusaiheisiimme lukeutuu ksylaanin jalostus alkaalisista uutoista, ksylo-oligosakkaridien valmistus ja furaanien katalyyttinen valmistus biomassaperäisistä sokereista
  3. Ligniinin jalostus: Ligniini on mielenkiintoinen biomassan ainesosa, joka voidaan jalostaa esimerkiksi bioöljyksi. Ligniinin ja selluloosan seoksia voidaan käyttää esimerkiksi hiilikuitujen valmistukseen tai luonnollisena väriaineena tekstiileissä.

Lue lisää tutkimuksesta (englanniksi)

  • Julkaistu:
  • Päivitetty: