Kemian ja materiaalitieteen laitos

Pehmeän aineen mallintaminen

Maria Sammalkorven pehmeän aineen mallintamisen tutkimusryhmä käyttää laskennallisia ja teoreettisia menetelmiä makromolekyylimateriaalien ja pinta-aktiivisten aineiden aggregaattien tutkimiseen. Tutkimuksen sovellutukset ovat biotuotteissa sekä responsiivisissa pinnoitteissa. Ryhmä on yksi Suomen Akatemian Elävien toimintojen inspiroimien hybridimateriaalien huippuyksikön (Center of Excellence in Life-Inspired Hybrid Materials, LIBER) tutkimusryhmistä.
Soft Matter Modelling group Aalto University

Tutkimusalueemme:

  1. Makromolekyyli- ja surfaktanttisysteemien laskennallinen ja teoreettinen tutkimus
  2. Polymeeri- ja proteiinimateriaalien sekä kolloidien mallintaminen
  3. Pehmeän aineen atomistinen ja mesoskaalan mallinnus

Lue lisää tutkimuksesta (englanniksi)

  • Julkaistu:
  • Päivitetty: