Aalto-yliopiston avoin yliopisto

Leadership and Change Management

Johtamisen, tietotyön, organisaatioiden ja yrittäjyyden sivuaine
Aalto University students / photographer: Aino Huovio

Opiskelija voi suorittaa sivuaineen uusimman voimassa olevan kokonaisuuden mukaan tai jo suorittamiensa kurssien aikana voimassa olleiden sivuaineen vaatimusten mukaan.

Ilmoittautuminen

Kursseille ilmoittaudutaan yksitellen ja opintomaksu on kurssikohtainen (15 euroa / opintopiste).

Leadership and Change Management, sivuaineen rakenne voimassa alkaen 1.8.2020

Sivuaine 20-25 op vastaa tutkinto-opetuksen sivuainetta Leadership and Change Management. Sivuaineen vähimmäislaajuus on 20 opintopistettä. Esitiedoiksi suositellaan: 21A00110 Johtamisen perusteet (6 op), TU-C1010 Ihminen ryhmässä (5 op)/TU-C1011 Ryhmätoiminta ja organisointi (5 op) tai vastaava muun yliopiston kandidaattitasoinen organisaatiokäyttäytymisen ja/tai johtajuuden peruskurssi tai vastaavat tiedot. Kurssin nimen perässä on lisätieto kurssin toteutumisen todennäköisestä ajankohdasta (syksy/kevät/kesä).

Pakolliset kurssit valitse 5-10 op seuraavista:

Ako-E3010 Johtaminen ja johtajuus (5 op) Syksy 2021 Huom! Kurssi poistuu lukuvuoden 2021 - 2022 jälkeen tarjonnasta
TU-E3041 Leadership and Change Management (5 op) Syksy 2021

Suositellut valinnaiset kurssit:

TU-E3050 Designing Adaptive and Creative Organizations (5 op) Kevät 2022
TU-E3170 Facilitating Change (3 op) Kevät 2022
TU-C3022 Organizing of Business (5 op) Syksy 2021 ja Kevät 2022
TU-E1021 Strategies for Growth and Renewal (5 op) Kevät 2022

Kurssivalikosta voit etsiä kursseja kirjoittamalla hakukenttään kurssin nimen.

Seuraavat kurssit hyväksytään osaksi sivuainetta, mutta niitä ei järjestetä avoimen yliopiston kautta:

TU-E3010 Leading as Practice (5 op)
TU-E6150 Technology and Society (5 op)
TU-E3130 Luovan ongelmanratkaisun seminaari (5-8 op)
TU-E0100 Research Assignment (5 op)
TU-E3161 Organization Design and Leadership with varying content (1-10 op)

Kurssit järjestetään tutkinto-opetuksena ja niihin on mahdollista hakea erillisten opintojen opinto-oikeutta.

Seuraava kurssi hyväksytään osaksi sivuainetta, mutta sitä ei järjestetää enään:

TU-A1150 Filosofia ja systeemiajattelu (3 op)

teacher

Johtaminen ja johtajuus kurssilla syvennytään johtajuuden keskeisiin teemoihin

Sivuaineen ensimmäisen kurssin vetäjä, tekniikan tohtori Jouni Virtaharju on väitellyt johtajuudesta Aalto-yliopistossa vuonna 2016. Hän on työskennellyt organisaation ja johtajuuden kehittämisen parissa useilla toimialoilla ja on tutkinut johtajuuteen ja muutokseen liittyviä teemoja pitkään. Opetuksessaan Jouni täydentää johtamisen akateemista tarkastelua erilaisissa muutoshankkeissa syntyneillä kokemuksilla ja ajankohtaisilla, julkisuudessa käsiteltyillä tapausesimerkeillä.

Johtaminen ja johtajuus kurssi lähestyy johtajuuden keskeisiä teemoja ensisijaisesti teoreettisesta, johtajuuden ilmiöitä ymmärtävästä näkökulmasta. Kurssi ei niinkään tarjoa normatiivisia ohjeita sille ”kuinka tulisi johtaa”, vaan se haastaa osallistujia pohtimaan vallitsevia johtamiskäsityksiä ja reflektoimaan omia kokemuksiaan johtajuudesta niin johtajan kuin seuraajankin näkökulmista. 

Kurssilla aihetta käsitellään kahdesta rinnakkaisesta näkökulmasta, eli ns. sankarillisen ja jälkisankarillisen johtajuusteorisoinnin avulla. Käsiteltäviä teemoja ovat mm. johtamisajattelun muutos menneiden vuosikymmenten kuluessa, johtajien ajankäyttö ja esimiestyön sisältö, tunnetyö johtamisessa, retoriikka, karisma, hajautunut ja kollektiivinen johtajuus, toksinen johtajuus ja johtamisen etiikka. Kurssimateriaali koostuu sekä tutkimusartikkeleista ja kirjaluvuista että populaarimmasta materiaalista, kuten talouslehtien artikkeleista, poliitikan esimerkeistä ja elokuvan ja kirjallisuuden tarjoamista kuvitteellisista esimerkeistä. Luentojen ohella kurssilla kirjoitetaan essee kurssin kirjallisuuspaketista ja tehdään kolme analyysia aiheinaan johtamisretoriikka, fenomenologinen elokuva-analyysi johtajuudesta ja johtajuus kultissa. 

 

  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu