Services

Dataskyddsmeddelanden

Aalto-universitetets meddelanden om dataskydd ger information om behandling av personuppgifter i universitetets verksamhet. I dataskyddsmeddelandena beskrivs syftet och den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter, och anges vilken typ av personuppgifter som måste behandlas i viss aktivitet. Dataskyddsmeddelandena informerar om personuppgifter kommer att överföras utanför Europeiska unionen. Dessutom informeras den registrerade om deras rättigheter till dataskydd.
People at Learning Centre

På grund av Aalto Universitetets många upprätthåller vi flera dataskyddsmeddelanden. Genom länkarna och bilagorna på den här sidan finner du noggrannare information om hur Aalto Universitet behandlar dina personuppgifter. I samband med universitetsaktiviteter är du registrerade, dvs. person vars data behandlas, om du till exempel är vår student, personal, alumni, partner eller kund. Observera att beroende på förhållandet mellan de registrerad och universitet, kan antingen ett eller flera dataskyddsmeddelanden tillämpas.

Observera att alla våra dataskyddsmeddelanden inte är tillgängliga på svenska!

Har du blivit inbjuden till ett universitetsevenemang eller besöker du vår webbplats?

Följande dataskyddsmeddelanden beskriver behandling och skydd av personuppgifter vid organisering av universitetshändelser och kommunikationer.

 

Privacy notice for our alumni, donors and stakeholders

We inform on the processing of personal data of Aalto University alumni, donors and stakeholders in the CRM system in this privacy notice.

gdpr-nn-banner-wj.jpg

Aalto University privacy notice for partnership services

This privacy notice provides information to Aalto University alumni, donors and stakeholders about the processing of their personal data in CRM-system as part of the services of the Aalto University Advancement and Corporate Engagement (ADCO).

Aalto University

Aalto-universitetets allmänna dataskyddsmeddelanden

 

Aalto-yliopiston tutkimushankkeiden ja projektien tietosuojailmoitukset

Tietosuojailmoitukset opiskelijalle ja hakijalle

Löydät yliopiston opiskelijoille sekä opiskelijoiksi hakeville laaditut tietosuojailmoitukset omilta sivuiltaan:

Tietosuojailmoitus Aalto-yliopiston opiskelijoille 

Dataskyddsmeddelande till sökande

Detta meddelande gäller sökande till kandidat-, magister- och forskarutbildning. Detta meddelande informerar om hur dina personuppgifter behandlas och vilka rättigheter du har till dina egna personuppgifter.

Rekisteröidyn oikeudet ja tietosuojavastaava

Tästä osasta löydät tietoa siitä, miten voit tarvitessasi toteuttaa rekisteröidyn oikeuksia Aalto-yliopistossa.

This service is provided by:

IT Services

Did you find what you were looking for? If not, please contact us.
  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat